Beskrivelse af de enkelte fagelementer

Teaterhistorie 1 og 2

I løbet af bacheloren, bliver du undervist i fagområdet Teaterhistorie. Herunder vil du bl.a. også have undervisning i dramaturgi og forestillingsanalyse.

Teaterhistorie

Undervisningen i teaterhistorie er en kronologisk gennemgang af teatrets historie, under forskellige temaer. Du vil her bl.a. lære om alt fra det antikke teater til commedia dell’Arte og det absurde teater. Da det er teaterhistorie, vil du også blive introduceret for forskelligt historisk kildemateriale, der omhandler teatret bl.a. vasemalerier, anmeldelser og arkitektur. Herudover vil du arbejde med hvordan teatrets historie er blevet skrevet gennem tiden samt hvilke temaer, der har fået lov at fylde og hvilke, der er blevet fravalgt. Du vil desuden deltage i diskussioner om f.eks. feminisme og racisme ifm. teatrets rolle i samfundet.

Du vil blive god til:

 • At analysere, vurdere og perspektivere scenekunst.
 • At formulere dig konkret om teaterhistoriske begivenheder, samt samfundsproblematikker og deres indvirkning på teatret gennem tid.

Dramaturgi

I den dramaturgiske del af fagområdet, skal du lære at undersøge de skrevne værker. Dvs. du lærer at analysere dramaet med en række teorier og begreber, der gør det muligt at læse dem ud fra deres historiske kontekst. Fx kan du undersøge et værk af Ludvig Holberg ud fra enevælde og oplysningstid, der var store tematikker i hans samtid.

Du vil blive god til:

 • At analysere værker med de korrekte modeller og teorier.
 • At aflæse relevante betydningspotentialer i det skrevne værk.
Forestillingsanalyse

I den forestillingsanalytiske del af fagområdet ser du nærmere på teatret på scenen. Her undersøger du særligt de teatrale og sceniske virkemidler i forbindelse med en teateropsætning. Du vil lære om metodiske og teoretiske tilgange til undersøgelsen af det, vi oplever, når vi sidder i teatersalen. Du vil arbejde med bl.a. sted, rum, person, lyd, scenografi osv. Ofte vil undervisningen  bestå af teaterbesøg, hvor du ser og analyserer en forestilling.

Du vil blive god til:

 • At arbejde med det færdige teater og tale om hvad, der skaber betydning og mening hos tilskueren.
 • At forstå vigtigheden af de forskellige sceniske funktioner i forbindelse med den færdige forestilling.

Samtidsteater og kulturteori

På dette fagområde skal du lære om teater i forbindelse med kultur og samfund. Her undersøger vi, hvilken funktion og rolle teatret har i samfundet, fx hvad forholdet er mellem kunst og politik. Her skal du lære om centrale kulturbegreber, kulturteori og humanistisk videnskabsteori. Desuden skal du lære om akademisk praksis. Du vil blive introduceret til hvordan, man studerer på KU, og du vil her blive oplært i tekstlæsning, mundtlige præsentationsteknikker, opgaveskrivning og litteratursøgning. Her bliver du klædt på til at bruge de akademiske arbejdsmetoder, der skal anvendes på universitetet.

Du vil blive god til:

 • At skrive akademisk og opbygge din eksamensopgave på universitetsniveau.
 • At kende teatrets funktion i samfundet.

Teaterproces 1

På dette fagområde vil undervisningen både bestå af teoretisk undervisning og undervisning i praksis. Det betyder, at du vil have undervisning i teori, men også skal på gulvet med teaterøvelser. I dette fagområde får du færdigheder i at ud- og afvikle forskellige forløb. Du skal designe, reflektere og facilitere forløb, der bl.a. kan anvendes til drama i gymnasiet, teambuilding og kunstneriske processer (musik, dans, teater). Her vil du lære, hvordan dramaøvelser kan bruges i mange forskellige sammenhænge, fx i andre gymnasiefag end dramatik, på arbejdspladser, på teatre osv, og hvordan du kan spille en rolle som konsulent/vejleder. De praktiske øvelser vil give dig en forståelse af læring gennem kroppen, som du derefter kan analysere brugen af teoretisk.

