Hvorfor læse skov- og landskabsingeniør? 

Som naturmenneske får du med uddannelsen som skov- og landskabsingeniør mulighed for at gøre din interesse til din karriere. Som skov- og landskabsingeniør bliver du klog på, hvad der skal til for at genoprette natur og du får kompetencer inden for naturpleje, skovdrift og udvikling af rekreative områder.

Hvad kan jeg blive som skov- og landskabsingeniør? 

Med de kompetencer du får på uddannelsen som skov- og landskabsingeniør, kan du arbejde med at forvalte friluftsliv i skove, parker eller større naturområder som driftsleder i kommunernes grønne forvaltninger eller i anlægs- og entreprenørvirksomheder. Du kan også blive skovfoged, underviser eller rådgiver.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Du kan uddanne dig til skov- og landskabsingeniør på Sjælland og i Jylland – enten på Skovskolen Nødebo eller på Skovskolen Djursland. Begge steder er du tæt på dine undervisere. Det giver god læring og et trygt undervisningsmiljø. Læs mere om uddannelsesstederne.

Som studerende kommer du også tæt på professionelle i det grønne erhverv. Både når vi har gæsteundervisere, men også når du kommer i praktik og i projektsamarbejder med virksomheder i den grønne branche.
Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er ens opbygget, uanset om du vælger at tage den på Skovskolen Nødebo eller Skovskolen Djursland. Undervisningen kan dog være tilrettelagt forskelligt. Herunder kan du se en oversigt over kurserne i hhv. Nødebo og Djursland. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via linkene i skemaerne.

 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år

Skov og landskab Økologi
Driftsøkonomi
2. år Driftsteknik og logistik GIS Praktisk naturforvaltning
Jura Projektledelse Skovdyrkning
3. år Praktik A
(mulighed for Praktik AB på 3. år)
30 ECTS
Praktik B
(mulighed for Strategisk ledelse og kommunikation på 3. år og Praktik B på 4. år)
15 ECTS
* Valgblok med forskellige muligheder - se beskrivelse under skemaet
4. år Specialisering:
Natur-forvaltning og samfund
eller
Skovdrift og samfund
International natur-forvaltning Strategisk ledelse og kommunikation
(mulighed for Strategisk ledelse og kommunikation på 3. år og Praktik B på 4. år)
Bachelorprojekt
*Valgblok med forskellige muligheder - se beskrivelse under skemaet

En blok er normeret til 15 ECTS og varer 9 uger.

*Kursusmuligheder i blok 4 på tredje år

*Kursusmuligheder i blok 2 på fjerde år

Øvrige valgfrie kurser uden for ugestruktur

Sommerkurser

I sommerperioderne har du mulighed for at følge kurser udover dit normale studieforløb (blok 5) : 

 

 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år

Skov og landskab Økologi
Driftsøkonomi
2. år Driftsteknik og logistik GIS Praktisk naturforvaltning
Jura Projektledelse Skovdyrkning
3. år Praktik A
(mulighed for Praktik AB på 3. år)
30 ECTS
Praktik B
(mulighed for Strategisk ledelse og kommunikation på 3. år og Praktik B på 4. år)
15 ECTS
* Valgblok med forskellige muligheder - se beskrivelse under skemaet
4. år Specialisering:
Natur-forvaltning og samfund
eller
Skovdrift og samfund
International natur-forvaltning Strategisk ledelse og kommunikation
(mulighed for Strategisk ledelse og kommunikation på 3. år og Praktik B på 4. år)
Bachelorprojekt
*Valgblok med forskellige muligheder - se beskrivelse under skemaet

En blok er normeret til 15 ECTS og varer 9 uger.

*Kursusmuligheder i blok 4 på tredje år

*Kursusmuligheder i blok 2 på fjerde år

Øvrige valgfrie kurser uden for ugestruktur

Sommerkurser

I sommerperioderne har du mulighed for at følge kurser udover dit normale studieforløb (blok 5) : 

 

Hvad er en skov- og landskabsingeniør?

