Kandidat i global udvikling

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Globaliseringen har grundlæggende ændret livsvilkår i hele verden. Massiv økonomisk vækst i emerging markets og andre økonomier har løftet milliarder af mennesker ud af fattigdom, samtidig med at mange stadig lever under fattige kår. Kandidatuddannelsen i global udvikling bringer kandidater i stand til at forstå, analysere og agere i den nye globaliserede virkelighed.

Kandidaterne tilegner sig en ny samfundsvidenskabelig faglighed. En faglighed, hvor analyse og forståelse af markedsøkonomiers incitamentsstrukturer og drivkræfter kombineres med forståelsen af kulturelt betingede perceptioner, organisationer og institutioner. Denne kombination af faglige discipliner sætter fokus på, hvordan markeder og markedsadfærd påvirker udviklingen i samfund og kulturer i hele verden.

Kandidatuddannelsen i global udvikling tager to år. Det første år består af seks obligatoriske kurser og afsluttes med et tre ugers feltkursus i et lav- eller middelindkomstland. Det andet år giver mulighed for specialisering, fordi du selv sammensætter dine studieaktiviteter på tredje semester: valgfag, udlandsophold, praktik. Uddannelsen afsluttes med et speciale.

Som studerende bliver du en del af et international og levende studiemiljø på Københavns Universitets City Campus.

Uddannelsen er engelsksproget.