Bachelor i latin

Den europæiske kultur har rødder i antikken, middelalderen og renæssancen.

På latin får du et solidt kendskab til det latinske sprog, du læser de store latinske klassikere og erfarer, hvordan europæisk litteratur og tænkning er forankret i latinske værker. Du arbejder med alt fra filosofi og religion til arkitektur, historie, samfundsforhold og digterkunst. Læs mere om hvad du kan med uddannelsen.