Udlandsophold

Det er på mange måder givende at tage et studieophold i udlandet. Det styrker ens faglige profil og personlige udvikling at skifte det vante studiemiljø ud med et nyt og fremmed miljø – og de dertil hørende sociale, sproglige og kulturelle udfordringer.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at ethvert udlandsophold er individuelt og kræver en aktiv indsats fra den enkelte studerende – selv på de områder, hvor instituttet har faste aftaler. Det er i høj grad et projekt i sig selv at planlægge et udlandsophold, men det er alle anstrengelserne værd, og der er masser af hjælp at hente. Men hvor skal man begynde?

Muligheder for udlandsophold

Der er flere måder at rejse udenlands på i forbindelse med sine studier.

  • Institut for Psykologis Erasmus-aftaler med institutter i Europa
  • Institut for Psykologis Nordplus-aftaler med institutter i Norden
  • KU’s bilaterale samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, herunder Nordlys
  • KU’s kulturudvekslingsaftaler med ikke-engelsktalende lande
  • Individuelt arrangerede ophold (taxameterpenge til undervisningsafgift kan søges via udlandsstipendieordningen)

Alle ovenstående udvekslingsaftaler gælder ét eller to semestre og giver således ikke en akademisk grad i sig selv. Med undtagelse af nogle få aftaler skal der ikke betales undervisningsafgifter, mens et individuelt arrangeret ophold er selvfinansieret.