Undervisning og opbygning

 

Kandidatuddannelsen
1. semester Obligatorisk fagpakkefag
(15 ECTS)
Begrænset valgfrie fag
(15 ECTS)
2. semester Begrænset valgfrie fag
(30 ECTS)
3. semester Begrænset valgfrie fag
(22,5 ECTS)
Sociologisk
Projektdesign
(7,5 ECTS)
4. semester Speciale
(30 ECTS)

De Begrænsede valgfrie fag

Du kan selv sammensætte dine kurser inden for de begrænsede valgfrie fag. Disse fag og begrænsningerne er:

  • Metode og Forskningspraksis (mindst 15 ECTS)
  • Sociologiske valgfag (mindst 22,5 ECTS)
  • Valgfag (maksimalt 30 ECTS)

Mulighed for specialisering inden for en fagpakke

Du kan vælge imellem tre fagpakker. Til hver fagpakke er der knyttet et obligatorisk fagpakkefag på 15 ECTS. Det obligatoriske fagpakkefaget hedder det samme som fagpakken.

Fagpakkerne er:

  • Velfærd, ulighed og mobilitet
  • Viden, organisation og politik
  • Kultur, livsstil og hverdagsliv

For at opnå en fagpakke kræver det, at du tager 45 ECTS indenfor fagpakken (inkl. det 15 ECTS obligatoriske fagpakkefag) og skriver speciale indenfor fagpakkens emneområde.

Selvom du har valgt et obligatoriske fag inden for en bestemt fagpakke, er du ikke efterfølgende forpligtet til at holde dig inden for denne fagpakkes kurser. Det er dog en forudsætning, hvis du vil opnå en specialisering indenfor en fagpakke.

Obligatoriske fag

Der er to obligatoriske fag: Et valgfrit fagpakkefag og Sociologisk projektdesign.

De obligatoriske fagpakkefag skal give dig nogle skarpe brede introduktioner inden for den valgte fagpakke-tematisering, mens Sociologisk projektdesign skal forberede dig på den bedst mulige specialestart i slutningen af din uddannelse.

Det obligatoriske fagpakkefag udbydes kun på engelsk og kun i efteråret. Sociologisk projektdesign udbydes i begge semestre.