Kandidat i jordbrugsøkonomi

Med en kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi kan du være med til at forme grundlaget for politikken på miljø- og fødevareområdet.

Uddannelsen er engelsksproget.

Verden står over for en række globale udfordringer inden for fødevareområdet. Som jordbrugsøkonom bliver du ekspert i at takle store udfordringer inden for international økonomi og fødevarepolitik, og du kan skabe positive forandringer såvel nationalt som internationalt. 

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job