Kandidat i jordbrugsøkonomi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi på Københavns Universitet

Kandidat i jordbrugsøkonomi

Som jordbrugsøkonom kan du vurdere fødevareøkonomiske, internationale og udviklingsøkonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser.

Uddannelsen er engelsksproget.

Vi er på vej til at blive ni milliarder mennesker i verden, og alle skal have mad. Især verdens ulande er dybt afhængige af fødevareproduktion – også økonomisk. Som jordbrugsøkonom er du med til at påvirke den globale udvikling, så vi kan sikre overlevelse og fremskridt.

Du bliver ekspert i at takle store udfordringer inden for international økonomi og fødevarepolitik, og du kan skabe positive forandringer såvel nationalt som internationalt. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi.

Læs om mulighederne for udlandsophold.