Interviews med sociologer

Helene Louise Fog

”Min stillingsbetegnelse er fuldmægtig. Man kan sige, at jeg overordnet set arbejder for at sikre, at politiske og ledelsesmæssige beslutninger bliver taget på et oplyst grundlag”.

Læs hele interviewet med Helene

Line Fynbo Deleuran Lindequist

”Min stillingsbetegnelse er Business Intelligence Specialist. Jeg plejer at forklare mit arbejde ved at sige, at jeg samler relevant data og præsenterer det på en måde, så folk kan forstå og bruge det til at træffe beslutninger baseret på fakta i stedet for mavefornemmelser”.

Læs hele interviewet med Line

Ida Vendel Thyrring

”I mit speciale skrev jeg om arrangeret vold, hvor jeg anvendte teori om soldaterenheder. Jeg sidder ikke og citerer soldaterteori over for direktørerne, men jeg bruger teorierne som en forståelsesramme, når jeg analyserer vores kulturelle udfordringer…”

Læs hele interviewet med Ida

Malene Olsen

”På et mere overordnet plan kan man sige, at jeg med min sociologiske faglighed sikrer The Human Touch i Tradeshift. I IT-virksomheder kan der være en tendens til et dominerende instrumentelt og funktionelt udgangspunkt…”

Læs hele interviewet med Malene

Lars Dyrby Andersen

"Som jeg ser det, så får du på sociologiuddannelsen et blik og et sprog for alt det, der sker mellem mennesker – det man kan kalde sociale dynamikker. Det blik er vigtigt i mit arbejde med de videregående uddannelser..."

Læs hele interviewet med Lars

Josephine Nielsen Svensson

”Jeg er specialiseret i politisk sociologi, og har derfor taget en del kurser i spændingsfeltet mellem sociologi og statskundskab. Denne kombination giver mig en solid tværfaglig baggrundsviden, som jeg trækker på i mit arbejde…”

Læs hele interviewet med Josephine

Alberte Alsø Dokkedal

”Når jeg bliver spurgt om, hvad i alverden sådan en sociolog skal uddanne politibetjente i, så plejer jeg at sige, at jeg uddanner dem i at blive moralsk og etisk reflekterede mennesker, som forstår deres rolle i samfundet – særligt deres magtposition…"

Læs hele interviewet med Alberte

Andreas Reventlow

”Jeg grundlagde Elderlearn for et år siden på baggrund af mit speciale (…) Vi arbejder for at afskaffe ensomhed blandt ældre og samtidig hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund…”

Læs hele interviewet med Andreas