Josephine arbejder med international udviklingspolitik

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Nordisk Ministerråd

Josephine Nielsen SvenssonJeg arbejder i Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråd blev grundlagt i 1971, og er en formalisering af de nordiske regeringers samarbejde. Vi dækker 12 forskellige politikområder som fx social og sundhed, økonomi og finans, kultur, ligestilling osv. Og så er vi kendetegnet ved et konsensusprincip ligesom fx FN. Konsensusprincippet betyder, at vi kun arbejder med det, de fem medlemslande er enige om.

Projektledelse

Min stillingsbetegnelse i Nordisk Ministerråd er rådgiver. Størstedelen af min tid går med at være programleder for et EU-finansieret uddannelsesprogram til 12 millioner euro. Programmet er en legatordning, der giver unge hviderussere muligheden for at tage en lang, videregående uddannelse i EU/EEA medlemslande. Jeg samarbejder både med EU-delegationen i Minsk og vores projektteam i Litauen, hvorfra programmet administreres. Som programleder er jeg ansvarlig for, at alle opgaver bliver leveret til tiden, og at vi overholder budgettet.

Resten af min tid bruger jeg på at fremme de nordiske landes interesser uden for Norden. Jeg er landeansvarlig for blandt andet Tyskland og Ungarn. Nordisk Ministerråd giver hvert år penge til ambassaderne i Berlin og Budapest til at profilere Norden som region, og jeg følger op på, om ambassadernes projektaktiviteter lever op til de krav, deadlines mv., som følger med bevillingen.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Kvalificerer analyser fra eksterne konsulenter

I mit arbejde laver jeg med jævne mellemrum udbud, som eksterne konsulentfirmaer kan byde på – fx skal EU uddannelsesprogrammet snart evalueres, og jeg skal finde det rette konsulentfirma til det. I et udbud opsætter jeg betingelser for, hvordan evalueringen skal udføres. Her bruger jeg min sociologiske viden om, hvordan et godt undersøgelsesdesign ser ud, hvornår data er valide, hvad forskellige metodiske tilgange kan generere af data mv.

Trækker på viden fra sociologi og statskundskab

Jeg er specialiseret i politisk sociologi, og har derfor taget en del kurser i spændingsfeltet mellem sociologi og statskundskab. Denne kombination giver mig en solid tværfaglig baggrundsviden, som jeg trækker på i mit arbejde. Fx skal Nordisk Ministerråd til at igangsætte en undersøgelse omkring nordisk freds- og forsoningsarbejde, herunder hvordan kvinders deltagelse i konfliktmæglende processer kan styrkes. Når jeg skal skrive udbudsbetingelserne for denne undersøgelse, vil jeg blandt andet trække på viden fra mit speciale. I mit speciale skrev jeg om FN’s resolution 1325 vedrørende kvinder, fred og sikkerhed.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

Frivilligt arbejde kan give relevant erhvervserfaring

Hvis du som studerende ved, hvad du vil arbejde med som færdiguddannet, så vil jeg anbefale, at du får relevant erhvervserfaring inden for dette område. Da jeg startede på kandidatuddannelsen i sociologi vidste jeg, at jeg ville arbejde med international udviklingspolitik. Jeg sammensatte mine fag herefter, jeg tog i praktik, og jeg skrev både min bacheloropgave og mit speciale i samarbejde med en relevant organisation.

Jeg kæmpede dog ret meget med at få nogle relevante studiejobs. Et halvt år inde i min kandidatuddannelse ændrede jeg derfor min strategi. Jeg begyndte at lave frivilligt arbejde, og fik herigennem en masse erfaring og ansvar. Jeg har ikke været til en eneste jobsamtale, hvor arbejdsgiver ikke har spurgt ind til mit frivillige arbejde med stor interesse.

Overvej det politiske system som arbejdsplads

Før jeg fik arbejde i Nordisk Ministerråd arbejdede jeg i Udenrigsministeriet. Det er min oplevelse, at det ikke ligefrem vrimler med sociologer i de øverste politiske lag. Men det kunne der sagtens!

Josephine Nielsen Svensson dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for fem år siden.