Praktik

Som kandidatstuderende på sociologi har du mulighed for at komme i praktik som en del af din kandidatuddannelse. Et praktikophold kan udgøre 15, 22,5 eller 30 ECTS af din uddannelse. Opholdet kan både finde sted i Danmark og i udlandet. Praktikopholdet afsluttes med en praktikrapport, som bedømmes uden karakter.