Helene forbedrer borgerrettede sociale services i Københavns Kommune

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Socialforvaltningen i Københavns KommuneHelene Louise Fog

Jeg arbejder i Socialforvaltningen i en lille enhed, der hedder data og strategi. Socialforvaltningen er én af seks forvaltninger i Købehavns Kommune med lige over 8.000 ansatte. Vi betjener socialudvalget, hvor blandt andet socialborgmesteren sidder. Derudover betjener vi Socialforvaltningens direktion og de fire borgercentre, der hører under Socialforvaltningen.

Et oplyst grundlag for de politiske beslutninger

Min stillingsbetegnelse er fuldmægtig. Man kan sige, at jeg overordnet set arbejder for at sikre, at politiske og ledelsesmæssige beslutninger bliver taget på et oplyst grundlag. Socialforvaltningen har et ønske om i højere grad at bruge data strategisk, da der er et stort potentiale i at forbedre de borgerrettede services og ikke mindst sikre, at vores begrænsede ressourcer bliver brugt på den rigtige måde.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Research og formidling i politiske notater

Hvis direktionen eller socialudvalget mangler viden for at kunne tage en beslutning om et eller andet, så bestiller de et såkaldt notat eller en indstilling, som er 2-3 siders deskriptiv tekst om et socialpolitisk emne. Jeg har fx lige skrevet et notat om Københavns udvikling i forhold til regeringens ti mål for social mobilitet. Når jeg skal skrive et notat handler det om research og formidling, og det har jeg trænet i alle opgaver på sociologiuddannelsen. På studiet havde vi meget fokus på at formidle vores data, således at vores mor kunne forstå det – det betyder fx, at vi ikke sætter en tabel ind og regner med, at den er selvforklarende. 

Kombinerer kvalitative og kvantitative kompetencer

I mit arbejde sidder jeg som bindeled mellem borgercentrene, der arbejder i en kompleks dagligdag og vores IT udviklere, der tænker i logisk programmering. Hvis ledelsen i vores borgercentre fx ønsker en månedlig rapport omkring overholdelsen af sagsfrister inden for en bestemt paragraf i serviceloven, så er det mit job at forstå deres konkrete behov – og her trækker jeg særligt på mine kvalitative kompetencer. Derefter skal jeg tale med vores IT udviklere om, hvordan en digital løsning kan se ud, så den matcher borgercentrenes behov – og her trækker jeg i høj grad på mine kvantitative kompetencer. 

Bruger sociologien til at komplementere statskundskabere og jurister

Hele min tilgang til mit arbejde er præget af en sociologisk forståelse for, at vi skal løfte blikket og kigge på alle de sociale og relationelle aspekter, der influerer et givent problem. Hvis vi fx har en borger med et handikap, så er det ikke kun selve handikappet, vi skal fokusere på - det er også borgerens familie, hvor borgeren bor osv. Og det blik er et godt supplement til mine statskundskabs- og juristkolleger, som helt sikkert har en bedre forudsætning for henholdsvis det forvaltningsmæssige og det lovmæssige arbejde i en kommune.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

Vær skarp på dit metodeapparat

Min erfaring er, at vi som sociologistuderende har en klar fordel, hvis vi er skarpe på vores metodeapparat, da flere og flere arbejdsgivere får øjnene op for sociologers brede metodekendskab både inden for de kvalitative og de kvantitative metoder. Som sociolog behøver du ikke være ekspert i alle metoder, men du har som minimum en viden om, hvad forskellige metoder kan. 

Få erfaring fra en politisk styret organisation (hvis du gerne vil arbejde i én som færdiguddannet)

I rigtigt mange jobopslag fra offentlige organisationer efterspørger de erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Jeg har fx haft studiejob i FOA og til alle mine jobsamtaler er denne erfaring blevet vægtet højt. Som studerende kan man derfor overveje praktik eller studiejob i en politisk styret organisation.

Helene Louise Fog dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for et år siden