Hvorfor læse medicin? 

Bacheloruddannelsen i medicin er første skridt til at blive læge. På medicin (Køge) er du en del af et mindre studiemiljø og kender alle dine medstuderende godt, og du er fast tilknyttet et sygehus. Du lærer, hvordan menneskekroppen ser ud og fungerer. Du har kurser i anatomi, genetik, fysiologi og sygdomme, men også eksempelvis etik. Du bliver klædt på til dit senere arbejde med patienter.

Hvad kan jeg blive med medicin? 

Som færdiguddannet læge arbejder du fx som læge på en afdeling på offentlige eller private hospitaler eller på en privat klinik som praktiserende speciallæge i almen medicin. Du kan også arbejde med forskning og uddannelse ved et universitet eller i medicinalindustrien eller som led i humanitært arbejde.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Den nye medicinuddannelse - FAQ

Fra studiestarten i september 2024 kan du også læse medicin i Køge. Her får du svar på de oftest stillede spørgsmål om den nye uddannelse.

 

Du kan søge om optagelse på den nye medicinuddannelse i 2024. Den første studiestart er september 2024.

 

 

Der er 110 studiepladser fordelt på 55 pladser med studiestart i september og 55 studiepladser med studiestart i februar.

 

 

Medicin (Køge) er fagligt set den helt samme bacheloruddannelse som medicin (København). Det er den samme studieordning, den samme faglige kvalitet og de samme kurser, du tager.

Begge uddannelser giver den samme bachelor- og kandidatgrad og er autorisationsgivende.

Du bliver også bachelor i medicin fra Københavns Universitet, når du bliver optaget på medicin (Køge).

Det er dog to forskellige uddannelser. Forskellen er geografien, da din undervisning og klinikophold i stort omfang vil foregå på Sjællands Universitetshospital i Køge og øvrige hospitaler i Region Sjælland.

På bacheloruddannelsen i medicin (Køge) er der 55 studerende på en årgang, så du kommer til at kende alle dine medstuderende godt. Du følger det samme hold hele vejen og er fast tilknyttet hospitaler.

 

På medicin (Køge) er du tilknyttet et sygehus. Så du ved, hvor hovedparten af dit uddannelsesforløb geografisk er placeret. Pt kan du tage hovedparten af din klinik på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge og Roskilde.

Derudover tilbyder den nye medicinuddannelse:

 • Sammenhængende studie- og klinikforløb.
 • Et nybygget campusmiljø på SUH Køge tæt på klinikken.
 • En mindre uddannelse med 55 studerende på en årgang.

 

 

Du har mulighed for at søge om overflytning, hvis der er ledige pladser på uddannelsen, du ønsker at overflytte til.

 

 

 

 

Med en bacheloruddannelse i medicin (Køge) er du retskravsbachelor til kandidatuddannelsen i medicin (Køge).

 

 

Når du har fået plads på uddannelsen, vil du allerførst skulle igennem et læringsforløb online, hvor du får styr på alt det, der skal være på plads, når du starter.

Der er masser af praktisk information og redskaber til dit kommende studieliv. Du vil også få information om de fysiske aktiviteter, som er en del af din studiestart, fx rundvisning, introdage, møder med nuværende studerende og undervisere og måske en rustur.

Det er ikke fastlagt endnu, præcis hvordan studiestarten med mere på den nye medicinuddannelse kommer til at se ud.

 

 

Ja, som studerende på den nye medicinuddannelse har du fortrinsret til ungdomsboliger, som ligger cirka 1 km fra Sjællands Universitetshospital i Køge.

 

 

Ja. Hvis du søger i kvote 2 i både København og Køge, og går videre til interview på begge uddannelser, skal du til kvote 2-interviews begge steder.

 

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i medicin (Køge) er der 110 studerende på en årgang. Det meste af undervisningen foregår i mindre hold, så du oplever en holdtilknytning, som minder om den, du kender fra gymnasiet. Du går til undervisning mellem 15 og 22 timer om ugen. Resten af tiden op til en 45 timers arbejdsuge går med forberedelse til de forskellige fag.  