Praktik

På skov- og landskabsingeniøruddannelsen foregår trekvart år af uddannelsen i praktik hos en virksomhed. Det er en spændende og vigtig tid, hvor du afprøver din teori i praksis, får joberfaring og udbygger dit faglige netværk.

Du kan enten vælge at tage din praktik samlet fra uge 36 til uge 15 på tredje studieår. Eller du kan dele den op i to med praktik fra uge 36-4 på tredje studieår og uge 6-25 på fjerde studieår.

 

Nej – der er stor efterspørgsel fra virksomheder, der gerne vil have skov- og landskabsingeniører i praktik.

Hver år møder mere end 130 praktikværter op til Skovskolen årlige praktikværtaften for at finde en praktikant. Du finder selv dit praktiksted ud fra, hvad du er mest interesseret i, og hvad du gerne vil arbejde med senere. Du får en praktikkoordinator, som hjælper dig med råd og vejledning, når du skal vælge.

 

 

Du vælger selv din praktikvirksomhed. Her et par eksempler på praktiksteder:

 • Kommunale og statslige forvaltninger
 • Privat og statsligt skovbrug og naturforvaltning
 • Større entreprenørfirmaer
 • Interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet
 • Naturskoler og naturcentre

Se hvilke virksomheder der lige nu søger praktikanter fra skov- og landskabsingeniøruddannelsen

 

 

Ja! Du kan sagtens tage din praktik i udlandet. Vi har studerende, der har været i New Zealand, Filippinerne, Canada, Tanzania, Cambodia, USA, Norge, Sverige, Tyskland og England.  
Se mere om praktikken her på vores praktikhjemmeside

Laura fortæller om at være i praktik hos HedeDanmark

Praktikken er en vigtig del af uddannelsen som skov- og landskabsingeniør

Studieordninger

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse til skov- og landskabsingeniør. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen. Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Hvis du interesserer dig for naturpleje, skovdrift og udvikling af rekreative områder, har du gode karrieremuligheder med en uddannelse som skov- og landskabsingeniør. 

Uddannelsen giver dig kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Det sikrer vi blandt andet ved, at du gennem hele uddannelsen er i tæt kontakt med erhvervslivet via virksomhedsbesøg, gæstelærere og praktik.
Læs mere om undervisningen og uddannelsens opbygning.

Mød tre skov- og landskabsingeniører i job

 

”I mit arbejde er jeg med til at beskytte vores drikkevand”

Alder: 30 år
Job: Driftsassistent ved HOFOR
Uddannelse: Skov- og landskabsingeniør, Skovskolen Nødebo, 2018


Hvorfor blev du skov- og landskabsingeniør?

Amalie Lunde Hagensen

Skov og natur har altid interesseret mig og været en stor del af mit liv. Derfor valgte jeg uddannelsen som skov- og landskabsingeniør.

Til at begynde med havde jeg en romantisk drøm (sikkert som så mange andre) om, at jeg skulle arbejde som traditionel skovfoged – arbejde med skovdrift, køre rundt i skoven i en stor bil, og bo i "et af de dér hyggelige huse" midt ude i skoven.

Den drøm kom jeg dog hurtigt fra, for efterhånden som jeg fik mere viden under uddannelsen, voksede min interesse for fag om naturpleje og botanik. Jeg kunne bedre se mig selv inden for det felt og havde mere lyst til at arbejde med dét, frem for at følge min oprindelige drøm om at blive skovfoged.

Hvad går dit arbejde ud på?

HOFOR er en stor virksomhed, der bl.a. producerer drikkevand. Jeg er med til at forvalte – eller passe – de kildepladser/naturområder, hvor vi indvinder vandet.

På kildepladserne er der mange forskellige opgaver at løse, og jeg arbejder med alt lige fra planlægning af renovering af hegn og veje til etablering af tiltag, der skal øge biodiversiteten - og så en hel masse derimellem.

Hvad gør dit job interessant?

