Malene fokuserer på mennesker i en IT virksomhed

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Tradeshift

Malene OlsenJeg arbejder i IT virksomheden Tradeshift. Tradeshift er en startup virksomhed, som blev grundlagt i 2009 i Skype-investor, Morten Lunds, garage på Østerbro. Siden da er hovedkontoret flyttet til San Francisco, og Tradeshift har i dag knap 700 ansatte fordelt på 12 lande. Virksomheden startede på baggrund af en vision om at forbinde virksomheder i hele verden. Til det formål tilbyder Tradeshift en IT platform og et netværk, hvor virksomheder kan håndtere deres forretninger ét sted, herunder blandt andet indkøb og e-fakturering.

Procesledelse og brugeroplevelser

Min stillingsbetegnelse i Tradeshift er User Experience Researcher og Process Manager. Jeg har overordnet to jobfunktioner. Cirka halvdelen af min tid går med at være procesleder for et tværfagligt team bestående af designere og arkitekter. Her er det mit ansvar, at få teamets arbejde til at gå op i en højere enhed med den overordnede release-proces i Tradeshift.

Den anden halvdel bruger jeg på User Experience Research. I Tradeshift skal vi blive klogere på vores brugere og kunder, og jeg er derfor ansvarlig for at bygge et Research-team op. Med vores researcharbejde skal vi se på, hvor vi kan forbedre eksisterende produkter, og hvor der er potentiale for at udvikle nye produkter.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Sikrer valide data

I mit researcharbejde indsamler jeg data fra vores brugere gennem klassiske sociologiske metoder som fx observation, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Her trækker jeg på min sociologiske viden om, hvordan jeg systematisk sikrer valide data.

Finder fælles løsninger på tværs af fagligheder

Som procesleder for et tværfagligt team skal jeg kunne forene mine kollegers forskellige perspektiver, så alle er med i processen og bliver tilfredse med det endelige resultat. Det er en vigtig sociologisk kompetence, at inddrage forskellige perspektiver i forhold til en specifik problemstilling for at nå frem til en løsning på tværs af fagligheder.

Kommunikerer til forskellige målgrupper

Undervejs i mine studier tog jeg flere valgfag på Journalisthøjskolen, ligesom jeg tilbragte seks måneder i en praktik på P1 Orienterings redaktion i DR. Min viden om tilrettelæggelse af kommunikation og målgruppeforståelse bruger jeg dagligt, når jeg kommunikerer internt i virksomheden med såvel ledelsesteam som programmører og designere.

Fokuserer på mennesker i en IT virksomhed

På et mere overordnet plan kan man sige, at jeg med min sociologiske faglighed sikrer The Human Touch i Tradeshift. I IT-virksomheder kan der være en tendens til et dominerende instrumentelt og funktionelt udgangspunkt, og det kommer hurtigt til at handle om, hvad der teknologisk kan lade sig gøre. Men vores brugere er mennesker, og ofte værdsætter de en vis grad af menneskelig interaktion, også i udførelsen af deres arbejde. Det er her, sociologer virkelig kan gøre en forskel i IT virksomheder og bidrage med en forståelse for de sociale dynamikker, der altid vil være på spil, når mennesker samarbejder.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

Få job i en start-up virksomhed – og gerne inden for IT

I en start-up har man som nyuddannet gode muligheder for at prøve kræfter med forskellige arbejdsopgaver. Da jeg først startede i Tradeshift var det i rollen som rekrutteringskonsulent, men i takt med, at virksomheden er vokset, er der opstået et behov for at besætte flere funktioner, og her har man ofte søgt internt for at besætte de stillinger. Derfor byder et job som nyuddannet i en start-up virksomhed både på en stejl læringskurve, men også på rige muligheder for at avancere internt og få afprøvet mange kompetencer fra studiet og efterhånden finde sin rette hylde.

Inden for IT er der særligt mange start ups, og det giver virkelig god mening af koble IT med sociologi.  

Malene Olsen dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for fire år siden