Hvorfor læse antropologi? 

Når du læser antropologi, arbejder du med, hvordan mennesker påvirkes af kultur, samfund, traditioner og sociale kontekster.  Det giver dig unikke muligheder for at specialisere dig inden for et bestemt emne og område.

Hvad kan jeg blive med antropologi? 

Antropologi hjælper os til at forstå de store, vigtige spørgsmål om f.eks. klima, krig, religion, immigration og terrorisme ud fra et menneskeligt synspunkt - og hvad det betyder for menneskers dagligdag.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Antropologi er kendt for feltarbejdet, hvor du interviewer og observerer den kultur og de mennesker, du undersøger. Det vil du også komme til på 3. semester. Men før det sker, skal du mestre din videnskabelige værktøjskasse, så du kommer til at bruge meget tid på at læse om teorier og metoder og at reflektere over tekster.

Opbygning - antropologi

Uddannelsen er opbygget af semestre og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i antropologi består af seks semestre, som du kan se i skemaet nedenfor.  Semestrene består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

På bacheloruddannelsens første år vil du blive klogere på den teori, der danner grundlag for det antropologiske felt. Du kommer her til at stifte bekendtskab med akademiske tekster om antropologisk teori.

Uddannelsens andet år vil du i højere grad lære om metoden i antropologi, hvor du skal prøve teorierne af i praksis.

På det sidste år har du selv mulighed for at vælge, hvad du gerne vil lære mere om. Her kan du tage valgfag, på udveksling, eller i projektorienteret forløb (praktik) enten i Danmark eller i udlandet.

1. år

1. semester
2. semester

Antropologiske perspektiver I (15 ECTS)

Antropologiske perspektiver II (15 ECTS)

Antropologi som profession (7,5 ECTS)

Faghistorie (15 ECTS)

Antropologi som samfundsvidenskab (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Antropologisk metode (22,5 ECTS)

Anvendt antropologi (15 ECTS)

Videnskabsteori 7,5 ECTS)

Danmark i antropologisk perspektiv (7,5 ECTS)

The Anthropology of Global (Dis)Connections (7,5 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Valgfag eller projektorienteret forløb (30 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Valgfag (15 ECTS)

Undervisningen på bacheloruddannelsen i antropologi

På bacheloruddannelsen i antropologi har du undervisning cirka 12 timer om ugen.

Undervisningen veksler mellem store forelæsninger med ca. 75 studerende, projektarbejde i små grupper og holdundervisning med oplæg, diskussioner og øvelser. Ofte er der ikke mere end 30 studerende på ét hold, og det giver god mulighed for at stille spørgsmål og for at lære dine medstuderende at kende. Til forelæsningerne er det ofte professorer og lektorer, som underviser, og det er i høj grad envejskommunikation, hvor du lytter og tager noter. Ud over undervisning og gruppearbejde vil du også komme ud af universitetet og lave korte feltøvelser med interviews og deltagerobservation.

 

 

 

 

Studieordninger

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i antropologi. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet antropolog kan du arbejde forskellige steder f.eks. i et konsulentfirma, Undervisningsministeriet, Kræftens Bekæmpelse eller Politiet. Én antropolog kan være udstationeret i Vestafrika for at udrede Ebolas smitteveje, mens en anden arbejder med at udvikle en ny type forsikring til unge studerende, og en tredje er udviklingskonsulent i en kommune og hjælper med at beslutte, hvad der skal gøres, for at anbragte børn får en bedre hverdag. Der er også mange antropologer, som arbejder med forskning på universiteter og inden for uddannelsesområdet.

Antropologer arbejder næsten altid sammen med andre fra andre fag, og du skal derfor have lyst til at arbejde tværfagligt.

Læs mere om jobmulighederne som antropolog på Institut for Antropologis hjemmeside.

Hvordan er det at arbejde som antropolog?

FAQ Karrieremuligheder

 

Det antropologiske arbejdsmarked er meget dynamisk og antropologerne går hele tiden nye veje. Forskning og undervisning er stadig vigtige områder for beskæftigelse, men i dag er langt de fleste antropologer ansat uden for universiteterne. Den offentlige sektor (kommuner, regioner, staten og internationale organer) har aftaget mange antropologer til både drifts- og udviklingsopgaver, men i disse år vokser det private arbejdsmarked kraftigt. Her er det ikke mindst konsulentbranchen og selvstændige iværksættere, der beskæftiger antropologer. Hvis man ser mere tematisk på det, er disse områder for tiden de vigtigste:

 • Sundhed
 • Organisationsudvikling, HR og ledelse
 • Udvikling, bistand og nødhjælp
 • Brugerinddragelse, markedsanalyse og design
 • Socialt arbejde og byudvikling
 • Presse og kommunikation
 • Migration og integration

 

 

 

 

 

 

Med en afsluttet kandidatuddannelse i antropologi har du mulighed for at søge ind som ph.d.-studerende. Instituttet har cirka 30-35 ph.d.-studerende ad gangen. Langt de fleste af disse har dog søgt deres stipendier i forskellige forskningsråd og puljer og ikke direkte på instituttet, så du skal forberede dig på en del benarbejde, hvis du drømmer om at skrive ph.d. i antropologi.

