Undervisning og opbygning

Undervisning

På Institut for Statskundskab udbydes der en bred vifte af kurser på kandidatniveau inden for politologien og samfundsvidenskaben generelt. Der tilbydes kurser med fokus på bestemte temaer, teorier, lande eller cases inden for almen og sammenlignende statskundskab, national og international forvaltning, international politik, idéhistorie, politisk kommunikation, metode med mere. Med sit valg af kurser har man mulighed for i høj grad at specialisere sig inden for den gren af politologien, man er interesseret i.

Al undervisning på kandidatuddannelsen i Samfundsfag foregår på hold af varierende størrelse og afsluttes med en mundtlig eller en skriftlig eksamen. Undervisningen fokuserer på det teoretiske, men der vil også blive inddraget eksempler og cases fra aktuelle politiske begiveheder.

Diskussion og debat er vigtig i uddannelsen, da du som studerende skal være i stand til selvstændigt at vurdere de problemstillinger, som tages op i undervisningen. Det er derfor almindeligt, at holdundervisningen veksler mellem læreroplæg, gruppe- og plenumdiskussioner samt studenteroplæg.

Undervisningen finder sted på Institut for Statskundskab, som ligger på Center for Sundhed og Samfund (i daglig tale CSS), Øster Farimagsgade 5, København K. Her er der læsepladser, computerrum og andre faciliteter.

For information om undervisning på dit sidefag skal du kontakte det fakultet, som udbyder sidefaget.

Opbygning

Kandidatuddannelsen i samfundsfag med gymnasierettet sidefag er normeret til 120 ECTS, svarende til 2 års fuldtidsstudier, og forlænges med 30 ECTS-point, når sidefaget ligger uden for det centrale fags fagområde. Studietidsforlængelsen på ½ år tilknyttes sidefaget. Uddannelsen giver titlen Kandidat i samfundsfag (cand.soc.) på engelsk Master (MSc) of Social Sciences.

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag er 75 ECTS tilknyttet dit hovedfag i Samfundsfag og 45 eller 75 ECTS er tilknyttet dit sidefag. Sidefaget skal være et fag, der giver undervisningskompetence på de gymnasiale uddannelse. Sidefaget skal ligeledes være det samme fag som sidefaget fra bacheloruddannelsen. Læs mere om sidefag.

Obligatoriske elementer

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag skal du tage en kernefaglig linje på 15 ECTS ved navn ”Samfundsfag: Profession og Praksis”. Den kernefaglige linje udbydes kun om efteråret. Du kan læse mere om den kernefaglige linje her.

Derudover skrive speciale på 30 ECTS.

Valgfrie elementer

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag kan du vælge frit imellem de valgfag, som udbydes ved Institut for Statskundskab.

Derudover har du også mulighed for at tage i projektorienteret forløb eller på udvekslingsophold.