Kandidat i samfundsfag – Københavns Universitet


Kandidat i samfundsfag

KA i Samfundsfag

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag lærer du at formidle samfundsfaglige viden samt analysere problemstillinger i det danske og internationale samfund. I tillæg får du en unik profil, da du kombinerer samfundsfag med et andet fag.

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag får du indsigt i politologiens forskellige felter og bredere samfundsvidenskabelige discipliner. Du lærer at analysere samfundsudviklingen og politiske beslutningsprocesser selvstændigt, kritisk og på et højt akademisk niveau. Denne faglighed suppleres af et sidefag, hvormed du får mulighed for at sprede din faglighed og opnå en mere alsidig kompetenceprofil. Kandidatuddannelsen i samfundsfag giver kompetence til at undervise i samfundsfag og sidefaget på fx de gymnasiale uddannelser. Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

  • Mød os på: