Kandidat i landskabsarkitektur – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur på Københavns Universitet

Kandidat i landskabsarkitektur

På uddannelsen i landskabsarkitektur lærer du om planlægning og forvaltning af byer og landskaber. Du arbejder med design af alt fra lokale strandparker, havneomdannelser og grønne byområder til de helt store linjer i landskabet. 

Uddannelsen er engelsksproget.

"Der er mulighed for hele tiden at tone uddannelsen, så jeg har kunnet beskæftige mig med det, der interesserer mig mest. I begyndelsen var det bæredygtighed, der optog mig mest, nu er det også de brede tanker: at få styr på de økonomiske aspekter og de sociale vilkår.

Martin Hedevang Andersen, 27 år

studerende på Landskabsarkitektur

Som landskabsarkitekt beskæftiger du dig med natur og samfund. Du kommer til at udforme bymiljøer og boligområder, parker og landskaber, så de giver gode rammer for mennesker og natur.

Uddannelsen i landskabsarkitektur er en uddannelse, der både er kreativ og akademisk. Du arbejder med design, planlægning og analyser, og du lærer, hvad der skal til for at skabe morgendagens attraktive, varierede og bæredygtige byer og landskaber. I løbet af kandidatuddannelsen specialiserer du dig i landskabsplanlægning eller byudvikling.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i landskabsarkitektur.

Læs om mulighederne for udlandsophold.