Line skaber mening i data til gavn for forretningen

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Flügger FarverLine Fynbo

Jeg arbejder i Flügger Group A/S, som er en international koncern med afsæt i Norden. Vi er kendt for vores kædekoncept Flügger Farver, hvor der findes 500 butikker fordelt i Norden, Østeuropa og Kina, men Flügger har også seks fabrikker i fire lande. Flügger er en virksomhed med rigtig mange forskellige fagligheder. Jeg arbejder på vores hovedkontor i Danmark, men har kontakt med hele koncernen grundet mine arbejdsopgaver.

Databehandling, -formidling og -præsentation

Min stillingsbetegnelse er Business Intelligence Specialist. Jeg plejer at forklare mit arbejde ved at sige, at jeg samler relevant data og præsenterer det på en måde, så folk kan forstå og bruge det til at træffe beslutninger baseret på fakta i stedet for mavefornemmelser. Helt konkret arbejder jeg med at udtrække, behandle og præsentere data. Præsentationen af data foregår i et Business Intelligence (BI) program, der hedder Power BI, hvori jeg udvikler applikationer til de forskellige afdelinger i koncernen. Programmet er interaktivt, så mine kollegaer kan tilgå data og analysere det og på den måde finde svar på deres spørgsmål.

Et eksempel på en arbejdsopgave kunne være at udvikle en applikation til butikscheferne, som giver dem overblik over hvor meget de solgte i går, til hvem, til hvilken pris osv. Først afholder jeg en workshop med brugerne, hvor jeg afdækker deres behov. Derefter udvikler og designer jeg løsningen i Power BI med relevant data. Herefter tester brugerne løbende funktionaliteterne i deres nye applikation samt om data stemmer. Når applikationen er færdig, sørger jeg for, at alle slutbrugere får træning i, hvordan de skal bruge applikationen.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Kombinerer kvalitative og kvantitative metoder

Det, jeg allerbedst kan lide ved mit arbejde, er skiftet mellem at nørde data fx i Power BI og at have kontakten med mennesker. I mit arbejde foran computeren trækker jeg i høj grad på mine kvantitative kompetencer og i mit arbejde med brugerne (fx butikscheferne) trækker jeg mere på de kvalitative, hvor jeg fx skal stille de rigtige spørgsmål for at forstå deres behov og kunne udvikle den bedste løsning til dem.

Sætter sig i brugerens sted

I mit detektivarbejde med at forstå brugernes behov trækker jeg også i høj grad på den sociologiske evne til at se verden fra andre menneskers perspektiv. På sociologistudiet har jeg skrevet utallige diskussionsafsnit, hvor du bliver tvunget til at finde argumenter for og imod en eller anden påstand – og den øvelse er vigtig i forhold til at kunne sætte sig selv i en andens sted. Og det er noget, jeg hele tiden gør, da de forskellige dele af forretningen tænker forskelligt. 

Aktør-netværksteorien som en teoretisk rammesætning

Jeg bruger ikke sociologisk teori eksplicit i mit arbejde, men teorien ligger som en overordnet forståelsesramme. Man kan eksempelvis spore aktør-netværksteorien (ANT) i mit arbejde. En central pointe i teorien er, at det ikke kun er mennesker, der handler og interagerer med hinanden, men også at ikke-menneskelige artefakter gør det. Når jeg udvikler Power BI applikationer, skal jeg tænke over, hvordan jeg skaber det bedste produkt ud fra, hvordan mine kollegaer interagerer med data i programmet og anvender det til at skabe værdi for forretningen.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

En indgang kan blive en anden udgang

I slutningen af 4. semester på bacheloruddannelsen fik jeg et studiejob i Udlændingestyrelsen, hvor jeg blev ansat til at rapportere data i Excel og Power Point. Kort tid efter min ansættelse fik jeg mulighed for at være med til at implementere ledelsesværktøjet QlikView. Den erfaring har været afgørende for, at jeg valgte at gøre karriere inden for BI – og det var ikke den tiltænkte udgang, da jeg blev ansat. BI er noget, som bruges både i det offentlige og private, og indtil videre har det ført mig til stillinger i Udlændingestyrelsen, Rigspolitiet og nu hos Flügger.   

Hold din LinkedIn profil opdateret

Jeg blev headhuntet til min stilling i Flügger via LinkedIn, og det er ikke unormalt, når en arbejdsgiver skal rekruttere BI-medarbejdere. Jeg vil anbefale, at man allerede som studerende holder sin LinkedIn-profil opdateret – både med de programmer, som man behersker og med buzzwords, der beskriver ens kompetencer som fx Excel, Surveys, Analyse, STATA Fokusgruppeinterviews, Kvalitativ metode, Kvantitativ metode mv.

Line Fynbo Deleuran Lindequist dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for to år siden.