Du vil blive god til:

 • At bruge din krop i forbibdelse med læring og at analysere denne læring gennem teori.
 • At designe og lede en dramaorienteret proces.

Teaterproces 2

Fagområdet minder som udgangspunkt om Teaterproces 1, men er mere teoretisk funderet i samfundsmæssig, psykologisk og kunstnerisk teori. Du skal her lave to små scenekunstneriske produktioner i mindre grupper, som du skal analysere, reflektere over og præsentere til din eksamen. I undervisningen vil du både have teori- og praksundervisning, hvor du igennem en række øvelser lærer at reflektere over brugen af performative elementer i organisationer og mundtlig formidling. Du vil også få et historisk indblik i, hvordan scenekunstneriske produktionsprocesser har udviklet fra begyndelsen af 1900-tallet til i dag.

Du vil blive god til:

 • At udvikle et færdigt produkt og bruge din faglighed i praksis.
 • At forstå scenekunstneriske produktionsprocesser i en historisk kontekst.

Analyse i et udvidet felt: Kompleks dramaturgi og kulturel iscenesættelse

På dette fagområde vil du se på, hvordan man skelner mellem iscenesættelse på og udenfor teaterscenen. Er politik teater, spiller vi selv skuespil, når vi er til bryllup og har festivalen en dramaturgi? Her skal du arbejde med oplevelser i fx musik-, event- og reklamebranchen. Du skal desuden arbejde med analyse i et udvidet felt, hvilket vil sige at du skal anvende dine dramaturgiske og forestillingsanalytiske færdigheder i analysen af fx sportskampe, koncerter og andre formater som stand-up og klimademonstrationer.

Du vil blive god til:

 • At analysere skellet mellem scenekunst og andre kulturelle iscenesættelser.
 • At forstå iscenesættelse som noget, der bevæger sig ud over teaterscenen.

Praksisforløb

I denne del af din uddannelse skal du ud i praktik. Her skal du vælge en praktikplads i en relevant og professionel branche, hvor du kan få erfaring med, hvordan du i praksis bruger din faglighed. Du skal selvstændigt, med hjælp fra din underviser, finde en praktikplads, hvor du i 6 uger skal observere, bruge dine færdigheder og hjælpe til. Praktikpladsen kan være mange forskellige steder, fx i en teatervirksomhed, i mediebranchen eller på en offentlig kulturinstitution.

I løbet af din praktik skal du ikke have undervisning, men der vil blive afholdt to workshops du skal deltage i. Her vil du lære, hvordan du kan observere og indsamle data, og hvordan du bedst kan dokumentere dine erfaringer.

Du vil blive god til:

 • At bruge din faglighed i praksis.
 • At kunne indsamle og håndtere den viden du opnår ude på din praktikplads

Produktion eller fordybelsesemne

På dette fagområde vil du få indsigt i begreber, teorier og praktiske færdigheder, der omhandler organisation, planlægning og administration af en teater- eller anden kulturproduktion. Du vil lære at udvikle en scenekunstproduktion med inddragelse af relevante redskaber og metoder, der strækker sig fra idéfase til konceptudvikling. Du vil både få forståelse for scenekunstens produktionsmæssige arbejdsformer og vilkår, samt de lovgivningsmæssige rammer og andre regler, den er underlagt. Du vil også få viden om kulturjournalistik, markedsføringsteori og begreber.

Du vil blive god til:

 • At udvikle et projektdesign i form af en sceneproduktion, hvor du inddrager relevante redskaber og metoder.
 • At kommunikere teatrale og performative produktioners betydning.

Bachelorprojekt

Bachelorprojektet er den afsluttende opgave på din uddannelse. Her vælger du sammen med din vejleder et emne, som du gerne vil beskæftige dig med. Her skal du bruge alle de erfaringer og redskaber du har fået i løbet af dit studie til at sammensætte en opgave, hvor du viser din dygtighed indenfor historie, analyse, teori og designkompetencer.

Du vil blive god til:

 • At samle alt din viden i én stor opgave.
 • At arbejde kreativt med emner du brænder for.