Andreas afskaffer ensomhed blandt ældre med sin egen virksomhed

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Elderlearn

Andreas ReventlowJeg arbejder i Elderlearn, som er en socialøkonomisk virksomhed. Jeg grundlagde Elderlearn for et år siden på baggrund af mit speciale. Ud over min partner og jeg, så er vi tre studentermedhjælpere ansat; to softwareudviklere og en sociologistuderende. Vi arbejder for at afskaffe ensomhed blandt ældre og samtidig hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Helt konkret matcher vi udlændinge, der gerne vil lære dansk med ældre i risikogruppen for ensomhed. Pt. har vi samarbejdsaftaler med fem kommuner. Drømmen er, at Elderlearn skal rulles ud i hele Danmark og derefter internationalt i lande som Tyskland, Sverige, Norge, Holland og Belgien.

Drift, udvikling og strategi

Jeg har hænderne nede i mange forskellige arbejdsopgaver; jeg kontakter sprogskoler og ældregrupper for at rekruttere frivillige, jeg kontakter kommuner for at sælge vores produkt, jeg skriver fondsansøgninger og et hav af andre ting. Vores mål er at komme på en fast post i kommunernes budgetter, og derfor består mit vigtigste arbejde i at gøre vores produkt til en rentabel forretning for kommunerne. Til det formål spiller IT en kæmpe rolle, da det kan aflaste mange af de manuelle driftsopgaver, og derved gøre vores produkt billigere. I starten matchede jeg fx alle vores par med hjælp fra et Excel-ark. I dag er det IT systemet, der finder ud af, hvem der passer sammen.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Skriver fondsansøgninger og projektbeskrivelser

En stor del af mit arbejde er at skrive fondsansøgninger, samarbejdsaftaler med kommuner og projektbeskrivelser. Lige nu sidder jeg fx og skriver fondsansøgninger til Veluxfonden og integrationspuljen i Høje Taastrup Kommune. I det arbejde trækker jeg konsekvent på min erfaring med at skrive eksamensopgaver på sociologi, hvor jeg skulle holde læseren i hånden gennem hele opgaven.

Kender til vigtigheden af evalueringer

Kommunerne er Elderlearns kunder, og de er derfor interesserede i at vide, om vores produkt virker. Effekten af vores produkt kan vi illustrere gennem evalueringer. Som sociolog står du stærkt, da du enten selv kan udarbejde evalueringer eller som minimum være med til at kvalitetssikre dem.

Løser samfundsudfordringer gennem mellemmenneskelige relationer

På sociologistudiet var jeg ret begejstret for teoretikere som Collins og Goffmann, der begge fokuserer på interaktioner mellem mennesker. Jeg bruger ikke Collins og Goffmann direkte i mit arbejde, men min interesse for deres teorier har helt sikkert betydet, at idéen til Elderlearn har taget en meget mikrosociologisk form, hvor vi fokuserer på ’det gode møde’ mellem to personer.

På studiet var jeg ikke udpræget god til at læse sociologi, da særligt teorien kunne blive for abstrakt for mig. Det konkrete og anvendelsesorienterede huer mig lidt bedre. Man kan sige, at Elderlearn er et produkt af sociologien sat i anvendelse med det formål at løse en konkret udfordring i vores samfund.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

Overvej at blive iværksætter – som sociolog har du et godt udgangspunkt

Jeg har hørt en oplægsholder fortælle om en gruppe ingeniører, der havde udviklet den fedeste tekniske dims, men ingen kunne anvende den, for den var ikke brugerorienteret. Her har sociologer virkelig en vigtig kompetence, da vi kan generere indsigt om mennesker. Derudover har vi blik for, hvordan vi kan gøre verden til et bedre sted, og det er fedt at starte en virksomhed med det formål.

Arbejd sammen med andre fagligheder

Det sjoveste, jeg har prøvet, er at arbejde sammen med softwareingeniører. I sådan et samarbejde bliver din idé til virkelighed. Vi har lige udviklet nyt materiale med anbefalinger til samtaleemner målrettet de par, vi har matchet - fx er der et emne om arkitektur i lokalområdet. Dette materiale er blevet implementeret i IT systemet og sendes nu ud automatisk forud for hver samtale.

Brug specialet til at dyrke den gode idé

Jeg har altid drømt om at starte min egen virksomhed, men jeg manglede en idé. Specialet er et godt redskab til at få og dyrke en idé, da du har tiden til at dykke ned i et emne. Jeg startede med en løs problemformulering om ældre og IT, da ældre, i min optik, er et overset marked.

Den løse problemformulering var en nødvendighed, da jeg jagtede den gode idé til min virksomhed, men det betød samtidig, at min specialeproces var grusom i flere måneder, da jeg ikke have en klar vej at gå. På et tidspunkt kredsede jeg mig ind på ensomhed blandt ændre, og så blev idéen til Elderlearn løsningen på denne udfordring.

Andreas Reventlow dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for et år siden