Gymnasiesidefag

Kandidatuddannelsen i samfundsfag er gymnasierettet og indeholder et centralt fag, samfundsfaget, og et sidefag på kandidatniveau. For at opnå undervisningskompetence på gymnasiale uddannelser kræver det, at du består det centrale fag og sidefaget af samfundsfagsuddannelsen på kandidatniveau.

Kort eller langt sidefag på kandidatniveau?

Som studerende på en universitetsuddannelse i et fag, som er fagligt relateret til sidefaget, skal du læse det centrale kandidatfag sammen med et kort sidefag på kandidatniveau på 45 ECTS.

Følgende fagkombination kræver et kort sidefag (45 ECTS) på kandidatniveau:

Centralt fag Kort sidefag på kandidatniveau (45 ECTS)
Samfundsfag Psykologi


Er du studerende på en universitetsuddannelse i et fag, som ikke er fagligt relateret til sidefaget, skal du læse det centrale kandidatfag på 75 ECTS sammen med et sidefag på kandidatniveau på 75 ECTS, dvs. et langt sidefag på kandidatniveau, for at opnå undervisningskompetence.

Læs mere om, hvordan sidefaget indgår i opbygningen af kandidatuddannelsen i samfundsfag.

Hvor kan du aflægge kandidatdelen af sidefaget?

Når du optages på kandidatuddannelsen i samfundsfag ved Københavns Universitet, optages du samtidig på kandidatdelen af sidefaget i samme fag, som du aflagde bachelordelen af sidefaget i. Ønsker du at aflægge kandidatdelen af sidefaget på et andet universitet i Danmark, skal du ansøge om optagelse på kandidatdelen af sidefaget ved det pågældende Universitet.

I høreboksen kan du orientere dig om hvilke sidefag, der udbydes på Københavns Universitet. Du kan læse om sidefagene på de udbydende fakulteters hjemmesider og på KUnet.

Ønsker du viden om sidefag, som udbydes på andre danske universiteter, skal du kontakte de pågældende universiteter.