Hvorfor læse datalogi-økonomi? 

Verdens økonomiske, politiske og strategiske beslutninger bliver i dag truffet på baggrund af massive datamængder, som er fortolket matematisk og analyseret af computere. Du kan som datalogi-økonom modellere problemstillinger og løsningsforslag, f.eks. inden for klimaområdet eller finanssektoren, i krydsfeltet mellem datalogi, matematik og økonomi.

Hvad kan jeg blive med datalogi-økonomi? 

Datalogi-økonomer løser opgaver i f.eks. IT- eller bankbranchen, hvor forståelse for algoritmer, statistik og store modeller er en forudsætning for en succesfuld handel. Du kan også arbejde i det politiske system, hvor storpolitiske beslutninger i stigende grad bruger sofistikerede modeller, der skal forudsige landes adfærd.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Undervisningen på datalogi-økonomi består af forelæsninger, øvelser, rapportopgaver og obligatoriske hjemmeopgaver.

Forelæsningerne holdes for store hold, som kan være fra 60 og op til 450 studerende, mens øvelserne foregår på hold med cirka 25 studerende under vejledning af en ældre studerende (instruktor). Ved forelæsningerne gennemgås teorien af en underviser, mens øvelserne bruges til at uddybe dele af teorien, til opgaveløsning, og til arbejde med rapporter og hjemmeopgaver, som bidrager med praktisk erfaring og forståelse.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi er en 3-årig uddannelse. Hvert studieår er inddelt i fire blokke af otte ugers varighed. Du følger typisk to kurser i hver blok og afslutter blokken med eksamen.

På første år følger du grundlæggende kurser i matematik, sandsynlighedsregning og statistik, programmering og problemløsning samt økonomi. Dit fokus bliver at få et fundament for at programmere og bruge matematiske redskaber til at håndtere og analysere data med specifikt fokus på mikroøkonomi.

På andet år har du kurser i numeriske metoder, algoritmer og datastrukturer, databaser og systemarkitektur, økonometri, samt i videregående mikro- og makroøkonomi. Her lærer du at tilpasse de økonomiske modeller til virkelighedens data og bliver introduceret til makroøkonomi.

Valgfrihed og bachelorprojekt på tredje år

På tredje år følger du en lang række kurser efter eget valg. Du kan bruge uddannelsens valgfrie del på flere måder:

 • Du kan studere i udlandet. LÆS MERE: Udlandsophold som en del af din datalogi-uddannelse
 • Du kan tage flere kurser inden for datalogi, økonomi eller matematik.
 • Du kan også følge kurser fra et helt andet fagområde, fx hvis du vil bruge dine dataanalysekompetencer på problemer fra et andet fag.
 • Du kan være med i et virksomhedsprojekt eller tage et kursus i innovation, hvis du overvejer at starte egen virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt af et halvt års varighed.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

Uddannelsen i datalogi-økonomi ser sådan ud

Udlandsophold eller virksomhedsprojekt

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få en anden faglig tilgang til dit studie samt forbedre dine sprogkundskaber? Eller kunne du tænke dig at anvende teorier og metoder i praksis i en erhvervsmæssig sammenhæng, mens du opbygger forståelse for hverdagen på en arbejdsplads og samarbejdet med andre faggrupper? Så er et udlandsophold eller en virksomhedspraktik måske noget for dig.

Studieordninger

Datalogi-økonomi

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Verden styres af data. Hver dag bliver mange af verdens økonomiske, politiske og strategiske beslutninger truffet på baggrund af data, som er fortolket matematisk og analyseret af computere.

Bankforretning, aktiemarkeder, klimaforudsigelser, onlinehandel, NGO-arbejde og platforme som Airbnb, Uber og Happy Helper er eksempler på områder, som drives af algoritmer. Algoritmerne lærer og forbedrer sig på baggrund af enorme datamængder på alt fra forbrugernes købsvaner til stemningen på aktiemarkederne.

Hele denne udvikling betyder, at der er brug for eksperter med både datalogisk og økonomisk viden. Som datalogi-økonom vil du kunne løse arbejdsopgaver, som ingen andre uddannelser dækker på nuværende tidspunkt.

