Kandidat i geografi og geoinformatik – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i geografi og geoinformatik på Københavns Universitet

Kandidat i geografi og geoinformatik

Med en kandidat i geografi og geoinformatik kommer du til at beskæftige dig med emner som fx miljøforvaltning, miljøpolitik, naturbeskyttelse, forurening, klimaforandringer, byplanlægning, udvikling og fattigdom i u-lande samt sociale og økonomiske forandringer i Danmark og det internationale samfund.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Hvis man vil læse et fag med stor alsidighed, så er geografi et glimrende valg.

Jakob Villien, Ansat i det rådgivende ingeniørfirma Atkins

Vil du være med til at påvirke den verden du lever i, så er geografi og geoinformatik en kandidatuddannelse for dig. Du kommer til at beskæftige dig med alt fra de store globale og internationale perspektiver til hvad der sker på lokalt plan.

Hvis du beslutter dig for en kandidatgrad i geografi og geoinformatik, kommer du til at arbejde med emner som samfund, miljø og natur, og herunder om de processer og strukturer, der skaber den verden, vi lever i og ikke mindst af. Der er masser at tage fat på. Også efter endt eksamen. Uddannelsen giver dig optimale muligheder for at sammensætte din egen faglige profil og få et spændende job.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

 

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i geografi og geoinformatik.

Læs om mulighederne for udlandsophold.