Kandidat i migrationsstudier – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i migrationsstudier på Københavns Universitet

Kandidat i migrationsstudier

Hvad er den internationale migrations årsager, mønstre og effekter, og hvordan dannes migrantidentiteter i samspil med nationalkulturer? Hvordan ville en fair udlændinge- og integrationspolitik se ud? Som kandidat i migrationsstudier får du en tilbundsgående forståelse af emner som disse.

Kandidatuddannelsen i migrationsstudier er en ambitiøs, tværfaglig to-årig kandidatuddannelse, der udbydes på engelsk. Uddannelsen giver de studerende en bred forståelse af de muligheder og udfordringer, som den internationale migration skaber.

Studiet kombinerer humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til migration, herunder etnologi, antropologi, sociologi, religionssociologi, historie, filosofi, statskundskab, sociolingvistik, pædagogik og litteratur- og medievidenskab.

Som færdiguddannet kandidat i migrationsstudier, kan du fx finde job inden for politiske institutioner, som arbejder med immigration og integration, private firmaer som står over for udfordringer med mangfoldighedsledelse og rekruttering af internationale talenter eller i NGO'er der arbejder med migrationsrelaterede emner.

Mere om uddannelsen

Læs mere om Master of Arts in Advanced Migration Studies på studies.ku.dk. Informationerne er på engelsk.