Kandidat i landskabsarkitektur

Sæt dit præg på fremtidens byrum. På kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur lærer du om planlægning og forvaltning af både byer og landskaber.

Som landskabsarkitekt er du med til at skabe morgendagens attraktive og bæredygtige bymiljøer, boligområder, parker og landskaber. Her arbejder du med design af alt fra lokale strandparker og grønne byområder til de helt store linjer i landskabet. Du specialiserer dig i enten Urban Design eller Landscape Design.

Uddannelsen er engelsksproget.