Bachelor i pædagogik

Uddannelsen i pædagogik beskæftiger sig med opdragelse, uddannelse, undervisning og læring som samfundsmæssige og historiske fænomener.

På uddannelsen i pædagogik lærer du at arbejde med forskellige pædagogiske problemstillinger. Du beskæftiger dig både med det enkelte menneske, med institutioner og med samfundsmæssige og kulturelle forhold. Ud fra teorier og metoder fra pædagogikken og beslægtede fagområder som sociologi, psykologi, filosofi og antropologi bliver du i stand til at forstå, forklare, diskutere og vurdere væsentlige historiske og aktuelle pædagogiske spørgsmål. Læs om hvad du kan med uddannelsen.

Mød de studerende

Hør podcast med Sisse, der læser pædagogik

Mange spørger, om jeg skal være pædagog? Og så må jeg forklare, at jeg ikke tager en uddannelse, som retter sig i samme grad mod praksis. Den er mere teoretisk og handler om opdragelse, udvikling, læring og uddannelse.

Sisse, studerende på pædagogik, fra KU Studieliv podcasten