Kandidat i naturressourcer og udvikling – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i naturressourcer og udvikling på Københavns Universitet

Kandidat i naturressourcer og udvikling

Naturressourcer og udvikling er en kandidatuddannelse, hvor du arbejder med udvikling af skov- og jordbrug og fødevarer i ulande.

Uddannelsen er engelsksproget.

Naturressourcer og udvikling giver dig mulighed for at arbejde målrettet med bæredygtig udvikling i ulande ved hjælp af økonomisk vækst, fødevareforsyning og naturbevarelse.

Du får viden om og værktøjer til at skabe bedre vilkår for både naturen og befolkning i udviklingslande. Du kender fx afgrødernes vækstmuligheder eller konsekvensen af skovrydning samtidig med, at du har indsigt i de samfundsmæssige udfordringer, der kan være i et uland.

Det vil sige, at du har en kombineret praktisk og videnskabelig viden om udvikling i udviklingslande, både med hensyn til produktion, økonomi og miljø.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i naturressourcer og udvikling.

Læs om mulighederne for udlandsophold.