Institut for Antropologis ambition er at yde et markant bidrag til udviklingen af faget og til både etablerede og spirende forskningsområder. Instituttet har en pluralistisk forskningsprofil, hvilket betyder, at alle antropologiske forskningsfelter principielt kan rummes. Forskerne kan profilere og udvikle deres forskning i takt med ændringer i verden, i samfundet og i egne interesser.

Forskningen samler sig i fem kerneområder:

 • Sundhed og Livsvilkår
 • Migration og Social Mobilitet
 • Globalisering, Konflikt og Sikkerhed
 • Samfund og Natur
 • Organisation, Materialitet og Kreativitet

 

Studieliv

Når du starter som studerende på antropologi, bliver du en del af det levende miljø på Center for Sundhed og Samfund (CSS) under Københavns Universitet.

Du vil blive mødt af talrige sociale og faglige tilbud ved siden af studierne.

Mød de studerende

Festerne er rigtig fede. Det sociale er mega fedt. Men jeg synes også, det faglige lærer mig så meget om, hvem jeg selv er, og hvordan jeg går ud i verden og præsenterer mig selv.

Alma, studerende på antropologi, fra KU Studieliv podcasten
Alma fra KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i antropologi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, studiemiljø eller karrieremuligheder skal du kontakte studievejledningen.

Her ligger uddannelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, City Campus, Øster Farimagsgade 5, 1357 København


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - antropologi

 

Bacheloruddannelsen består af en lang række obligatoriske grundkurser. Men på 5. semester har du stor valgfrihed til at vinkle din uddannelse i den retning, du synes er mest spændende og på den måde opnå en mere specialiseret viden på et eller flere områder.

 

 

Mange studerende vælger at søge job i løbet af deres bacheloruddannelse, men det kan være hårdt både at læse og have studiejob ved siden af. Mange venter til efter første år med at søge job, da mange især på første år har travlt med at vænne sig til læsebyrden og de nye udfordringer, som et universitetsstudie giver. Der er gode muligheder for at få et studierelevant arbejde, men ikke alle har overskud til det, når de samtidig passer deres studie.

 

 

På bacheloruddannelsen er det muligt at komme i projektorienteret forløb som en del af studiet på dit 5. semester. Dit forløb kan både være i Danmark og i udlandet.

 

 

GruppearbejdeAllerede når man starter på studiet, får man mulighed for at komme med i en læsegruppe. Mange benytter denne mulighed til at diskutere undervisningen, de tekster, man læser, og de opgaver, man skal skrive. For mange er det rart både fagligt og socialt at kunne mødes med de medstuderende på denne måde, og nogle vælger også at skrive opgaver sammen. På bacheloruddannelsen i antropologi er der i nogle kurser et krav om, at man i løbet af semesteret arbejder sammen i en gruppe, eller at man afleverer dele af en eksamen sammen. I andre kurser er det frivilligt, om du vil aflevere din eksamen alene eller i en gruppe.

 

 

På første studieår har man ca. 12 undervisningstimer om ugen. Undervisning er opdelt mellem forelæsninger, hvor man sidder sammen med hele årgangen, og holdundervisning, hvor man modtager undervisning sammen med sit hold. Til forelæsningerne vil det ofte være en professor eller lektor, som vil introducere et fagligt emne. Til holdundervisningen vil man ofte diskutere og bygge videre på det emne, som man er blevet introduceret til på forelæsningen. Undervisningen til holdundervisningen er ofte foretaget af en studenterinstruktor, som er en medstuderende, der er længere på uddannelsen.

 

 

 

På bacheloruddannelsen i antropologi har du rig mulighed for at læse et semester i udlandet, da der på uddannelsens 3. år er stor valgfrihed. Et udlandsophold giver dig ikke bare nye udfordringer kulturelt og personligt, men også muligheden for at udvikle dig akademisk og udvide dine faglige kvalifikationer.

 

 

Du har stor valgfrihed på bacheloruddannelsen i antropologi, og på dit sidste studieår har du kun valgfag og dit bachelorprojekt.

 

 

På antropologiuddannelsen er der generelt en stor pensummængde og dermed meget du skal læse. Det varierer fra uge til uge, hvor meget du skal læse per uge, men i gennemsnit er der 200-250 siders pensum

 

 

På Institut for antropologi og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet generelt er der et godt studiemiljø med rig mulighed for at engagere sig både socialt og fagligt.

Lignende uddannelser