Kandidat i jordbrugsøkonomi

Med en kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi kan du være med til at forme grundlaget for politikken på miljø- og fødevareområdet.

Uddannelsen er engelsksproget.

Verden står over for en række globale udfordringer inden for fødevareområdet. Som jordbrugsøkonom bliver du ekspert i at takle store udfordringer inden for international økonomi og fødevarepolitik, og du kan skabe positive forandringer såvel nationalt som internationalt. 

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job

Mød os på: