Undervisning og opbygning

Kandidatuddannelsen

 

1. semester

Fagpakkefag
(15 ECTS)

Mixed Methods
(7,5 ECTS)

Avanceret dataanalysefag
(7,5 ETCS)

2. semester

Mobilitetssemester: 
Frie valgfag, sociologiske valgfag, projektorienteret forløb eller udveksling 
(30 ECTS)

3. semester

Sociologisk innovation
(15 ECTS)

Frit valgfag eller sociologisk valgfag
(7,5 ECTS)

Sociologisk projektdesign
(7,5 ECTS)

4. semester

Speciale
(30 ECTS)

Obligatoriske fag

Der er fem obligatoriske fag:

  • Fagpakkefag: (Advanced Culture, Lifestyle and Everyday Life, Advanced Knowledge, Organization and Politics eller Advanced Welfare, Inequality and Mobility) 15 ECTS
  • Mixed Methods 7,5 ECTS
  • Avanceret dataanalysefag: (Avanceret kvantitativ dataanalyse eller avanceret kvalitativ dataanalyse) 7,5 ECTS
  • Sociologisk innovation 15 ECTS
  • Sociologisk projektdesign 7,5 ECTS

Specialet på 30 ECTS er også obligatorisk.

De obligatoriske fagpakkefag skal give dig nogle skarpe brede introduktioner inden for den valgte fagpakke-tematisering.

På kurset i Mixed Methods får du forståelse for værdien og mulighederne i at kombinere den kvalitative og kvantitative tradition og du bliver i stand til i praksis at gennemføre undersøgelser, der integrerer metoder fra begge traditioner.

Du skal vælge enten Avanceret kvantitativ dataanalyse eller Avanceret kvalitativ dataanalyse. På kurset kommer I til at gå i dybden med metode og dataanalyse indenfor det kvalitative eller kvantitative område.

Sociologisk Innovation vil træne dig i at gå fra akademiske analyser til sociologisk informeret social innovation forstået som en målrettet social forandring eller løsning af et erkendt problem i en konkret social kontekst.

Sociologisk projektdesign forbereder dig på den bedst mulige specialestart i slutningen af din uddannelse.

Valgfag

Du skal selv sammensætte 37,5 ECTS på uddannelsen.  Minimum 7,5 ECTS af de 37,5 ECTS valgfag skal være et sociologisk valgfag. Der er helt frit valg på 30 ECTS, blot skal kurserne være på kandidatniveau. Der er mulighed for studieophold på andre universiteter, projektorienteret forløb eller valgfag. Du kan også følge kurser uden for Sociologisk Institut, uden for fakultetet eller på andre universiteter. Gennem valgfagene har du mulighed for at erhverve dig specialiseret viden og få et bredere fagligt fundament og mulighed for at fordybe dig i et fagligt område, der har din særlige interesse.