Hvorfor læse pædagogik?

På uddannelsen i pædagogik lærer du at arbejde med forskellige pædagogiske problemstillinger. Du beskæftiger dig både med det enkelte menneske, med institutioner og med samfundsmæssige og kulturelle forhold, ud fra teorier og metoder fra pædagogikken og beslægtede fagområder som sociologi, psykologi, filosofi og antropologi.

Hvad kan jeg blive? 

Du kan fx komme til at undervise i de pædagogiske fag, rådgive i uddannelsesspørgsmål samt udøve konsulentvirksomhed og evaluering af pædagogiske projekter. Du kan også arbejde med uddannelsesplanlægning og evaluering.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

1. år

1. semester
2. semester

Pædagogikken aktuelt (15 ECTS)

Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi (15 ECTS)

Pædagogikkens historie

(15 ECTS)

Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Didaktik og curriculumsociologi (15 ECTS)

Komparativ pædagogik og globalisering (15 ECTS)

Psykologiske temaer i pædagogikken (15 ECTS)

Pædagogisk forskningspraksis (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt  (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på pædagogik

Undervisningen på pædagogikstudiet foregår som regel på hold med 25-50 studerende. Undervisningsformen er varieret og består af forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner i plenum og gruppearbejde. På flere kurser er der også instruktortimer, hvor en studerende, der er længere på uddannelsen, underviser. 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i pædagogik. Du kommer igennem 11 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i pædagogik handler om opdragelse, læring, undervisning og uddannelse. 

FAQ Karrieremuligheder

 

Som studerende på pædagogik tilegner du dig akademiske kompetencer til at beskrive, analysere og vurdere pædagogiske fænomener og problemstillinger. Du arbejder med de videnskabelige pædagogiske teorier og undersøgelsesmetoder og relaterer dem i løbet af studietiden både til teoretiske og empiriske problemstillinger.

Pædagogikfaget henter inspiration fra bl.a. sociologi, antropologi, psykologi og filosofi. Tværfaglighed præger uddannelsen, der med de pædagogiske problemstillinger i centrum giver dig mulighed for at arbejde med komparative og didaktiske perspektiver. Du har mulighed for på et tidligt tidspunkt at specialisere dig inden for et afgrænset pædagogisk område og dermed give dine studier fokus, dybde og perspektiv.

Læs om forskningen i pædagogik.

 

 

 

 

 

 

 

Studieliv

Faglig inspiration, socialt samvær og først og fremmest engagement er nogle af de ting, der giver et godt studiemiljø. Forhåbentlig bliver du inspireret til at opsøge nogle af disse muligheder - for det er dig og dit engagement, der er med til at skabe et godt studiemiljø. På Institut for Kommunikation, som pædagogik er en del af, er der mange muligheder for at engagere sig uden for undervisningen.

I instituttets videnscenter finder du fagrelevant litteratur og læsepladser, hvor du i selskab med dine medstuderende kan læse i et roligt og uforstyrret miljø. Med studiekort har du adgang til videnscentret hele døgnet. Ud over instituttets eget videnscenter har du også mulighed for at benytte dig af Det Kongelige Biblioteks faciliteter. Det Humanistiske Fakultet har ca. 80 specialepladser samlet i "Specialistfabrikken", som stilles til rådighed for fakultetets specialestuderende.

Pædagogisk fagråd

Pædagogisk fagråd repræsenterer alle studerende ved pædagogik på Københavns Universitet. Fagrådet drøfter uddannelses- og studiemæssige spørgsmål og arbejder for at udvikle og forbedre det faglige såvel som sociale studieliv ved pædagogik. Fagrådet arbejder endvidere på at opstarte et fagblad og arrangere studieture for pædagogikstuderende. Fagrådets medlemmer stammer fra blandede årgange, og alle rådets møder er åbne.

Rødvinsfaglig debataften

Rødvinsfagligdebataften arrangeres af fagrådet. Her kommer forskellige oplægsholdere på besøg for at fortælle og diskutere pædagogiske felter. På den måde har du som studerende mulighed for at opleve dit fag uden for klasserummet.

KOMM studentercafé

I KOMMs studentercafé sælges der kaffe, te, frugt og kage i hverdagene, og er der mulighed for at slappe af med et spil bordfodbold, skak eller andet i selskab med andre studerende, der også tager sig en pause. Ønsker man at mødes med sin læsegruppe i et hyggeligt miljø, der kan levere billig koffein, er studentercaféen også et oplagt valg. Fredagsbaren på KOMM afholdes også i studentercaféen. Her mødes de studerende til en kold King eller et glas billig rødvin.

Alumneforening Kubulus

Alumneforeningen Kubulus på Københavns Universitet er et mødested og et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du fastholde forbindelsen til universitetet, danne nye netværk og deltage i karriereorienterede aktiviteter og sociale events. Du kan også opdatere din viden og deltage i spændende arrangementer, hvor du kan møde nogle af tidens store personligheder.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på pædagogik foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Mange spørger, om jeg skal være pædagog? Og så må jeg forklare, at jeg ikke tager en uddannelse, som retter sig i samme grad mod praksis. Den er mere teoretisk og handler om opdragelse, udvikling, læring og uddannelse.

Sisse, studerende på pædagogik, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Sisse, der læser pædagogik

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i pædagogik.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i pædagogik, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kommunikation på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - pædagogik

 

Nej, det er ikke en uddannelse, der ruster studerende i at udføre pædagogisk praksis. Uddannelsen giver den studerende et grundlag for at kunne forholde sig til og analysere pædagogisk praksis.

 

 

Der indgår psykologiske vinkler på pædagogik på lige fod med sociologiske, filosofiske, antropologiske og historiske vinkler. Det er vigtigt at understrege, at de psykologiske vinkler er udvalgt ud fra en pædagogisk interesse, dvs. at indholdet er pædagogisk psykologi, ligesom sociologien har fokus på pædagogisk sociologi etc. De psykologiske vinkler er således ikke terapeutisk rettede eller behandlerorienterede.

Det er muligt, at søge tilvalg på Psykologi (på 3. år), men der er ingen garanti for, at du kan få det.

 

 

Ja, pædagogik og Københavns Universitet har udvekslingsaftaler med andre universiteter. Derudover er det muligt at lave individuelt udformede udlandsophold.

 

 

 

 

 

 

 

Gennemsnitsalderen for de studerende er i starten af 20’erne, men der er en jævn aldersspredning. Der findes et færre antal studerende, der kommer direkte fra gymnasial uddannelse, en større gruppe udgøres af studerende, der enten har studeret andre fag, haft job eller været udenlands.

 

 

Opgaver på studiet er indholdsmæssigt meget forskellige, men her et par eksempler på opgavetitler:

Bacheloropgaver:

 • ”Du er så latterlig!” - En analyse af kønsforhandlinger i TV-serien Pendlerkids
 • Erhvervsskolerne i Konkurrencestaten
 • Når hashbrug bliver en karrierevej - fra klasseværelset til hashboden.
 • Inklusionens udtryk - et kvalitativt studie om inklusion i skolens praksis
 • At gøre hjem på et Bosted
 • Hverdagen i børnehaven - et bachelorprojekt om kvalitet og civilisering i to københavnske børnehaver
 • KUA2 - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af sammenhænge mellem rum, praktiseringer og institution

 

 

Ja, eksamensformerne bliver tidligt i forløbet baseret på problemformuleringer, der er udformet af den studerende selv og godkendt af vejlederen.

 

 

 

 

Lignende uddannelser