Forskning i pædagogik

Den forskningsbaserede undervisning på uddannelsen i pædagogik betyder, at dine undervisere beskæftiger sig med den nyeste forskning inden for det område, de underviser i, og at de gennem deres egen forskning skaber ny viden og gennemfører videnskabelige analyser af de pædagogiske problemstillinger.

Forskningen i pædagogik fokuserer på de teoretiske og empiriske studier af opdragelse, læring, undervisning, dannelse og uddannelse. Forskningsprojekterne gennemføres i forskellige institutionelle sammenhænge og relateres både til børne-, unge- og voksenområdet. Forskningen beskæftiger sig med de pædagogiske og uddannelsesmæssige forhold både i en national, nordisk og større international sammenhæng.

De pædagogiske forskningsstrategier udvikles løbende under inspiration af forskningsmetoder fra bl.a. sociologisk, didaktisk, etnografisk, filosofisk og historisk forskning, som du som studerende vil stifte bekendtskab med i løbet af din uddannelse.

Du kan læse mere om konkrete forskningsemner og den aktuelle forskning på instituttets hjemmeside.