Undervisningen på bacheloruddannelsen veksler mellem:

 • forelæsninger for hele årgangen
 • holdundervisning for mindre hold
 • forløb med case-studier
 • praktiske øvelser for 8-12 af dine medstuderende
 • to korte klinikophold, hvor du møder patienter.

Du har to korte klinikophold, hvor du møder patienter. Resten af bacheloruddannelsen er teoretisk tung og giver dig den baggrund, du behøver for at deltage i den kliniske uddannelse på kandidatdelen.

Undervisningen vil være delt mellem Vidensbygningen ved universitetshospitalet i Køge, Panum på Nørre Campus i København og korte kliniske ophold på hospitaler i Region Sjælland.

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år. Alle kurser er obligatoriske og fastlagt på forhånd. På 3. år skriver du dit bachelorprojekt, som du selv vælger emnet for.

Du kan finde yderligere informationer om studiets opbygning, indhold, eksamener og ECTS-point i studieordningen for bacheloruddannelsen i medicin (Køge).

År 1 1. semester 2. semester
Lægeliv, Sundhedsvæsenet og Hjerte-lungeredning Medicinsk celle- og vævsbiologi

Hoved, hals, bevægeapparatet og embryologi

Medicinsk dataforståelse
Tidlig patientkontakt og basal etik Medicinsk genetik
År 2 3. semester 4. semester
Centralnervesystemet Endokrinologi og reproduktion
Fordøjelsessystemet og metabolisme Hjerte, lunger, kredsløb, nyre og energiomsætning
Tidligt klinisk ophold og kommunikation Basal forskningsmetodologi
År 3 5. semester 6. semester
Immunologi, mikrobiologi og patologi Sygdomslære, diagnostik og behandling
Farmakologi og innovation Diagnostiske fag og klinisk beslutningsproces
Etik, filosofi, basal sundhedsjura og beslutningstagning

Psykologi i sundhed og sygdom

 

Bachelorprojekt

Det meste af bachelorstudiet er teoretisk tungt. Du skal huske meget, da du skal have en stor paratviden.

Teorien giver dig den baggrund, du behøver for at kunne deltage i den kliniske uddannelse på kandidatdelen, men allerede på 1. semester og 3. semester møder du patienter i korte klinikophold.  Du har også dissektionskurser, hvor du håndterer lig og vævsprøver.

1. - 2. semester består af de basale medicinske fag, fx anatomi, medicinsk dataforståelse, cellebiologi og genetik.

3. - 5. semester består af organkurserne, som samler undervisningen i, biokemi og fysiologi, (fx mave, tarm og lever), farmakologi, immunologi og almen patologi.

6. semester begynder grunduddannelsen i medicin og kirurgi, der fortsætter på kandidatuddannelsen. Du får en introduktion til de kliniske sygdomsenheder, herunder infektionsmedicin, lungesygdomme, kirtelsygdomme og bevægeapparatets sygdomme, og lærer om diagnostiske fag.

 

 

Forberedelsen til din undervisning er både:

 • læsning af pensum
 • diskussion af de læste tekster i studiegruppen
 • forberedelse af oplæg til undervisningen
 • informationssøgning
 • skriftlige øvelser.

Når du starter på uddannelsen, bliver du sat sammen med et hold af medstuderende – dit stamhold. I har undervisning sammen resten af bacheloruddannelsen.

 

 

 

Undervisningen foregår primært på dansk, men du kan også møde undervisere, der taler engelsk. Du læser mange akademiske tekster på engelsk. 

”Hole’s Essentials of Human Anatomy & Physiology” af Ricki Lewis, David N. Shier og Jackie L. Butler er et typisk eksempel på en fagbog på bacheloruddannelsen i medicin.

