Hvorfor læse til urban landskabsingeniør? 

Urban landskabsingeniør er for dig, der interesserer dig for, hvordan vi kan løse klimaproblemer i byerne og skabe flere grønne byrum med plads til både mennesker og naturen.

Hvad kan jeg blive som urban landskabsingeniør? 

Du får en erhvervsrettet og praksisorienteret profil med muligheder for jobs i det private og offentlige i både ind- og udland. Udover den grønne, faglige viden, får du indblik i projektledelse, økonomi og samarbejde, og uddannelsen giver dig en god ballast i forhold til at starte din egen virksomhed.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Vi holder til på Skovskolen i Nødebo – et dejligt sted nord for Hillerød lige mellem Grib Skov og Esrum Sø. Her kommer du tæt på dine undervisere. Det giver god læring og et trygt undervisningsmiljø.

Som studerende kommer du også tæt på professionelle i det grønne erhverv. Både når vi har gæsteundervisere, men også når du kommer i praktik og i projektsamarbejder med virksomheder i den grønne branche.

En blok er normeret til 15 ECTS og varer 9 uger.

 

*Muligheder i blok 4 på tredje år

 • Du kan deltage i et eller flere af disse kurser:
  Bearbejdelse af dronedata 2,5 ECTS
  Bynatur 7,5 ECTS
  GIS, database og SQL-analyser 2,5 ECTS
  GIS-analyser 5 ECTS
 • Du kan deltage i godkendte kurser på andre universiteter i Danmark eller i udlandet
 • Du kan forlænge din praktikperiode ved at skrive et virksomhedsprojekt i din praktikvirksomhed
 • Du kan skrive en eller flere pointopgaver.

 

*Muligheder i blok 2 på fjerde år

 

Øvrige valgkurser uden for ugestruktur

 

Sommerkurser

I sommerperioderne har du mulighed for at følge kurser udover dit normale studieforløb (blok 5) : 

Praktik

Praktikken er en vigtig del af uddannelsen som skov- og landskabsingeniør. Det er her, du afprøver din teori i praksis, får joberfaring og udbygger dit faglige netværk. 

Studieordninger

Mød Emil på uddannelsen til urban landskabsingeniør

Oplev studielivet på uddannelsen til urban landskabsingeniør på Skovskolen, Københavns Universitet.

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i urban landskabsingeniør. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Hvis du interesserer dig for, hvordan vi kan løse klimaproblemer i byerne og få mere bynatur, har du gode karrieremuligheder med en uddannelse som urban landskabsingeniør. 

Uddannelsen giver dig de kompetencer, der er efterspurgte i erhvervet fx når vi skal gøre vores byer grønnere og sikre dem mod klimaforandringer. Gennem hele uddannelsen kommer du tæt på erhvervet via virksomhedsbesøg, gæstelærere og praktik.

Læs mere om undervisningen og uddannelsens opbygning.

FAQ karrieremuligheder

 

På det private område:

 • Anlægsgartnervirksomheder
 • Tegnestuer
 • Entreprenørfirmaer og servicevirksomheder med grønne afdelinger
 • Boligselskaber
 • Konsulent- og rådgivende ingeniørvirksomheder
 • Interesseorganisationer
 • Golf- og sportsklubber

På det offentlige område:

 • Regioner
 • Kommunernes miljø-, natur- og parkafdelinger
 • Kirkegårdsledelse
 • Uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • Statslige styrelser og virksomheder

Mød Kristine der arbejder for grønnere byer som rådgiver for Milford

 

 

Går du med en drøm om at blive selvstændig, giver uddannelsen som urban landskabsingeniør dig en god ballast i forhold til at starte din egen virksomhed gx som rådgiver. Ud over din grønne, faglige viden får du indblik i projektledelse, økonomi og samarbejde. 

 

 

 

Mød fire urbane landskabsingeniører i job

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan du blive som urban landskabsingeniør?

Kristine arbejder som rådgiver og kan bruge sin viden fra uddannelsen i sit arbejde for sunde bytræer

Hvad kan du blive som urban landskabsingeniør?

Mød Steffen, der som driftsleder samarbejder med borgerne om byens grønne områder.

Studieliv

På Skovskolen Nødebo får du perfekte grønne rammer om din uddannelse. Det er et hyggeligt og nært studiested med gode rammer til dig, der er glad for naturen.

Læs interviews med studerende fra urban landskabsingeniøruddannelsen >>

Landsbyen - Skovskolens kollegium

Oplev det grønne studieliv på uddannelsen til urban landskabsingeniør, der holder til på Skovskolen, Københavns Universitet.

Skovskolen - Glæde i det grønne

Oplev hvorfor vores studerende elsker at studere på Skovskolen i Nødebo og Skovskolen Djursland.

Besøg os

Du har forskellige muligheder for at besøge uddannelsen til urban landskabsingeniør. 

Åbent hus

Kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du høre oplæg og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.

