Ledige pladser og ledige standbypladser – Københavns Universitet

Ledige pladser og ledige standbypladser

Ansøgningsfristen for ledige pladser samt ledige standbypladser er ovre. Fristen var i 2017 d. 8. august kl. 12.

Hvis du har søgt om optagelse på ledige pladser eller ledige standbypladser, får du svar på din ansøgning senest i uge 33. Svaret får du på Mit KU.

Her kan du se adgangskvotienterne efter dette års optagelse på ledige pladser og ledige standbypladser. Kvotienten kan ses i parentesen efter uddannelsens navn.

Uddannelser med ledige pladser Uddannelser med ledige standbypladser
Sundhed og informatik  (3,6)  Biologi  (8,4)
Geografi og geoinformatik  (alle optagne) Fysiske fag  (7,5)
Geologi-geoscience  (alle optagne) Fødevarer og ernæring  (alle optagne)
Kemi  (alle optagne) Husdyrvidenskab  (6,7) 
Naturressourcer  (alle optagne) Landskabsarkitektur  (9,8)
Fransk sprog og kultur  (alle optagne) Nanoscience  (5,4) 
Indianske sprog og kulturer  (alle optagne) Skov- og landskabsingeniør  (6,4)

Mellemøstens sprog og samfund 

(assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)  (5,6)

Eskimologi  (5,6) 
Musikvidenskab (alle optagne) Europæisk etnologi  (7,8)
Portugisiske og brasilianske studier  (3,4)  Forhistorisk arkæologi  (8,2)
Tysk sprog og kultur  (alle optagne) Græsk, klassisk  (10,6) 

Teologi  (4,3)

Italiensk sprog og kultur  (9,5)
Latin  (7,8)
Moderne Indien og Sydasienstudier  (7,7)
Økonomi  (10,6)

En adgangskvotient er et udtryk for dels antallet af pladser og dels eksamensgennemsnittet hos de ansøgere, der har søgt optag på disse pladser. Pladserne gives til de ansøgere, der har højst gennemsnit. Hvis der er meget få pladser, skal der dermed kun være få ansøgere med høje gennemsnit, for at kvotienten bliver tilsvarende høj.  

Adgangskvotientierne til de ledige pladser og ledige standbypladser kan være forskellig fra adgangskvotienterne til det ordinære optag.