Hvorfor læse audiologopædi? 

Som audiologopæd får du et dybdegående kendskab til tale-, høre-, læse- og skrivevanskeligheder. På uddannelsen får du viden om sproglige kommunikationsvanskeligheder, dvs. vanskeligheder med både tale, stemme og sprog på baggrund af en grundlæggende forståelse for sproglige færdigheder og deres udvikling samt sproglige færdigheders kognitionspsykologiske og fysiologiske basis.

Hvad kan jeg blive med audiologopædi? 

Logopædens og audiologopædens kompetencer er særligt relevante i specialundervisning af såvel børn og unge som voksne med sproglige kommunikationsvanskeligheder. Men også ved stemmetræning af sangere, udvikling af høreapparater, tilrettelæggelse af tekster for dårlige læsere og vidensformidling om kommunikationshandicap.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point og hvert kursus vægter 15 ECTS.

På audiolopogædi begynder du med forudsætningsfagene sprogvidenskab, anatomi og psykologi og kommunikationsvanskeligheder. Fra 2. år drejer uddannelsen sig om de logopædiske anvendelsesfag, først om stemme- og udtalevanskeligheder, senere om børns sproglige vanskeligheder og sprogvanskeligheder efter hjerneskade. På 3. år begynder du på audiologi (hørelse og hørevanskeligheder) og læsning og læsevanskeligheder.  Det er ikke muligt at tage tilvalgskurser på bacheloruddannelsen i audiologopædi. 

1. år

1. semester
2. semester

Sprogvidenskab i audiologopædi (15 ECTS)

Fonetik, semantik og sprogtilegnelse (15 ECTS)

Kommunikationenes anatomi og fysiologi (15 ECTS)

Psykologi, kommunikation og stammen (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Stemmelidelser og akustik (15 ECTS) Psykolingvistik og statistik (15 ECTS)

Dysartri og fonologiske vanskeligheder (15 ECTS)

Afasi (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester
Sprogforstyrrelser hos børn (15 ECTS) Læsning 1 (15 ECTS)

Audiologi 1 (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på audiologopædi

I begyndelsen af studiet er selve arbejdsformen mere skolepræget end ved de fleste universitetsstudier med holdundervisning og øvelsestimer for hele årgangen, som tæller cirka 35 studerende. Senere på studiet øges kravene til selvstændighed. I nogle fag indgår der specialpædagogisk praktik udover den skemalagte undervisning. Du har også kurser af mere naturvidenskabelig karakter, fx anatomi og fysiologi, hvor en del af undervisningen foregår i et laboratorie, hvor der blandt kan udføres høretest. 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i audiologopædi. Du kommer igennem 15 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Audiologopædi beskæftiger sig med diagnostik, undervisning, behandling og forskning i forbindelse med læse-, stave-, skrive-, høre, tale- og stemmevanskeligheder.

Det er uddannelsen som høre-, tale- og læsepædagog (audiologopæd).

Maria er talehørekonsulent i PPR. Hør mere om hendes job og de kompetencer, hun bruger i sin hverdag.

Trine arbejder som specialkonsulent hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Hun bruger en bred vifte af fagspecifikke kompetencer, som hun har med fra uddannelsen i audiologopædi.

FAQ Karrieremuligheder

 

På uddannelsen får du færdigheder i alle audiologopædiens anvendelsesfag, dvs. logopædi, audiologi og læsevidenskab.

Vælger du tilvalg i logopædi, opnår du kompetence som logopæd (talepædagog). En logopæd arbejder med stemme-, tale- og sprogvanskeligheder – med henblik på forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, vejledning, undervisning/behandling og forskning.

På uddannelsen får du viden om sproglige kommunikationsvanskeligheder, dvs. vanskeligheder med både tale, stemme og sprog på baggrund af en grundlæggende forståelse for sproglige færdigheder og deres udvikling samt sproglige færdigheders kognitionspsykologiske og fysiologiske basis.

Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere relevante behandlinger af personer med sproglige kommunikationshandicap og at formidle undersøgelsesresultater og faglig indsigt til både fagfæller og ikke-specialister, fx pårørende til kommunikationshandicappede.

