Udlandsophold

På kandidatuddannelsen i samfundsfag er der rig mulighed for at komme på udlandsophold i Europa eller i resten af verden.

På kandidatuddannelsen kan man læse op til 30 ECTS af uddannelsen uden for instituttet, f.eks. på et udlandsophold, så længe de kurser du tager udenfor instituttet er indenfor det politologiske og/eller samfundsvidenskabelige fagområde.