Beskrivelse af de enkelte fagelementer

Ældre litteraturhistorie 1

Det første modul giver et grundlæggende kendskab til den ældre litteraturhistorie fra antikken til ca. 1600 på tværs af lande- og genregrænser. Du analyserer udvalgte værker fra periodens litteratur med fokus på teksternes samspil med andre tekster og med kulturelle, institutionelle og politiske forhold. I løbet af undervisningen læser du ca. 2.200 sider, hvoraf det meste er skønlitteratur.

Litteraturteori og -analyse med værkopgave 1

Modulet består af to elementer. I "Litteraturteori" får du et grundlæggende kendskab til de måder, man har analyseret litteratur på gennem tiderne. I "Tekstanalyse med værkopgave" lærer du at analysere teksters tematiske og formelle strukturer samt at placere teksterne i deres historiske sammenhæng. Du kommer til at læse ca. 1.000 sider (både skønlitteratur og teoretiske tekster) og at skrive en værkopgave på ca. 10 sider.

Ældre litteraturhistorie 2

Modulet er bygget på på samme måde som modul 1. Her er det blot den ældre litteraturhistorie fra ca. 1650 til 1850, der er fokus på. I løbet af undervisningen læser du ca. 2.200 sider, hvoraf det meste er skønlitteratur.

Litteraturteori og -analyse 2

Modulet er en forlængelse af modul 2. Du arbejder videre med at få et grundlæggende kendskab til de måder, man har analyseret litteratur på gennem tiderne. Desuden forbedrer du din evne til at analysere teksters tematiske og formelle strukturer samt at indplacere dem i deres historiske sammenhæng. Du kommer til at læse ca. 1.400 sider skønlitteratur og teoretiske tekster.

Den moderne litteraturs og kulturs historie 1

Modulet består af to sammenhængende undervisningsforløb med forelæsninger og holdundervisning. "Nyere litteraturhistorie 1" er en forlængelse af den ældre litteraturhistorie. Her arbejder du med tekster fra ca. 1850–1930. I "Den moderne Kulturs historie 1" beskæftiger du dig med litteraturens udvikling og samspil med andre kunstarter (billedkunst, musik, film, arkitektur) samt med de bredere kulturelle og samfundsmæssige udviklingstendenser i perioden 1850 - 1950. Pensum er på ca. 2.500 sider, hvoraf ca. 1.500 sider er skønlitteratur.

Formidlingsprojekt

Modulet handler om at udarbejde et praktisk formidlingsprodukt, der kan fremstille en litteraturfaglig viden om et værk eller en kulturel problemstilling til en bredere offentlighed. Du skal altså demonstrere, at du kender et fagligt emneområde, og at du er i stand til at diskutere, vurdere og planlægge, hvordan dette emne kan formidles til andre. Eksamen består dels i at lave et projekt, som formidler et emne, dels i at kunne forklare akademisk, hvad du har gjort og hvorfor.

Den moderne litteraturs og kulturs historie 2

Modulet er en fortsættelse af modul 5 og består ligeledes af to sammenhængende undervisningsforløb med forelæsninger og holdundervisning. "Nyere litteraturhistorie 2" er en forlængelse af den ældre litteraturhistorie, og du arbejder med tekster fra ca. 1950 til i dag. I "Den moderne Kulturs historie 2" beskæftiger du dig med litteraturens udvikling og samspil med andre kunstarter (billedkunst, musik, film, arkitektur) samt med de bredere kulturelle og samfundsmæssige udviklingstendenser i perioden 1950 til i dag. Der læses ca. 2.500 sider, hvoraf ca. 1.500 sider er skønlitteratur.

Kulturteori og -analyse

I dette modul får du kendskab til vigtige strømninger i moderne kulturteori og humanistisk videnskabsteori. Og du videreudvikler din evne til at foretage analyser af kunstneriske og kulturhistoriske problemstillinger på baggrund af forskellige kulturteoretiske indfaldsvinkler.

Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt på ca. 20-25 sider. Du vælger selv emnet, der som regel ligger inden for et af de områder, der udbydes undervisning i. I Bachelorprojektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et problem på baggrund af videnskabelige metoder. Du skal demonstrere, at du kan analysere litteratur eller kultur på en teoretisk baggrund og forstå dette i forhold til dens historie og samfundsmæssige baggrund.