Jeg synes, mit arbejde er vigtigt, og at jeg gør en forskel. Rent drikkevand er en fundamental ressource, som jeg er med til at beskytte gennem mit arbejde.

Det er vigtigt for mig at arbejde med noget, jeg brænder for, så det vil jeg gerne blive ved med.

3 grunde til at vælge uddannelsen som skov- og landskabsingeniør?

 1. Der er mange spændende jobmuligheder efter endt uddannelse, og det er muligt at gå mange veje.
 2. På grund af generelt større fokus på biodiversitet er der også en øget efterspørgsel på folk med viden om det grønne.
 3. Uddannelsen er virkelighedsnær.

 

 

”Jeg vil have mulighed for at arbejde både på kontor og i et par gummistøvler”

Alder: 29 år
Job: Skov- og landskabsingeniør, Center for By og Miljø, Hørsholm Kommune
Uddannelse: Skov- og landskabsingeniør, Skovskolen Nødebo, 2020


Hvorfor blev du skov- og landskabsingeniør?

Emil Duygu Johansen

Jeg ville gerne beskæftige mig med natur og have mulighed for at arbejde både på kontor og i et par gummistøvler, og derfor valgte jeg Skovskolen. Under uddannelsen blev det tydeligt for mig, at natur og arealforvaltning var spændende at arbejde med, og det har ført til det job, jeg har nu.

Hvad gør dit job interessant?

Her i Hørsholm Kommune kan jeg arbejde med det, der interesserer mig. Opgaverne er meget afvekslende og omhandler både større udviklingsprojekter og hverdagens drift. I mit team arbejder vi bl.a. med at omdanne vores grønne områder, så de får en højere naturkvalitet og biodiversitet. Vi arbejder også med at passe naturlige vandløb, med at sikre træer for fremtiden og med at pleje fortidsminder - fx høje og skovdiger. Jeg samarbejder tæt med kollegaer fra andre teams og med andre fagligheder. Det sætter jeg stor pris på, og det skaber en spændende og lærerig arbejdsdag.

Hvor ser du dig selv i fremtiden?

I fremtiden ser jeg mig selv inden for samme branche og samme arbejdsfelt, og forhåbentlig får jeg endnu flere spændende opgaver.

3 gode grunde til at vælge uddannelsen som skov- og landskabsingeniør?

 1. Uddannelsen er både akademisk og praktisk – det er en god blanding
 2. Uddannelsen er bred og giver adgang til mange forskellige jobs
 3. Uddannelsen er en god mulighed for at undgå 100 % kontorarbejde.

 

 

”Den natur, jeg er med til at skabe, har en blivende effekt mange år frem i tiden”

Alder: 27 år
Job: Projektlederassistent i HedeDanmark (deltid)
Uddannelse: Skov- og landskabsingeniør, Skovskolen Nødebo, 2022. Læser p.t. en kandidat i Nature Management på KU.


Hvorfor blev du skov- og landskabsingeniør?

Malthe Kræsten PedersenJeg har altid interesseret mig for at være i naturen. Jeg har fisket og gået på jagt, og jeg ville gerne arbejde med dét, der også optager mig i min fritid. Derfor valgte jeg uddannelsen som skov- og landskabsingeniør.

Hvad går dit arbejde ud på?

I mit arbejde er jeg med til at genoprette eller restaurere natur. Man kan sige, at jeg er med til at genskabe de naturlige processer, som mennesker har været med til at nedbryde gennem bl.a. dræning, dyrkning og tørvegravning. I et af mine seneste projekter var jeg med til at forbedre forholdende for et tidligere vådområde, og naturen kvitterer hurtigt, for de første vandsalamandere er allerede flyttet ind. Det er spændende og enormt tilfredsstillende, at den natur, jeg er med til at skabe, gør en forskel og har en blivende effekt mange år frem i tiden. Jeg løser også interessante driftsopgaver. HedeDanmark hjælper fx BaneDanmark med at forvalte de grønne arealer langs jernbanerne, så der tages hensyn til både naturen og trafiksikkerheden. Vi holder bl.a. øje med risikotræer, sikrer en sund og vital bevoksning langs banen og indtænker biodiversitet.

