Ansøgning og optagelse

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i sociologi skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Du søger optagelse gennem ansøgningsportalen.

Opfylder du adgangskravene?

Vælg den kategori, der passer på dig og læs mere om, hvordan du søger om optagelse. Du kan også finde information om adgangskrav, ansøgningsfrister og dokumentation.

Bemærk:

Du kan ikke søge optagelse

  • hvis universitetet udmeldte dig af uddannelsen
  • hvis du blev varslet om udmeldelse, før du udmeldte dig selv, eller
  • hvis du udmeldte dig før universitetet havde mulighed for at varsle dig om udmeldelse.

Du kan dog søge om dispensation, hvis du kan dokumentere at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Hvis du ønsker at søge om dispensation gør du ved at indsende en ansøgning om dispensation i Den Digitale Ansøgningsportal. Du skal skrive en ansøgning hvor du begrunder og dokumenterer hvorfor du mener at du opfylder betingelserne for at få dispensation. Denne ansøgning uploader du sammen med din ansøgning om genindskrivning i Den Digitale Ansøgningsportal. Universitetet træffer afgørelse på baggrund af en konkret faglig vurdering. Hvis du får en dispensation, vil din ansøgning om optagelse blive behandlet. Hvis du får afslag, vil din ansøgning ikke blive behandlet.  

Når du bliver optaget, bliver du indplaceret på det studietrin, hvor du var nået til, sidst du var indskrevet. Tidligere beståede eksaminer og eksamensforsøg, er stadig gældende. De studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, vil også være gældende medmindre du bliver optaget på basis af en dispensation.

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

  • Generelt standpunkt/karakter i den relevante, adgangsgivende uddannelse.
  • Konkrete studieaktiviteter i udlandet enten som meritgivende studieophold eller som Full Degree uddannelse.
  • Faglig relevant erfaring - herunder også relevant erhvervserfaring: Beskriv hvilken faglig erfaring du har, og hvordan din erfaring er relevant for at studere på kandidatuddannelsen (max 1 side)