Bachelor i landskabsarkitektur

Interesserer du dig for arkitektur, kreative processer, byplanlægning, natur, miljø, farver, former, æstetik, byliv og byudvikling, skal du vælge landskabs-arkitektstudiet.

Som landskabsarkitekt og byplanlægger, former du naturen og designer de byrum, som vil påvirke mennesker og miljø mange år frem i tiden. Det rigtige design af pladser, parker og rekreative områder kan skabe rum og oplevelser, som virker stimulerende, får folk til at mødes og bruge byen aktivt. 

Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job

Jeg interesserer mig både for det kreative og naturvidenskaben, så valget faldt på landskabsarkitektur.

Laura Vangsgaardstuderende