Kandidat i jordbrugsøkonomi

Med en kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi kan du være med til at forme grundlaget for politikken på miljø- og fødevareområdet.

Verden står over for en række globale udfordringer inden for fødevareområdet. Som jordbrugsøkonom bliver du ekspert i at tackle store udfordringer inden for international økonomi og fødevarepolitik, og du kan skabe positive forandringer både i Danmark og internationalt. 

Uddannelsen er engelsksproget.