Urban landskabsingeniør (professionsbachelor)

Hvis du interesserer dig for byens natur, klimatilpasning og bæredygtighed, er der gode karrieremuligheder som urban landskabsingeniør.

Som urban landskabsingeniør er du med til at skabe, forvalte og udvikle urbane landskaber, der sikrer bæredygtige bymiljøer og biodiversitet. Du er med til at skabe grønne byrum med plads til mennesker og natur, som samtidig kan håndtere fremtidens klimaudfordringer gennem grønne teknologier.

Uddannelsen giver dig en erhvervsrettet og praksisorienteret profil med muligheder for jobs i det private og offentlige i både ind- og udland.