Bachelor i naturressourcer

Naturressourcer er naturvidenskabelig uddannelse med samfundsvidenskabeligt perspektiv. Du kan fx arbejde med planter, miljølovgivning, økologi, biodiversitet, økonomi og bæredygtighed. Og du har mulighed for at specialisere dig ud fra personlige interesser.

Du kan specialisere dig i plantevidenskab eller miljøvidenskab, hvis du interesserer dig for planter, biologi og miljø. Eller vælg naturforvaltning eller miljøøkonomi, hvis du vil arbejde med forvaltning, lovgivning og økonomi på miljøområdet. Med en bachelor i naturressourcer er du eftertragtet i både offentlige og private organisationer, som i stigende grad skal forholde sig til miljøudfordringer og svindende naturressourcer. Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job

Det handler om, hvordan natur og mennesker arbejder bedst sammen, så der er plads til begge parter.

Maria E. Hansenbachelor i naturressourcer