Kandidat i samfundsfag – Københavns Universitet

Undervisning på samfundsfag. Foto: Sara Galbiati

Kandidat i samfundsfag

Ønsker du at blive udstyret med begreber, teorier og indsigt, som giver dig mulighed for at forstå og komme bag mange af de begivenheder, beslutninger og konflikter, der har afgørende betydning for udviklingen i det danske og internationale samfund og samtidig få en to faglig profil - så er samfundsfag måske noget for dig!

Kandidatuddannelsen i samfundsfag giver kompetence til at undervise i samfundsfag og et sidefag på gymnasiale uddannelser. Flere og flere studerende vælger samfundsfagsuddannelsen med baggrund i et ønske om at sprede sin faglighed udover det politologiske felt for at skabe en mere alsidig kompetenceprofil, og ikke direkte med henblik på undervisning.

På den et-faglige uddannelse i statskundskab ved Københavns Universitet er det videnskabelige studium af politik (politologien) det faglige omdrejningspunkt. Samfundsfagsuddannelsen adskiller sig fra den ordinære uddannelse i statskundskab ved at være to-faglig, det vil sige sammensat af et centralt fag, som er samfundsfagligt, og et gymnasierettet sidefag, som man selv har valgt (f.eks. historie, geografi, idræt, filosofi etc.). Uddannelsen adskiller sig endvidere fra den ordinære uddannelse i statskundskab ved, at man erstatter en del af de politologiske fag med sidefaget.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Du kan søge optagelse 2 gange om året:

  • 1. januar - 1. marts med start til efteråret
  • 15. august - 15. oktober med start til foråret

Læs om ansøgningen og optagelse her.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i samfundsfag.

Læs om mulighederne for udlandsophold.