Undervisning og opbygning

Undervisning

På kandidatuddannelsen i psykologi skal du vælge to programmer at fordybe dig teoretisk i. Disse to programmer skal vælges ud af følgende fire muligheder: Klinisk Psykologi, Arbejds- og Organisationspsykologi, Neuro- og Informationspsykologi samt Social-, Udviklings- og Integrationspsykologi. Derudover skal du have de teoretiske fag Psykologisk testning, Avanceret metode og Valgfag. Hvad angår Avanceret metode og Valgfag er der et bredt udvalg af fag at vælge imellem, så her er også god mulighed for, at du kan fordybe dig i et emne eller område, som du finder interessant.

Psykologfagets praktiske aspekter dækkes i fagene Praksishold på det valgte hovedprogram, et demonstrationshold i Psykologisk testning samt et praktikforløb. Din uddannelse afsluttes med et speciale.

Kandidatuddannelsens opbygning kan til dels tilpasses dine egne ønsker. Det følgende er derfor blot et forslag til, hvordan du kan tilrettelægge din kandidatuddannelse.

Opbygning

Selve studiestrukturen på uddannelsen er opbygget i fire semestre med et afsluttende speciale:

1. år

1. semester
2. semester

Videregående anvendt teori og metode
Hovedprogram

Videregående anvendt teori og metode
Bi-program

Seminarhold
Hovedprogram

Valgfag

Praksishold
Hovedprogram

Valgfag

Psykologisk testning

Avanceret metode

2. år

3. semester 4. semester
Praktik Speciale

På kandidatuddannelsen i psykologi er der i en vis udstrækning mulighed for at tone sin faglige profil gennem valget af fag, praktiksted og speciale. Dels skal du vælge to programmer at fordybe dig teoretisk i, og dels skal du vælge mellem forskellige valgfag og metodefag. Endelig har du også selv indflydelse på, hvor du kommer i praktik, ligesom emnet for dit speciale selvfølgelig også er valgfrit. Læs mere om praktikmuligheder her.

Du kan også vælge at tage en del af din kandidatuddannelse i udlandet. Læs mere om mulighederne for udlandsophold her.

Uanset hvordan du vælger at sammensætte din kandidatuddannelse, er det dog vigtigt at understege, at kandidatuddannelsen i psykologi er en generalistuddannelse. Det betyder, at du ligesom alle andre, der har læst en kandidatuddannelse i psykologi, får titlen cand. psych. og samtidig den beskyttede titel ’psykolog’. Det kommer således ikke til at fremgå af din titel, hvad du på din kandidatuddannelse har beskæftiget dig med, ligesom det heller ikke vil få indflydelse på, hvilke stillinger du kan søge, når du er færdiguddannet.