Kandidat i matematik – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i matematik på Københavns Universitet

Kandidat i matematik

Er du bachelor i matematik, har du sans for logik og kan tænke kreativt og abstrakt, så skal du overveje at tage en kandidatuddannelse i matematik. Uddannelsen er lige dig, hvis vil vide mere om matematikkens fantastiske rækkevidde.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Jeg kan bruge min matematik-uddannelse i det daglige, fordi matematik får én til at tænke logisk og i strukturer, som er nødvendige, når man arbejder med at udvikle computer-systemer.

Kamilla Drimer Berg,
uddannet matematiker

Matematik er en elegant og udfordrende måde at løse problemer på. Matematik handler om at kunne bevise, om der er ingen, én eller flere løsninger. Og om at være præcis om, hvilke antagelser, der skal forudsættes for at løsningen overhovedet er en løsning.

På kandidatuddannelsen i matematik er et problem aldrig et konkret enkeltstående problem, men altid et generaliseret problem, som skal løses på en generaliseret måde både med de redskaber du har med fra bacheloruddannelsen og med den nye palet af redskaber og matematiske strukturer, som bliver stillet til rådighed i løbet af kandidatuddannelsen.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i matematik.

Læs om mulighederne for udlandsophold.