Bachelor i matematik – Københavns Universitet


Bachelor i matematik

Matematikuddannelsen er for dig, der har sans for tal og kan tænke både kreativt og abstrakt. Du bliver undervist i centrale discipliner som algebra, geometri og matematisk analyse. 

På uddannelsens første år kan du vælge et linjefag, fx fysik, datalogi eller kemi, hvor den abstrakte matematik bruges på konkrete problemstillinger. Først og fremmest lærer du dog at mestre en abstrakt måde at tænke verden på, som kan skabe klarhed over ekstremt komplekse forhold. Det er en egenskab, som er i høj kurs på jobmarkedet, og arbejdsløsheden blandt matematikere er da også meget lav. Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job

Uddannelsestjek

Matematik er min passion, og den er fremtidssikret – for der er brug for matematikere. Sidsel Andersen studerende på matematik

Mød os på: