Forskning i latin

På latin forskes der i et bredt udvalg af emner fra hele latinitetens historie. Eksempler på forskningsområder er latinsk grammatik, antik og middelalderlig filosofi og historieskrivning, latinsk digtekunst gennem tiderne, håndskriftsoverlevering af antikke forfattere og eftertidens brug af de gamle tekster, samspillet mellem brugen af latin og moderne sprog i middelalder og nyere tid. Dertil kommer aspekter af materiel kultur.

Forskningen på uddannelsen indgår i SAXO-instituttets seks forskningsøjler, der er de områder indenfor instituttet som forskningen i øjeblikket har særlig fokus på. Ud over forskning i de enkelte søjler er der forskning på tværs mellem fagene.