Læs mere om forskningen inden for audiologopædi

 

 

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i audiologopædi, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

Logopædens og audiologopædens kompetencer er naturligvis særligt relevante i specialundervisningen af såvel børn og unge som voksne med sproglige kommunikationsvanskeligheder. De har også relevans i mange andre sammenhænge, bl.a. ved stemmetræning af sangere, udvikling af høreapparater, tilrettelæggelse af tekster for dårlige læsere og vidensformidling om kommunikationshandicap.

Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder. Størstedelen af audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller centre for voksenuddannelsen. Du kan også få job ved universiteter eller seminarier, hvor både pædagog- og lærerseminarier bruger audiologopæder til undervisning i børns taleudvikling. Det er også muligt at komme til at arbejde med forskellige vidensfunktioner, fx i Socialstyrelsen eller ved Center for Hjerneskade, ligesom uddannelsen giver mulighed for at arbejde på audiologisk og foniatrisk afdeling eller på traumecentre på hospitaler. Nogle audiologopæder arbejder herudover også ved private firmaer i høreapparatsbranchen.

Eksempler på virksomheder der har ansat audiologopæder

 • Roskilde Kommune, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Københavns Kommunes Specialundervisning for voksne
 • Audiologiske afdelinger, Gentofte, Bispebjerg, Rigshospitalet
 • VUC Vestegnen
 • Aalborg for Døve
 • GN Resound
 • Center for Hjerneskade
 • Københavns Professionshøjskole
 • Undervisningsministeriet

 

 

 

Studieliv

Årgangene på audiologopædi tæller cirka 40 studerende. Det betyder, at der er en hyggelig stemning og en god kontakt mellem de studerende. Miljøet er aktivt - både socialt og fagligt. I fagrådet engagerer de studerende sig i faglige og sociale spørgsmål, og du kan også få indflydelse på kursusudbuddet på uddannelsen. Det sociale liv blomstrer, for eksempel ved institutfesterne, som bliver holdt sammen med de øvrige studerende fra instituttets fag og ved specialefesterne, hvor nyudklækkede kandidater fejrer kandidaturet og fremlægger deres specialer.

Nordisk Kaffebar

Nordisk Kaffebar er det daglige samlingspunkt for alle studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Her serveres – ud over kaffe - the, kakao, guf, frugt og øl til studievenlige priser. Der holdes fredagsbar i Kaffebaren ca. én fredag om måneden.

Se Søndre Campus

Undervisningen på audiologopædi foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Altså audiologopædi er også et studie, som har elementer af mange forskellige fag. På første semester har man f.eks. anatomi, som er meget naturvidenskablig, og man skal lære alle de latinske ord og fraser. Og man har også sprogvidenskab ved siden af. Den blanding tror jeg tiltalte mig også.

Valdemar, studerende på audiologopædi, fra KU Studieliv podcasten
Valdemar KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i audiologopædi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på audiologopædi, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os. 

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - audiologopædi

 

Læren om tale- og hørehandicap samt afhjælpning heraf. 'Audio' kommer af latin (audire = høre) og betyder vedrørende hørelsen. 'Logo' kommer af græsk (logos = ord, tanke, fornuft) og betyder ord-, tale-. 

 

 

Som audiologopædistuderende har du 3 eller 6 timers undervisning om dagen i løbet af et semester.  Studiet er imidlertid et fuldtidsstudium. Resten af ens studiearbejde foregår hjemme foran bøgerne, i læsegrupper og i praktikken.

 

 

De fleste kan overskue 10-15 timers arbejde om ugen, mens de læser. I ferieperioderne kan man arbejde lidt mere.

 

 

 

 

 

 

 

Hvert semester (et universitetsår er opdelt i to semestre) bruger en audiologopædistuderende mellem 500 og 1000 kroner på bøger. Ud over det, bruger man 300-500 kroner på kopier.

 

 

Hvis man gerne vil tilbringe en del af studietiden i udlandet, anbefaler vi, at man gør det i sit tilvalgsår eller som supplement til en af de anvendte discipliner. Som regel er det audiologien der tages i udlandet, da det ikke er så sprogspecifikt som læsningen og logopædien.

 

 

Lønnen er forskellig alt efter, om man arbejder under det offentlige eller det private. Lønnen er højest i den private sektor, hvor startlønnen ligger på mellem 20.000 og 30.000 månedligt. Er man ansat offentligt, ligger startlønnen ofte lidt lavere, mellem 18.000 og 25.000 månedligt.

 

 

 

 

Lignende uddannelser