 

 

Torsdag den 29. februar 2024 kl. 16:00-20:00

Skovskolen Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Find vej til Skovskolen Nødebo

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 13:00-18:00 på

Nørre Campus
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Find vej til Nørre Campus

Fredag den 1. marts 2024 kl. 13:00-18:00 på

Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
1851 Frederiksberg C.

Find vej til Frederiksberg Campus

 

 

Åbent Hus på Skovskolen

Det er nemt og gratis at parkere både på Skovskolen Djursland og Skovskoen Nødebo.

Find vej til Skovskolen Djursland

Find vej til Skovskolen Nødebo

Åbent hus på SCIENCE

Vær opmærksom på, at det koster penge at parkere på Campus-arealerne i København. Der kan betales med mobilen. Orientér jer det pågældende sted.

Find vej til Nørre Campus

Find vej til Frederiksberg Campus

Mød os til åbent hus

Til Åbent Hus kunne du møde Eline og Frederik, som læser til urban landskabsingeniør. I videoen fortæller de om uddannelsen.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om uddannelsen, ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens undervisning og opbygning
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder
 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om SU

Har du spørgsmål om SU, er du velkommen til at kontakte Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

Mail: su@zealand.dk
Tlf.: 50 76 28 84 dagligt fra kl. 9-10

Her ligger uddannelsen

Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg


Vis større kort

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de studiespørgsmål, vi tit får.  

Du vil opleve, at der er en række forskelle fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være bachelorstuderende på universitetet. Som studerende har du mere frihed – og også et større ansvar for selv at sætte kursen for din uddannelse.

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som kommende studerende ofte spørger om.

 

På uddannelsen til urban landskabsingeniør har du meget konfrontationsundervisning ift. andre studier. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Vi er meget ofte ude og på ekskursioner for at se på grønne løsninger i byer og parker.

Som urban landskabsingeniør får du brug for gummistøvler og tøj, du kan være ude i. Kom med til undervisning her hos Jane:

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Du har cirka halvanden undervisningsfri dag om ugen. De går for det meste med læsning og gruppearbejde. Urban landskabsingeniør er et fuldtidsstudium, og med det hele kan ugerne godt snige sig op på 45 timer.

Faget Jura bliver streamet, så du kan følge undervisningen hjemmefra, når det passer ind i dine planer. Mange synes også streamingen gør det nemt at læse op til eksamen.

 

 

Hvad er egentlig forskellen på en landskabsarkitekt og en urban landskabsingeniør? Uddannelsen som urban landskabsingeniør giver dig teknisk og praktisk ingeniørviden om især planter og belægninger til urbane grønne løsninger. Som urban landskabsingeniør lærer du at tænke drift og konstruktioner som en naturlig del af arbejdet med projektering, planlægning og ledelse af urbane rum i såvel offentlige som private virksomheder, for eksempel kommuner, entreprenørvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder og tegnestuer.

Hvor landskabsarkitekten har fokus på planlægning, design og udvikling af urbane rum, er den urbane landskabsingeniør dén, der gransker, beregner og udvikler de løsninger og detaljer, som er med til at skabe projektets helhed. Den urbane landskabsingeniør har kendskab til det juridiske og driftsøkonomiske aspekt i et projekt. Gennem dit valg af specialisering i urbane beplantninger eller klimatilpasning og grøn teknologi har du en dybere forståelse for de emner.

Som urban landskabsingeniør er du ofte bindeleddet mellem landskabsarkitekternes idéer og anlægsgartnernes praktiske spørgsmål, hvor du har vidensressourcerne til at besvare problemstillingerne. Du er med til at finde planter og materialer og skabe løsninger, så landskabsarkitektens visioner kan blive udført i praksis.

 

 

Urban landskabsingeniør holder til på Skovskolen i Nødebo. Vi er også ofte på ekskursioner i København og rundt om i landet.

Skovskolen i Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Se mere om Skovskolens fede studiemiljø her

 

 

Uddannelsen til urban landskabsingeniør holder til på Skovskolen i Nødebo nord for København. Al vores undervisning er lagt efter den offentlige transport, så det passer perfekt med bussen. Der er S-tog direkte til Hillerød station og bussen derfra til Skovskolen tager 18 minutter. Mange studerende vælger at have en cykel i Hillerød og tage de fine 8 kilometer gennem skoven.

Vi har rigtig mange studerende fra København, så du bliver ikke alene om at tage turen. Tit er det nemt at arrangere samkørsel med andre fra København og deles om benzinen. En del dage har I undervisning i København, når vi er på ekskursioner.
Busstoppestedet på Skovskolen i Nødebo

 

 

Studiemiljøet er mega fedt! Vi giver ordet til vores studerende:

 

Hvert år arrangerer Skovskolens studerende Løvfaldsfest og Løvspringsfest. Og holder julemarked, hvor overskuddet går til årets studieture. Her kan du se vores blokhusbygning Flækken, hvor vi holder torsdagsbar og fester: Flækken - de studerendes bar på Skovskolen

 

 

Ja! Praktikken er obligatorisk og en meget vigtig del af uddannelsen. Det er typisk i løbet af praktikken, du for alvor opdager, hvor meget, du har lært.