FAQ Karrieremuligheder

 

 

På bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi får du:

 • teoretisk og praktisk indsigt fra kurser i matematik/statistik, datalogi og økonomi
 • viden om økonomiske modeller og deres sammenhænge
 • metoder og teknikker til at udvikle løsninger af økonomiske og statistiske modeller
 • erfaring i at arbejde med programmering, high-performance computing, algoritmer og datastrukturer

Uddannelsen giver dig en stærk teoretisk forståelse, der kombinerer det naturvidenskabelige område (datalogi og matematik) med det samfundsvidenskabelige område (økonomi). Data er i mange områder af økonomi blevet central, når vi skal opstille modeller for menneskers adfærd, virksomheder og endda for hele lande. De datalogiske færdigheder, du får på datalogi-økonomi, baner vejen for at du kan arbejde med mere realistiske modeller og bruge sofistikerede statistiske værktøjer som fx machine learning.

Læs mere om uddannelsens opbygning, undervisning og kurser

 

 

Både dataloger og økonomer har altid haft høje lønninger og lav arbejdsløshed. Derudover oplever arbejdsgiverne et stigende behov for tværfaglige kompetencer. Du står derfor meget stærkt som datalogi-økonom.

Ud over at du kan arbejde med de samme opgaver som en traditionel økonom eller datalog‚ fx i IT-branchen eller i en konsulentvirksomhed, vil du som datalogi-økonom være efterspurgt til mange forskellige typer jobs. Fx bruger banksektoren i stigende grad algoritmer og statistik i deres handler på markedet – især i den såkaldte Financial Technology (Fintech) sektor.

Men der vil også være brug for dig i jobs, der understøtter storpolitiske beslutninger – fx i ministerier – hvor man i stigende grad bruger sofistikerede modeller, der skal forudsige landes adfærd. Du kan desuden arbejde i store internationale virksomheder såsom Amazon og Google med prissætning, hvor massive mængder af data skal håndteres og fortolkes korrekt. Datalogi-økonomi er en internationalt unik uddannelse, og derfor vil der være gode muligheder for at læse eller arbejde i udlandet.

Endelig kan du også vælge at blive forsker eller underviser – eller blive selvstændig og starte egen virksomhed.

Studieliv

Datalogisk Institut (DIKU) på Københavns Universitet er berømt for dets helt unikke studieliv. Lige fra instituttets fødsel har de studerende stået i spidsen for at skabe en række foreninger og traditioner, som er med til at skabe sammenhold mellem de studerende på tværs af årgange, og som også knytter mange tidligere studerende til studiet.

Især ét sted på Datalogisk Institut fungerer som samlingssted for alle de studerende – kantinen. I kantinen på 2. sal i DIKU’s gamle bygning sidder de studerende og arbejder, næsten i døgndrift. DIKU's kantine er universitetets eneste studenterdrevne kantine – derfor minder atmosfæren i kantinen også lidt om et kollegies fælleskøkken. Kantinen er stedet, hvor alle årgangene mødes og snakker, spiser og hygger, arbejder og slapper af.

De sociale foreninger

Her er en oversigt over de vigtigste foreninger lige nu.

 

Caféen? er den fælles fredagsbar og lektiecafé for alle uddannelser på fakultetet, men de frivillige studerende, der driver Caféen? kommer hovedsageligt fra datalogi- og fysikstudierne. Udover den ugentlige fredagsbar bliver der også afholdt en række andre arrangementer såsom temafester, koncerter med live musik, julefrokoster, grillaftener, spilleaftener, fællesmiddage og meget mere.

Find Caféen på Facebook

 

 

En gruppe frivillige studerende og forskere har netop startet en lokalafdeling på DIKU af de populære Coding Pirates, som har til formål at lære børn og unge at programmere. Det foregår hver onsdag aften kl. 17.00-19.00 og bagefter mødes de frivillige i kantinen til fællesspisning og hygge.

Læs mere om Coding Pirates på deres hjemmeside. 

 

 

DatØk Fodbold er Datalogi-økonomi’s fodboldhold. Vi deltager i fakultetets fodboldturnering SCIENCE-Cuppen, som spilles i Blok 1 og Blok 4. Fodboldholdet er en god måde at mødes på tværs af hold og årgange. Her hygger vi os og nyder at kunne være sammen om noget andet end studiet. Af den grund håber vi, at alle der har interesse, uanset erfaring og køn, dukker op til træning og kampe.

Find DatØk Fodbold på Facebook. 

