Kandidat i samfundsfag

Undervisning på statskundskab/samfundsfag

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag lærer du at formidle samfundsfaglige viden samt analysere problemstillinger i det danske og internationale samfund.

Du får indsigt i politologiens forskellige felter og bredere samfundsvidenskabelige discipliner og lærer at analysere samfundsudviklingen og politiske beslutningsprocesser selvstændigt, kritisk og på et højt akademisk niveau og du opnår kompetence til at undervise i samfundsfag og sidefaget på fx de gymnasiale uddannelser. Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og jobmuligheder.