Lars roder med data på uddannelsesområdet

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Lars Dyrby AndesenJeg arbejder i EVA, som er et analysehus, der udarbejder analyser inden for uddannelse og dagtilbud. EVA er tre typer af organisationer i én: Vi fungerer som en klassisk forskningsinstitution ligesom universiteter, vi er en tænketank, der gerne vil skabe debat, og så er vi et klassisk konsulenthus, hvor vi har kunder, der køber vores ydelser. Der sidder mange sociologer i EVA, så det er en almindelig uddannelse på min arbejdsplads.

Analyser af kvantitative data

Min stillingsbetegnelse i EVA er konsulent. Mine primære arbejdsopgaver er at lave analyser på det videregående uddannelsesområde. Jeg er særligt glad for kvantitative data, så nogle af mine mest spændende opgaver er at rode rundt med de helt unikke data, som EVA ligger inde med.

Fx har jeg lige færdiggjort en rapport, hvor jeg har kigget på nystartede studerendes studiekompetencer. Analysen viser, at mange oplever at være gode til de mere ’bløde’ kompetencer som samarbejde og tværfaglighed. Omvendt oplever færre at være gode til de ’hårde’ kompetencer som planlægning og studieteknik. Med rapporten kan EVA lægge op til en offentlig debat om dette emne, og på den måde har vi her chancen for at forbedre noget.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Planlægger det bedste undersøgelsesdesign

Det, jeg bruger allermest fra sociologi, er de kvantitative metoder. Men samtidig har jeg også en forståelse for, hvordan de spiller sammen med kvalitative metoder. Vi har fx haft til opgave at evaluere 7-trinsskalaen for Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. I første omgang fik vi en masse kvantitative data til at arbejde med. Det brugte vi til at kortlægge karaktergivningen over en årrække, og vi lavede også en smule regressionsanalyse i forsøg på at forklare de tendenser, vi fandt. På baggrund af vores fund gik vi i fase to ud og lavede kvalitative interviews og surveys. Jeg sad med surveydelen.

Stiller de rigtige spørgsmål

Sociologi kan godt være en lidt diffus uddannelse. Ud over metoderne er det ikke altid nemt at gennemskue, hvad det præcis er, man lærer, og hvordan man skal tage det videre med ud på arbejdsmarkedet. Som jeg ser det, så får du på sociologiuddannelsen et blik og et sprog for alt det, der sker mellem mennesker – det man kan kalde sociale dynamikker. Det blik er vigtigt i mit arbejde med de videregående uddannelser. Det er fx nemt at drage den konklusion, at man starter på en videregående uddannelse for at sikre sig en høj indkomst senere i livet. Men der er så meget andet på spil, som for eksempel positiv social arv, ønsket om selvrealisering eller at man godt kan lide den livsstil, der følger med at være studerende.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

Brug muligheden for et praktikophold

Praktikopholdet er en oplagt mulighed for, at man som studerende kan prøve kræfter med sine kompetencer i en organisation eller en virksomhed. Et andet plus ved praktik er, at man får indblik i, hvad et almindeligt arbejde for en sociolog indebærer. Og hvis man har mulighed for at få et relevant studiejob, så kan det virkelig også anbefales. Mit studiejob hos EVA var en åbning for et specialesamarbejde med EVA, som i sidste ende førte til et job her, da jeg var færdiguddannet.

Lars Dyrby Andersen dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for et år siden.