 

 

DIKU Fagråd repræsenterer DIKU's studerende i Instituttets undervisningsudvalg og på fakultetsniveau. Derudover er fagrådet også en samleforening for alle de sociale foreninger på DIKU – det er fx gennem fagrådet der tages beslutning om, hvilke sociale foreninger der skal nyde godt af den årlige pengepose fra fagforbundet Prosa. 

Find DIKU Fagråd på Facebook

 

 

DiCon er DIKU's brætspilsgruppe. DiCON er centreret omkring det halvårlige event af samme navn, hvor man samles og spiser noget mad, hvorefter der resten af dagen spilles en masse forskellige brætspil, som folk har taget med.

I DiCON handler det om at have det sjovt og om at få prøvet kræfter med en masse forskellige brætspil. Om du er til Ludo, Risk eller noget helt tredje, så er DiCON det rigtige sted at komme og spille det.

Find DICON på Facebook.

 

 

DIKUrevy er en stolt tradition, der har eksisteret siden 1973. Som deltager i revyen er der mulighed for at prøve kræfter med skuespil, sang og dans (for at være på scenen skal du havde taget mindst et datalogisk kursus). Vi har live band, teknik og fantastiske backstagefolk, som du selvfølgelig også kan være en del af (dette er uden krav). Revyen bliver afholdt i Blok 4, men bliver arrangeret hyggelige skrivemøder og sociale sammenkomster i løbet af hele studieåret. Revyen er et fællesskab, hvor hygge og kreativ udfoldelse er i højsæde. Så hvis du er interesseret i at blive en del af holdet, så find os på Facebook. I DIKUrevyen er der plads til alle.

Læs mere om DIKUrevyens begyndelse tilbage i 1973 i denne artikel.

Find DIKUrevy på Facebook.

 

 

Den årlige skitur er en populær tradition på DIKU. I perioden op til turen bliver der typisk arrangeret hyggelige arrangementer, hvor vi spiser sammen, drikker nogle øl eller ser film, så deltagerne kan lære hinanden at kende, og der bliver også sørget for fælles madlavning og hygge til busturen.

 

 

Kantinebestyrelsen er en gruppe frivillige studerende, som sørger for, at alt er rent og ordentligt i kantinen. Bestyrelsen har ansvar for kantinens regnskab, udlejning, opfyldning af automaterne og buffeten. Målet er at sikre, at kantinen kan blive ved med at være studenterdrevet og at holde priserne lave.

Kantineforeningen står for nogle af DIKU's vigtigste traditioner. Kantinen holder hvert år sidst i november en klippeklistre-dag, hvor der trakteres med gløgg og julegodter til alle dem, som kommer og hjælper med at pynte kantinen op til jul. 

Det er også kantinen, der står for den årlige julefrokost sidst i december, hvor tidligere og nuværende studerende samt instituttets forskere spiser, drikker og danser natten lang.

Find Kantineforeningen på Facebook.

 

 

Pwnies er KU's hackergruppe. Vi er en gruppe som engagerer sig i it-sikkerhed og deltager i diverse 'capture the flag' hacking konkurrencer. Vi mødes i vores lokale hver torsdag kl. 17, hvor vi spiser, hygger og hacker sammen. 

Find Pwnies på Facebook.

 

 

RusKursusGruppen (RKG) står for den årlige afholdelse af rusture og andre sociale arrangementer. Gruppen består af ca. 50 frivillige, der over sommerferien mødes og planlægger turene, herunder teambuilding aktiviteter, lege og fester. Resten af året står gruppen for afholdelse af fester og sociale arrangementer, såsom Bannerfesten, Førsteårsfesten, 1. maj og eksamensfester i slutningen af hver blok.

RKG tager på flere hyggelige hytteture, hvor vi uddanner os til vejledere og lærer hinanden bedre at kende.
Som vejleder får man et stærkt netværk på studiet, og lærer en masse seje mennesker at kende. Vejlederne sørger for at de nye studerende falder godt til på studiet, og lærer DIKU’s traditioner og sange.

Vi optager nye vejledere i løbet af blok 3 og 4, og har en årlig introaften først i december.

