Projektorienteret forløb

På kandidatuddannelsen i Samfundsfag kan du tage i projektorienteret forløb (praktik) til 15 ECTS. Forløbet består af et projektophold på en arbejdsplads samt afleveringen af en projektopgave og strækker sig typisk over et semester.

Formålet med det projektorienterede forløb er, at den studerende lærer at anvende ”politologi i praksis”. Den studerende skal gennem en formaliseret tilknytning til en virksomhed, offentlig institution, forskningsinstitut eller lignede udføre arbejdsopgaver og samtidig blive i stand til at anvende sine akademiske evner i en praktisk kontekst. Ud over den formaliserede tilknytning til en virksomhed skal den studerende sideløbende deltage i et forløb ved instituttet.

For samfundsfagsstuderende er typiske steder for et projektophold bl.a. ambassader, EU-institutioner, danske og internationale organisationer, ministerier, regioner og kommuner samt private konsulentbureauer og andre private virksomheder.