Ida procesoptimerer i en social kontekst

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Operate

Ida ThyrringJeg arbejder i Operate, som er et digitalt kommunikations- og adfærdsbureau. Vi er en virksomhed med cirka 60 medarbejdere. I Operate tilbyder vi vores kunder forskellige kommunikationsydelser inden for agenda setting og adfærdsdesign. Vi har både offentlige organisationer og private virksomheder som kunder. Rigtig mange af vores opgaver får vi gennem udbud. Et udbud betyder, at vi byder på en opgave for en potentiel kunde i konkurrence med andre virksomheder.

Optimering af processer

Min stillingsbetegnelse i Operate er intern procesrådgiver. Jeg har til opgave at tilrettelægge den bedst mulige proces, når vi skal skrive et tilbud til en potentiel kunde. Det kan være omfattende at lave et tilbud, og det er derfor vigtigt, at vi prioriterer hvilke opgaver, vi vil byde på. Derfor har jeg udviklet et værktøj, hvor vi, på baggrund af ti parametre, kan identificere hvilke udbud, vi vil byde på. Med dette værktøj skaber jeg et fælles beslutningsgrundlag for de seks direktører. Tidligere kunne der blive brugt uhensigtsmæssigt mange ressourcer på at finde ud af, om vi ville byde eller ej.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Sikrer de bedste løsninger med et stærkt datagrundlag

Jeg har arbejdet i Operate i fem måneder, og for to dage siden afleverede jeg en analyse af, hvad det er for udfordringer, vi har i tilbudsprocessen. Analysen baserer sig på systematisk indsamling af data via kvalitative metoder som fx fokusgruppeinterviews, dokumentanalyse af værktøjer på intranettet, individuelle interviews samt et feltarbejde i, hvad det vil sige at være ansat i Operate.

Analysen indeholder også mine forslag til, hvor vi kan optimere tilbudsprocessen, da direktørerne selvfølgelig er meget interesserede i, hvad vi kan gøre anderledes. Jeg er derfor med helt inde i diskussionen om, hvilke løsninger vi skal forfølge, og jeg er også med til at implementere løsningerne.

Anvender teori om soldaterenheder

Min analyse omhandler også mere følsomme, men ikke desto mindre helt afgørende temaer som faglige hierarkier, samarbejdskultur, incitamentsstrukturer og magtkampe. Det er forholdsvist ukompliceret at aftale en proces for et forløb med leverancer, frister og så videre, men hvis processen skal køre optimalt, skal vi også have fokus på de ting, der sker mellem mennesker.

I mit speciale skrev jeg om arrangeret vold, hvor jeg anvendte teori om soldaterenheder – fx om hvordan man performer sammen som en kollektiv soldaterenhed på trods af interne stridigheder i gruppen. Jeg sidder ikke og citerer soldaterteori over for direktørerne, men jeg bruger teorierne som en forståelsesramme, når jeg analyserer vores kulturelle udfordringer og hvilke løsninger, vi bør se på.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

Studiejob og praktik giver indblik i jobmuligheder

Da jeg startede på min kandidatuddannelse, var jeg i tvivl om, hvad jeg ville arbejde med som færdiguddannet. Min strategi var derfor at blive klogere på mine muligheder og interesser gennem praktik og studiejob. Jeg prøvede kræfter mere flere forskellige brancher, og jeg fandt min rette hylde i konsulentverdenen.

Fortæl din arbejdsgiver, hvad du kan

Som sociolog står du stærkt, hvis du kan formidle din værdi til en kommende arbejdsgiver. Alle ved, hvad en økonom og en jurist kan. Langt fra alle ved, hvad en sociolog kan bidrage med på en arbejdsplads. På den måde har vi sociologer en udfordring, der er værd at være opmærksom på, når vi søger job.

Ida Vendel Thyrring dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for tre år siden.