 

 

Tværborgerlig studenterpolitisk forening, der varetager studerendes interesser i både studienævn, akademiske råd og i diverse dialogfora på tværs af universitetets fakulteter. Sammen med os kan du få indflydelse på hvordan dit studie og fakultet skal se ud i fremtiden. Derudover arrangerer vi hvert semester en række sociale og faglige arrangementer. ​​

Find Konservative Studerende på Facebook.

 

En studiestart for alle

Inden undervisningen starter, holder vi en studiestart i august for dig og dine nye medstuderende. Her står et hold af tutorer, der allerede går på din uddannelse, klar til at tage godt imod jer. Tutorerne har planlagt en række sociale og lærerige aktiviteter for alle, så du får en tryg og god start på din nye uddannelse.

Få indblik i, hvad der sker i din første tid på studiet – og hvornår du skal sætte kryds i kalenderen.

Besøg os

Du har flere muligheder for at besøge os på datalogi-økonomi uddannelsen. Her kan du få en forsmag på uddannelsen og studiemiljøet.

Åbent hus

Kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du høre oplæg og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.

 

 

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 13:00-18:00 på

Nørre Campus
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Find vej til Nørre Campus

Fredag den 1. marts 2024 kl. 13:00-18:00 på

Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
1851 Frederiksberg C.

Find vej til Frederiksberg Campus

Skovskolen i Nødebo holder åbent hus bla. på uddannelserne Have- og parkingeniør, Urban Landskabsingeniør og Natur- og kulturformidler

Torsdag den 29. februar 2024

Skovskolen
Nødebovej 77A
Nødebo
3480 Fredensborg

 

 

En snak om uddannelsen i datalogi-økonomi

Til Åbent Hus kunne du møde Andreas, som læser datalogi-økonomi. I videoen fortæller han om uddannelsen.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens undervisning og opbygning
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Nørre Campus, Universitetsparken 5, 2100 København Ø


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

Du vil opleve, at der er en række forskelle fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være bachelorstuderende på universitetet. Som studerende har du mere frihed – og også et større ansvar for selv at sætte kursen for din uddannelse.

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som kommende studerende ofte spørger om.

Studieåret er delt op i blokke:

 • Blok 1 og 2 i efteråret fra starten af september til slutningen af januar
 • Blok 3 og 4 i foråret fra starten af februar til slutningen af juni

Ud over de 4 blokke i foråret og efteråret er det også muligt at tage kurser i sommerferien (blok 5).

 

 

Hver blok består af ca. 8 ugers undervisning, en eksamensuge og en mellemuge. Du vil altså have kortere kurser og gå til eksamen oftere, end du er vant til fra din ungdomsuddannelse.

Det sker i undervisningsugerne

I undervisningsugerne har du skemalagt undervisning sammen med dine medstuderende. 

Det sker i eksamensugen

I eksamensugen har du eksamener. Afhængigt af hvornår på ugen dine eksamener ligger, skal du både bruge ugen til at

 • forberede dig til eksamen
 • deltage i eksamen.

Det sker i mellemugen

Mellemugen er skemafri. Det betyder, at der ikke er planlagt undervisning.

Du kan bruge ugen på at

 • gå til reeksamen, hvis der er et tidligere kursus, du ikke har bestået
 • forberede dig til dine næste kurser
 • deltage i studierelevante arrangementer, hvis du har tid og lyst
 • holde helt fri fra studiet og lade op til endnu en blok.

 

 

Studieårets opbygning i blokke betyder, at du får nyt skema op til 4 gange om året. Det skal de fleste nye studerende lige vænne sig til.

Dit skema ændrer sig fra blok til blok og er afhængig af, hvilken slags undervisning der er på dine kurser.

 

 

 

Alle kurser har en skemagruppe, alt efter hvilket tidsrum undervisningen ligger i. Ud fra skemagruppen kan du se, hvornår på ugen din undervisning kommer til at ligge.

På den måde kan du planlægge dine fritidsaktiviteter og evt. studiejob i god tid, før du får dit endelige skema.

Find skemagrupperne for de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning. Du finder skemagruppen til højre på kursets side.