 

Kurserne kræver fremmøde, og der er praktiske øvelser og andre undervisningsaktiviter, der kræver aktiv deltagelse. Derudover skal du, når semestret slutter, til ca. 2-3 eksamener. Du vil primært gå til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler, men du har i løbet af bacheloruddannelsen også enkelte mundtlige eksamener.

På sidste år af bacheloruddannelsen skriver du dit bachelorprojekt sammen med en vejleder, som du selv finder, om et emne, som I sammen afgrænser.

 

 

Børneattest

Der bliver i løbet af uddannelsen indhentet børneattest for alle studerende.

Påklædning i klinik

Når du arbejder på klinik eller hospital, dækker du dit private tøj med rent kliniktøj. Det er et krav, at kliniktøjet har korte ærmer, så du kan vaske og desinficere dine hænder og underarme.

Manuelle færdigheder

Den kliniske undervisning og patientbehandling kræver en del manuelle færdigheder. Du skal derfor kunne udføre de kliniske og manuelle opgaver for at gennemføre uddannelsen.

Udover de manuelle færdigheder, skal du kunne håndtere tæt fysisk kontakt, indgyde tillid og drage omsorg for patienten. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål så kontakt SUND Studieinformation.

 

Forelæsning på medicin

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i medicin. Du kommer igennem 11 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i medicin er første skridt på vejen til at blive læge.

Som færdiguddannet læge har du mange muligheder for specialisering. Arbejdsløsheden er lav, og du arbejder fx:

 • på et hospital
 • i en privat praksis eller
 • i medicinalindustrien
 • med humanitært arbejde.

 

Bacheloruddannelsens primære formål er at kvalificere dig til den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Det er på den måde første skridt på vejen i den samlede uddannelse som læge.

Når du har gennemført bacheloruddannelsen i medicin, har du:

 • en omfattende viden om humanbiologi og kendskab til medicin (lægemidler).

Du kan:

 • fortolke og i nogle tilfælde udføre basale biokemiske, fysiologiske, genetiske, radiologiske, mikrobiologiske og patologiske analyser.
 • undersøge mennesker med simple metoder og foretage førstehjælp.
 • anvende og kommunikere om basale sundhedsvidenskabelige metoder.
 • samarbejde med sundhedspersonale, patienter og pårørende på basalt niveau.

 

 

Bacheloruddannelsen i medicin (Køge) sigter mod, at du videreuddanner dig på kandidatuddannelsen i medicin i Køge.

Den nye kandidatuddannelse i medicin (Køge) begynder i 2027.

Du kan dog også tage andre kandidatuddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område, fx:

 • Immunologi og inflammation
 • Humanbiologi
 • Global sundhed
 • Neurovidenskab

 

 

Som færdiguddannet læge arbejder du fx: 

 • på offentlige eller private hospitaler
 • på din egen klinik som privatpraktiserende speciallæge
 • med forskning og undervisning på et universitet eller i private virksomheder, fx i medicinalindustrien
 • i foreninger eller med humanitært arbejde fx igennem Læger uden grænser eller Røde kors

Beskæftigelsesmulighederne er mange og arbejdsløsheden er lav.

Når du har taget kandidatuddannelsen i medicin, skal du igennem en klinisk basisuddannelse (turnusforløb) på 12 måneder for at få tilladelse til selvstændigt at arbejde som læge (autorisation). For at blive speciallæge, skal du igennem et mindst fem års specialiseringsforløb efter den kliniske basisuddannelse. Du opnår derfor først en egentlig slutstilling sent efter selve medicinuddannelsen.

 

Mød en færdiguddannet læge

Helene Lund Sørensen, Læge og Ph.d. studerende i psykiatrien

Studieliv

Som studerende på medicin (Køge) følger du det samme mindre hold det meste af uddannelsen. Der er derfor gode muligheder for tætte venskaber og sammenhold på holdene.

Du bliver medskaber af et helt nyt studiemiljø i den nybyggede Vidensbygning ved universitetshospitalet i Køge samtidig med, at du tager del i det etablerede studiemiljø på Nørre Campus i København. Der er gode muligheder for at engagere sig på studiet, både gennem en lang række foreninger fra løbeklub og spilcafé til fredagsbar og studenterpolitik.

