VARSEL

Bemærk at de forudsætninger, som der lægges vægt på hos ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, pr. 1. februar 2025 ændres til: 

 • Den adgangsgivende bacheloruddannelse skal indeholde mindst 150 ECTS psykologiske kurser, der dækker samtlige af følgende fagområder:
  • Introduktion til Psykologi og videnskabsteori (mindst 5 ECTS)
  • Socialpsykologi (mindst 10 ECTS)
  • Personlighedspsykologi (mindst 10 ECTS)
  • Biologisk psykologi og neuropsykologi (mindst 5 ECTS)
  • Kognitionspsykologi (mindst 10 ECTS)
  • Udviklingspsykologi (mindst 10 ECTS)
  • Pædagogisk psykologi (mindst 7,5 ECTS)
  • Arbejds- og organisationspsykologi (mindst 10 ECTS)
  • Klinisk psykologi (mindst 10 ECTS)
  • Bachelorprojekt (mindst 15 ECTS)
 • Den adgangsgivende bacheloruddannelse skal indeholde mindst 25 ECTS kurser i psykologisk metode og forskningsdesign, hvoraf mindst 10 ECTS skal være rettet mod statistik og kvantitative metoder, 7,5 ECTS rettet mod kvalitative metoder, samt 7,5 ECTS rettet mod avanceret forskningsdesign.

Ovenstående forudsætninger gælder derfor for ansøgere, som søger optagelse på kandidatuddannelsen med studiestart fra og med 1. februar 2025.