Interviews med psykologer

Nadja Thorbek Uldall

"I min nuværende stilling arbejder jeg med psykoterapi (kognitiv adfærdsterapi). Jeg arbejder primært med voksne mennesker, men jeg har dog også par og børn/unge i terapi. Herudover laver jeg supervision af andre faggrupper samt undervisning."

Læs hele interviewet med Nadja

Sarah Wolf

”Jeg har nok altid interesseret mig for udviklingssamarbejde, men denne interesse blev især forstærket under et valgfag på min udveksling. Siden dette valgfag opsøgte jeg selv forskellige udviklingssamarbejder til praktik, valgfag, frivilligt arbejde, studiejob og specialeforløb. I mit specialeforløb var Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) tredjepart, og det blev derfor muligt, at jeg kunne startede direkte i en virksomhedspraktik hos DUF, da jeg dimitterede”

Læs hele interviewet med Sarah

Simon Rønholdt Rapson

”Mine typiske arbejdsopgaver består i at afholde støttende samtaler og foretage kognitive og psykologiske udredninger. Kerneopgaven er at hjælpe folk med psykiske udfordringer med at komme stabilt og sundt tilbage til arbejdsmarkedet.”

Læs hele interviewet med Simon

Thomas Kann

”Mit job handler om at forstå mennesker og deres handlinger, og herudfra arbejde med at ændre disse til mere gunstige handlinger. Derfor er den absolut vigtigste kompetence for mig at kunne afdække både kandidaters og kunders behov."

Læs hele interviewet med Thomas

Thomas Lange

”Jeg var meget klinisk orienteret i mange år på studiet og arbejder nu som AO-psykolog. Det kliniske fundament er en kæmpe styrke, da størstedelen af mine opgaver indebærer at analysere mennesker og situationer, stille effektive spørgsmål og lytte efter det ellers overhørte”.

Læs hele interviewet med Thomas