Du kan enten vælge at tage din praktik samlet fra uge 36 til uge 15 på tredje studieår. Eller du kan dele den op i to med praktik fra uge 36-4 på tredje studieår og uge 6-25 på fjerde studieår.

Der er meget stor efterspørgsel efter at få urbane landskabsingeniører i praktik. Hvert år holder vi praktikværtaften på Skovskolen, hvor omkring 130 praktikværter fra de grønne erhverv kommer for at finde deres kommende praktikant.
Se mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside, hvor du også kan se, hvem der søger

 

 

Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse som urban landskabsingeniør.

Vi har studerende, der har været i Tyskland, Spanien, Grønland, Sverige, Island, Forenede Arabiske Emirater, Finland og USA (Hawaii og New York).
Se meget mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside

 

 

Urban landskabsingeniør er et fuldtidsstudie. Det kan godt lade sig gøre at have et studiejob ved siden af, men det er hårdt.

Arbejdstiden med studiet er tit over 37 timer, og især det første halve år, hvor du er ved at falde til som studerende, kan det være svært også at passe studiejob.

 

 

Det er forskelligt fra fag til fag, hvor meget gruppearbejde der er. Men regn med, at du kommer til at arbejde i grupper.

Vi prioriterer gruppearbejde, fordi det klæder jer rigtig godt på til at arbejde i teams på arbejdsmarkedet. Gruppearbejde giver et godt samspil med dine medstuderende – I spiller hinanden bedre, når I deler erfaringer og faglighed. Grupperne er også gode for studiemiljøet – du udvider dit netværk og lærer flere at kende end lige dem, du er tættest på.

 

 

På dine allerførste kurser møder du det grønne erhverv og finder ud af, hvem der arbejder her og hvordan.

Det er på første år, at du får din grundlæggende viden om jord, vand og planter. Og du bliver klædt godt på til hvad det vil sige at være studerende – hvordan du får gode vaner og kommer trygt i gang.
Se hvilke fag du får på uddannelsen her

 

 

Vores undervisning foregår i blokstruktur. Det betyder, at studieåret er opdelt i fire blokke, som hver varer ca. 9 uger. De fleste kurser varer en blok, men nogle løber også over to blokke.

Blok 1 og 2 ligger i efteråret fra september til slutningen af januar, mens blok 3 og 4 ligger i foråret fra februar og frem til juni. I studiekalenderen kan du se, hvornår blokkene ligger. Der er typisk undervisning i de første otte uger af en blok, mens de sidste to uger er eksamens- og mellemuge.

Mellemugen er skema- og undervisningsfri. Hvis du dumper et kursus, er det som regel i mellemugen, du skal til reeksamen. Blokstrukturen betyder, at når du har et kursus i en blok, så der er kort tid fra kurset starter, til du skal til eksamen. Det er derfor vigtigt, at du kommer godt i gang med dine kurser fra starten og får opbygget en god studieteknik. Du kan også have kurser, der strækker sig over to blokke - så er der ca. et halvt år fra start til eksamen.

 

 

Gennemsnitsalderen var 28 år sidste år. Vi har både studerende, som kommer direkte fra gymnasiet, og studerende, som har mere erfaring bag sig. Det giver en rigtig god synergi i gruppearbejdet.

 

 

Du må rigtig gerne besøge os – men pas på: Der er stor risiko for, at du forelsker dig i stedet! Vi har nemlig et superfedt grønt undervisningsmiljø midt mellem Grib Skov og Esrum Sø.

Du er velkommen forbi når som helst. Du kan for eksempel blive studerende for en dag og mødes med en af de nuværende studerende på uddannelsen. Eller du kan komme i tre dages studiepraktik i uge 43. Skovskolen har også Åbent Hus, Naturens Dag, outdoorfestival og andre events, der er åbne.

Kontakt Skovskolens studievejledning på studievejledning_administration@ign.ku.dk og lav en aftale!

 

 

Der er god efterspørgsel efter urbane landskabsingeniører i de grønne erhverv. Du har gode muligheder for at tone uddannelsen i den retning, hvor du har dine interesser. Det gør du, når du vælger din specialisering og dit praktiksted.

I det private kan du for eksempel arbejde i anlægsgartnervirksomheder, på tegnestuer eller rådgivende ingeniørfirmaer. I det offentlige er regionerne og kommunerne grønne afdelinger typiske arbejdspladser. Du kan også komme til at arbejde med kirkegårdsledelse eller i statslige styrelser og virksomheder.
Mød fire urbane landskabsingeniører i job her

 

 

Din startløn som urban landskabsingeniør afhænger af hvor i branchen, du bliver ansat. Lønnen starter typisk mellem 25.000 og 35.000 kr. Det bedste sted at spørge, er i fagforeningen DSL, hvor urban landskabsingeniører typisk organiserer sig.

 

 

 

Lignende uddannelser