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejdsliv?

Arbejdet i og med naturen betyder meget. Jeg sidder ikke bare på kontoret fra 8 til 16, men har mulighed for at komme udenfor. Det er også vigtigt for mig at få lov til at arbejde med mennesker - både medarbejdere, kollegaer, kunder og bygherrer. Desuden har jeg stor medbestemmelse og fleksibilitet. Jeg kan strukturere arbejdet, som jeg vil, så det passer til mine projekter, mine studier og mit privatliv.

Hvor ser du dig selv i fremtiden?

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i HedeDanmark, når jeg er færdig med min kandidat. Måske skal jeg også prøve noget andet senere i min karriere. Det kunne være spændende at sidde på den anden side af skrivebordet som bygherre eller måske i en fond, der arbejder for og med naturen.

3 grunde til at vælge uddannelsen som skov- og landskabsingeniør?

 1. Kombinationen af teori og praksis er guld værd.
 2. Det lange praktikophold under uddannelsen giver tid til at komme ind i arbejdet, og netværksmøder, mentoraftener og praktikværtsaftener skaber en god forbindelse til arbejdsmarkedet. Det letter overgangen fra studie til job.
 3. Tæt kontakt mellem elever og undervisere. Du kan stille spørgsmål, diskutere emner og være nysgerrig. Det er med til at udvide din horisont.

 


Karriereveje som skov- og landskabsingeniør

 

Der er efterspørgsel efter skov- og landskabsingeniører i branchen. Som færdiguddannet skov- og landskabsingeniør kan du for eksempel finde arbejde som:

 • Driftsleder i kommunernes grønne forvaltninger for eksempel med ansvar for at forvalte friluftsliv i skove, parker eller større natur­områder
 • Skovfoged i private eller offentlige skovbrug. Her kan du fx arbejde med bæredygtig produktion af træ til fremtidens huse, vildtforvaltning eller pleje af vandløb og hedeområder.
 • Driftsleder i anlægs- og entreprenørvirksomheder
 • Underviser eller rådgiver

 

 

Du har gode forudsætninger for at starte som selvstændig med en uddannelse som skov- og landskabsingeniør. Det kan for eksempel være med træfældning, haveservice eller entreprenørvirksomhed.

Hvis du gerne vil starte egen virksomhed, kan du trække på den viden, du får fra undervisningen i ledelse, økonomi, formidling og rådgivning.

 

 

 

 

 

Det kan du blive som skov- og landskabsingeniør

Studieliv

Du kan læse til skov- og landskabsingeniør både på Sjælland og i Jylland. Både Skovskolen Djursland og Skovskolen Nødebo har perfekte grønne rammer om din uddannelse.
Læs interviews med studerende fra skov- og landskabsingeniør

Det siger vores studerende om studielivet

Oplev hvorfor vores studerende elsker at studerende på Skovskolen i Nødebo og Skovskolen Djursland.

Mød de studerende

Jeg er gladest for det at have en hverdagsammen med ens gode venner, som også er ens studiekammerater. Også det at kunne gå ud i naturen og bruge den.

Celine, studerende på skov- og landskabsingeniør, fra KU Studieliv podcasten
Celine KU podcast

Besøg os

Du har forskellige muligheder for at besøge os på skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Oplev Danmarks vildeste undervisning som studerende for en dag eller på studiepraktik. Eller kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du høre oplæg og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.

