Bachelor i matematik

Matematikuddannelsen er for dig, der har sans for tal og kan tænke både kreativt og abstrakt. Du bliver bl.a. undervist i centrale discipliner som algebra, geometri og matematisk analyse. 

På matematik lærer du at mestre en abstrakt måde at tænke verden på, som kan skabe klarhed over ekstremt komplekse forhold. Det er en egenskab, som er i høj kurs på jobmarkedet, og arbejdsløsheden blandt matematikere er da også meget lav. Du kan specialisere dig i matematik eller statistik eller vælge den gymnasierettede specialisering.

Læs mere om uddannelsen under Karrieremuligheder

Matematik er min passion, og den er fremtidssikret – for der er brug for matematikere.

Sidsel Andersenstuderende på matematik