Inden studiestart bliver du og de andre nye studerende modtaget af uddannelsens rusvejledere. Fra studiestart og gennem det første studieår får hvert hold også tilknyttet tutorer (ældre studerende), der hjælper nye studerende godt i gang på uddannelsen.

Rusturen på uddannelsen i medicin vil være fælles for de to uddannelser. Derudover vil der være introdage både i Vidensbygningen ved universitetshospitalet i Køge og på Nørre Campus i København, så du kommer til at lære begge steder godt at kende.

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvor svært er studiet? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på medicin.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • optagelse med en udenlandsk uddannelse
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens faglige indhold
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Vidensbygningen ved Sjællands Universitetshospital (SUH), Lykkebækvej 1, 4600 Køge


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

De naturvidenskabelige fag, som matematik, fysik, kemi og biologi fylder meget på uddannelsen. Fagene er vigtige for at forstå, hvordan kroppen fungerer fra knogler og helt ned på celleniveau, og hvordan sygdomme behandles.

Matematik er fx vigtig for at kunne regne med avancerede ligninger, tolke matematiske grafer og generelt forstå matematikken bag mange forskellige processer i kroppen. 

 

 

Du bliver en del af et mindre studiemiljø på medicin (Køge), hvor du kender dine 54 medstuderende godt. Du bliver medskaber af et helt nyt studiemiljø i den nybyggede Vidensbygning ved universitetshospitalet i Køge samtidig med, at du tager del i det etablerede studiemiljø på Nørre Campus i København. Der er gode muligheder for at engagere sig på studiet, både gennem en lang række foreninger fra løbeklub og spilcafé til fredagsbar og studenterpolitik.

 

 

Uddannelsen af et fuldtidsstudie, med meget undervisning på campus. Det er ikke muligt at tage uddannelsen online.

Du går til undervisning mellem 15 og 22 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge, bruger til at forberede dig til undervisningen. I perioder er arbejdsugen på 45 timer eller mere.

 

 

Der er primært obligatorisk undervisning, dvs. på forhånd bestemte kurser, som alle skal tage. Så der er ikke valgfrihed. Der er praktik lagt ind undervejs som en del af uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del af undervisningen foregår på mindre hold, hvor du arbejder sammen med andre i grupper om øvelser. Mange studerende er glade for studiegrupper og læsemakkere, så de sammen forbereder sig til undervisning og eksamener. 

 

 

Medicin er et fuldtidsstudie, der kræver meget af de studerende. Når det er sagt, er det der gode muligheder for studiejob.

Du kan få studiejob allerede i starten af din uddannelse, så der er gode muligheder for tidligt at arbejde ude på hospitalerne og få kendskab til mange forskellige sundhedsfaglige jobs.

Du kan fx tage et kursus hos Foreningen for danske lægestuderende (FADL) og derefter arbejde som sygeplejevikar. Senere på studiet er der mulighed for at arbejde som lægevikar. 

 

 

Det er som udgangspunkt ikke muligt at komme på udveksling på bacheloruddannelsen i medicin. Det er svært at komme ud i løbet af de første 3 år af medicinstudiet, fordi den del af uddannelsen er opbygget som integrerede kurser og eksamener. Den præcis samme studiestruktur kan være svær at finde i udlandet.

 

 

 

 

På uddannelsen har dissektion, hvor du skærer i lig for at forstå kroppens anatomi. Det er naturligt at være nervøs, men du bliver forberedt grundigt til øvelserne. Du kan altid tale med dine undervisere om dine bekymringer.

På kandidaten er du ude i praksis, og der kan du komme ud for alvorlige oplevelser, hvis du fx er på akutmodtagelsen, hvor du kan opleve døden tæt på. Du har altid en erfaren læge med, og du vil aldrig stå alene med ansvaret.

Forelæsning på medicin

Lignende uddannelser