Bachelor i matematik

Matematikuddannelsen er for dig, der har sans for tal og kan tænke både kreativt og abstrakt. Du bliver bl.a. undervist i centrale discipliner som algebra, geometri og matematisk analyse. 

På matematik lærer du at mestre en abstrakt måde at tænke verden på, som kan skabe klarhed over ekstremt komplekse forhold. Det er en egenskab, som er i høj kurs på jobmarkedet, og arbejdsløsheden blandt matematikere er da også meget lav. Du kan specialisere dig i matematik eller statistik eller vælge den gymnasierettede specialisering.

Læs mere om uddannelsen under Karrieremuligheder

Mød de studerende

Meget kort sagt er man dybest set bare specialist i at løse problemer med logisk tænkning. Man har en eller anden type opgave, og så skal man ud fra nogle præmisser komme frem til, hvordan man kan løse den.

Albert, studerende på matematik, fra KU Studieliv podcasten