Sådan er skemagrupperne fordelt

Undervisningsugen er opdelt i skemagruppe A, B, C og D.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kl. 8-10 B A C A B
Kl. 10-12
Kl. 12-13
Kl. 13-15 C B D
Kl. 15-17
Kl. 17-18

Eksempel: Har du et kursus der ligger i skemagruppe B, er undervisningen placeret inden for følgende tidspunkter:

 • Mandag kl. 8.00-12.00
 • Tirsdag kl. 13.00-18.00
 • Fredag kl. 8.00-13.00

Cirka en uge før du starter på uddannelsen, kan du se hvornår og hvor forelæsninger og øvelser er placeret. Du kan se dit skema på kunet.ku.dk eller i appen MyUCPH. Begge steder skal du bruge dit KU-login, som du modtager, inden du starter på uddannelsen.

 

 

 

 

 

Undervisningsformen er forskellig fra kursus til kursus. Noget undervisning har en anderledes form end den, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Undervisningen veksler mellem

 • forelæsninger i et stort auditorium sammen med mange andre studerende
 • øvelsestimer, hvor du løser opgaver i grupper eller individuelt

Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Det er dit ansvar at deltage i undervisningen

På universitetet bliver der generelt ikke registreret fravær. På de fleste kurser er det dit eget ansvar at dukke op til undervisningen.

På nogle kurser er der dog krav til, at du skal deltage i fx 80% af undervisningen.

Du vil typisk have ca. 20 timers undervisning om ugen.

Du har for det meste to mindre kurser samtidig pr. blok (et studieår består af fire blokke).

Kurserne er bygget forskelligt op, så din undervisningsuge kan både bestå af hele og halve undervisningsdage. Du kan også opleve at have en helt undervisningsfri dag.

I videoen herunder kan du høre tre studerende, Bothilde, Lise og Maria, fortælle om

 • hvor meget undervisning de har
 • hvordan de oplever, at det skifter fra blok til blok.

 

 

 

Det er forskelligt fra kursus til kursus, hvordan du får brug for at forberede dig for at være klædt bedst på til undervisningen.

Din forberedelse kan fx bestå i, at du

 • skriver opgaver
 • løser regne- og programmeringsøvelser
 • læser undervisningsmateriale
 • laver gruppearbejde

Du får anbefalinger til, hvordan du kan forberede dig

Det er op til dig selv at beslutte, hvor meget du læser og forbereder dig til undervisningen. Der er altså ikke lektier på samme måde, som du kender det fra din ungdomsuddannelse.

Du får dog typisk en liste over litteratur og øvelser, der bliver gennemgået i løbet af hvert kursus. Se listen som et forslag til, hvad du kan læse og øve dig på.

På nogle kurser er der krav til, at du fx består et antal afleveringsopgaver i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen.

 

 

Mængden af gruppearbejde varierer fra kursus til kursus. På nogle kurser er der meget gruppearbejde som en del af undervisningen, mens du på andre kurser skal arbejde individuelt.

Det er beskrevet i kursusbeskrivelsen, hvis gruppearbejde en del af undervisningsformen. Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Vær med i en studiegruppe

Alle studerende bliver inddelt i studiegrupper, når de begynder på uddannelsen. På den måde har du nogen at sparre med fagligt og socialt fra starten. Du kan senere i uddannelsen også vælge at arbejde sammen med andre eller alene. Langt de fleste studerende vælger at fortsætte i en studiegruppe det meste af studietiden.

I din studiegruppe kan du

 • forberede dig til undervisningen
 • vende din tvivl om det faglige stof
 • samarbejde omkring opgaver på studiet.

Men din studiegruppe giver dig ikke kun sparring omkring det faglige. Den giver dig også et socialt tilhørsforhold og en masse vigtige erfaringer og nye redskaber, som du får brug for – både i dit studieliv og i dit kommende arbejdsliv.

 

Du kommer til at læse mange forskellige typer tekster i løbet af uddannelsen. Det kan både være kortere og længere tekster, fx artikler fra videnskabelige tidsskrifter og tekster fra lærebøger.

Noget læsestof vil være

 • svært, fordi det er helt nyt for dig
 • lettere, fordi det bygger videre på det faglige stof, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Du vænner dig til det engelske

Selvom bacheloruddannelsen er dansksproget, kommer du til at møde tekster på både dansk og engelsk. Det kan også være, at undervisningen på enkelte af dine kurser er på engelsk.

Husk, at dine medstuderende er i samme båd som dig, så du er ikke alene om at skulle vænne dig til engelsk indhold. Du bliver bedre til at læse og formulere dig på engelsk i løbet af uddannelsen.

Lignende uddannelser