Alberte uddanner moralsk og etisk reflekterede politibetjente

Hvor arbejder du, og hvad arbejder du med?

Politiskolen

Alberte DokkedalJeg arbejder i Rigspolitiet på Politiskolen i Brøndbyøster. Politiskolen er en institution, der uddanner kommende politibetjente. Studerende på Politiskolen skal ikke kun undervises i polititeori, men også i fag som dansk, psykologi og idræt. Derfor er der mange forskellige fagligheder repræsenteret på skolen. Dansk politi vil gerne arbejde evidensbaseret, hvilket betyder, at akademikere spiller en større og større rolle i politiet.

Undervisning og udvikling

Min stillingsbetegnelse er samfundsfaglig underviser. Jeg underviser på 1. semester i faget Samfundsforståelse. Når jeg bliver spurgt om, hvad i alverden sådan en sociolog skal uddanne politibetjente i, så plejer jeg at sige, at jeg uddanner dem i at blive moralsk og etisk reflekterede mennesker, som forstår deres rolle i samfundet – særligt deres magtposition.

Politiet er en politisk styret organisation. Det betyder, at der ofte sker ændringer i uddannelsen af betjentene. Der er derfor en del løbende udvikling i mit arbejde, hvor vi arbejder på at implementere de ændringer, der sker både strukturelt og indholdsmæssigt. Samtidig har vi stor fokus på at integrere aktuelle politiske og samfundsmæssige debatter i undervisningen som fx den seneste debat om etnisk profilering.

Hvordan bruger du din sociologiske faglighed i dit arbejde?

Applicerer sociologisk teori i en anvendt politi-kontekst

I min undervisning trækker jeg bl.a. på den sociologiske teori, som jeg også selv blev undervist i på studiet. De studerende skal fx læse Bourdieus teori om kapitalformer, felter, habitus og det sociale rum. Med udgangspunkt i Bourdieus begreber diskuterer vi fx, hvorfor det kan være svært for en person, der har været i fængsel, at undgå at falde tilbage i kriminalitet.

Politiuddannelsen er ekstremt anvendelsesorienteret. Derfor bliver jeg altid udfordret på, om det, jeg underviser i, har en konkret relevans for politifagligheden. Det er ikke ligesom på sociologiuddannelsen, hvor videnskabsteori måske først giver mening to år efter, du har haft faget. I politiet handler det om, hvad den samfundsfaglige viden kan bruges til i den konkrete politiforretning.

Udvider de studerendes og egne perspektiver på verden

Gennem min undervisning i sociologisk, politologisk og kriminologisk teori, udfordrer jeg de studerende til at reflektere over samfundet og dem selv. En ting er at fortælle dem, at de skal behandle alle borgere lige – en anden ting er at forholde sig til, hvordan det skal forvaltes i virkeligheden. Vi arbejder derfor med begrebet ’Procedural retfærdighed’, som beskriver, hvordan man kan møde borgerne på en måde, hvor de føler sig retfærdigt behandlet. Det sker bl.a. ved at tage folk alvorligt, lytte til dem, forklare sine handlinger og generelt behandle dem retfærdigt i processen. Derfor er det vigtigt, at de studerende forholder sig til egne fordomme og forforståelser i mødet med borgerne.

Som sociolog i politiet udvider jeg også mit eget perspektiv på verden, og jeg skal lære at forstå nye sociale koder. Jeg er ikke indlejret i de logikker, der er i politiet, så nogen gang kan jeg godt undre mig over måden, vi gør tingene på. Fx skulle jeg i starten vænne mig til at give hånd til mine kolleger hver morgen, indtil jeg forstod, at håndtrykket handler om tillid og at se hinanden i øjnene, inden man skal ud på gaden. På den måde har håndtrykket en vigtig social funktion i politiet.

Har du et godt råd til studerende på sociologi?

Gå efter interesse og ikke efter den fornuftige strategi

Når jeg har forsøgt at være strategisk i mine valg omkring fx fag eller studiejobs, er det sjældent blevet godt, da jeg ikke har brændt for emnet. Det har betydet, at jeg har en profil, der ikke er specialiseret. Omvendt har det givet en alsidighed, som gør, at jeg kan træde ind i flere roller på arbejdsmarkedet. Jeg har ikke gået og drømt om, at jeg skulle undervise kommende politibetjente, men det er en spændende mulighed, hvor jeg prøver kræfter med den ’virkelighed’, som vi sociologer taler så meget om.  

Træk både på faglige og personlige kompetencer i din jobsøgning

Jeg har altid spillet basketball på højt plan ved siden af studie og arbejde. Gennem basketball har jeg erhvervet mig kompetencer, som fx det at være en holdspiller samt at være målrettet og struktureret. Jeg har aldrig været til en jobsamtale, hvor min sport ikke har været omtalt – enten pga. de kompetencer det har givet mig, eller som et udtryk for hvem jeg er som person.

Alberte Alsø Dokkedal dimitterede som sociolog fra Københavns Universitet for et år siden