 

 

 

 

En snak om uddannelsen i skov- og landskabsingeniør

Til Åbent Hus på de naturvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet kunne du møde Celine og Anders, som læser til skov- og landskabsingeniør. I videoen fortæller de om uddannelsen.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om uddannelsen

Kontakt Skovskolens studievejledere, hvis du har spørgsmål til:

 • uddannelsens undervisning og opbygning
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Her ligger Skovskolen Djursland

Skovskolen Djursland Eldrupvej 2, 8963 Auning


Vis større kort

Her ligger Skovskolen Nødebo

Skovskolen Nødebo, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

Du vil opleve, at der er en række forskelle fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at studerende på Skovskolen. Som studerende har du mere frihed – og også et større ansvar for selv at sætte kursen for din uddannelse.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her:

 

 

På skov- og landskabsingeniøruddannelsen har du meget konfrontationsundervisning ift. andre studier. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Vi er meget ofte ude og på ekskursioner for at se på skov- og naturområder i praksis.

Som skov- og landskabsingeniør får du brug for gummistøvler og tøj, du kan være ude i. Kom med til undervisning her hos Jane:

Du har cirka halvanden undervisningsfri dag om ugen. De går for det meste med læsning og gruppearbejde. Skov- og landskabsingeniør er et fuldtidsstudium, og med det hele kan ugerne godt snige sig op på 45 timer.

Faget Jura bliver streamet, så du kan følge undervisningen hjemmefra, når det passer ind i dine planer. Mange synes også streamingen gør det nemt at læse op til eksamen.

 

 

Du kan læse skov- og landskabsingeniør både i Jylland og på Sjælland:

Skovskolen Djursland
Eldrupvej 2
8963 Auning

Skovskolen Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Se meget mere om Skovskolens fede studiemiljø her

 

 

 

Du kan læse til skov- og landskabsingeniør enten på Skovskolen Djursland ved Auning eller på Skovskolen Nødebo nord for København. 

Transport til Skovskolen Nødebo
På Skovskolen Nødebo lægger vi undervisningen, så det passer med bussen fra Hillerød. Der er S-tog direkte til Hillerød station og bussen derfra til Skovskolen Nødebo tager 18 minutter. Mange studerende vælger at have en cykel i Hillerød og tage de fine 8 kilometer gennem skoven.

Vi har rigtig mange studerende fra København, så du bliver ikke alene om at tage turen. Tit er det nemt at arrangere samkørsel med andre fra København og deles om benzinen.

Transport til Skovskolen Djursland
Det er nemmest at komme til Skovskolen Djursland i bil - det tager under en time fra Aarhus. Mange vælge at organisere samkørsel.

Med offentlig transport er der flere muligheder:

 • Fra Aarhus er det nemmeste at tage letbanen til Ryomgård Station og bus 214 til Grenåvej/Pindstrupvej
 • Fra Randers er det nemmest at tage bus 212 eller bus 214 til Grenåvej/Pindstrupvej

Fra busstoppestedet Grenåvej/Pindstrupvej er der 3 km til fods. Mange af vores studerende vælger at have cykel til det sidste stykke.

 

 

 

Skovskolen har unikke rammer om et grønt studieliv, uanset om du vælger at læse på Skovskolen Djursland eller Skovskolen Nødebo.
Se mere om studielivet på Skovskolen her

 

 

Ja! Praktikken er obligatorisk og en meget vigtig del af uddannelsen. Det er typisk i løbet af praktikken, du for alvor opdager, hvor meget du har lært.

Du kan enten vælge at tage din praktik samlet fra uge 36 til uge 15 på tredje studieår. Eller du kan dele den op i to med praktik fra uge 36-4 på tredje studieår og uge 6-25 på fjerde studieår.

Der er meget stor efterspørgsel efter at få skov- og landskabsingeniører i praktik. Hvert år holder vi praktikværtaften på Skovskolen, hvor omkring 130 praktikværter fra de grønne erhverv kommer for at finde deres kommende praktikant.
Se mere om praktikken her

 

 

Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse som skov- og landskabsingeniør.

Vi har studerende, der har været i New Zealand, Filippinerne, Canada, Tanzania, Cambodia, USA, Norge, Sverige, Tyskland og England.
Se mere om praktikken her

 

 

Skov- og landskabsingeniør er et fuldtidsstudie. Det kan godt lade sig gøre at have et studiejob ved siden af, men det er hårdt.

Arbejdstiden med studiet er tit over 37 timer, og især det første halve år, hvor du er ved at falde til som studerende, kan det være svært også at passe studiejob.

 

Det er forskelligt fra fag til fag, hvor meget gruppearbejde der er. Men regn med, at du kommer til at arbejde i grupper.

Vi prioriterer gruppearbejde, fordi det klæder jer rigtig godt på til at arbejde i teams på arbejdsmarkedet. Gruppearbejde giver et godt samspil med dine medstuderende – I spiller hinanden bedre, når I deler erfaringer og faglighed. Grupperne er også gode for studiemiljøet – du udvider dit netværk og lærer flere at kende end lige dem, du er tættest på.

 

På første studieår hænger vi den knagerække op, du kommer til at hænge din viden op på hele vejen gennem studiet. Det betyder, at du får en grundig introduktion til det grønne erhverv. Det gør du gennem fagene Profession og praksis, Skov- og landskabsforståelse, Økologi og Driftsøkonomi. 

Du bliver klædt godt på til hvad det vil sige at være studerende – hvordan du får gode vaner og kommer trygt i gang.
Se hvilke fag du får på uddannelsen her

 

 

 

Vores undervisning foregår i blokstruktur. Det betyder, at studieåret er opdelt i fire blokke, som hver varer ca. 9 uger. De fleste kurser varer en blok, men nogle løber også over to blokke.

Blok 1 og 2 ligger i efteråret fra september til slutningen af januar, mens blok 3 og 4 ligger i foråret fra februar og frem til juni. I studiekalenderen kan du se, hvornår blokkene ligger. Der er typisk undervisning i de første otte uger af en blok, mens de sidste to uger er eksamens- og mellemuge.

Mellemugen er skema- og undervisningsfri. Hvis du dumper et kursus, er det som regel i mellemugen, du skal til reeksamen. Blokstrukturen betyder, at når du har et kursus i en blok, så der er kort tid fra kurset starter, til du skal til eksamen. Det er derfor vigtigt, at du kommer godt i gang med dine kurser fra starten og får opbygget en god studieteknik. Du kan også have kurser, der strækker sig over to blokke - så er der ca. et halvt år fra start til eksamen.

 

 

Gennemsnitsalderen er i midten af tyverne. Vi har både studerende, som kommer direkte fra gymnasiet, og studerende, som har mere erfaring bag sig. Det giver en god synergi i gruppearbejdet.

 

 

 

Du må rigtig gerne besøge os – men pas på: Der er stor risiko for, at du forelsker dig i stedet! Og det uanset, om du besøger Skovskolen Djursland eller Skovskolen Nødebo. Begge steder har vi nemlig et superfedt grønt undervisningsmiljø.

Du kan fx komme i studiepraktik, blive studerende for en dag eller besøge os til Åbent Hus.
Se de mange muligheder for at besøge os her

 

 

Der er efterspørgsel efter skov- og landskabsingeniører i branchen. Du har gode muligheder for at tone uddannelsen i den retning, hvor du har dine interesser. Det gør du, når du vælger din specialisering og dit praktiksted.

Som færdiguddannet skov- og landskabsingeniør kan du for eksempel finde arbejde som:

 • Driftsleder i kommunernes grønne forvaltninger
 • Skovfoged i private eller offentlige skovbrug
 • Selvstændig for eksempel med træfældning eller haveservice

Se mere om karrieremuligheder her

 

 

Din startløn som skov- og landskabsingeniør afhænger af hvor i branchen, du bliver ansat. Lønnen starter typisk mellem 25.000 og 35.000 kr.

Det bedste sted at spørge, er i fagforeningen DSL, hvor skov- og landskabsingeniører typisk organiserer sig.

 

 

Her kan du se adgangskravene for uddannelsen: 

Se mere om adgangskrav og mulighed for merit her

Lignende uddannelser