Kandidat i statistik – Københavns Universitet

Kandidat i statistik

Hvis du er vild med tal, skal du tage en kandidat i statistik. Statistik er brug af modeller på den virkelige verden.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Det fede ved statistik er, at man får noget, der er ret avanceret matematisk set, og samtidig ser man en mere konkret anvendelse af det.

Frederik Riis Mikkelsen, 22 år

Studerende på Statistik

Vil du bruge matematikken konkret og arbejde kreativt i forhold til den matematiske verden? Ønsker du at præge samfundsdebatten gennem din viden? Statistik drejer sig om at kunne beherske og kontrollere usikkerhed. Ikke i den forstand at du får usikkerheden til at forsvinde, men ved at indarbejde usikkerheden i ens måde at forholde sig til verden på. Komplekse statistiske problemstillinger opstår i næsten alle former for forskning, og avancerede statistiske metoder finder bred anvendelse. Derfor er statistikere i høj kurs som samarbejdspartnere og gruppedeltagere i mange projekter.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfristen for ansøgere med en retskravbachelor er:

  • 1. marts med studiestart 1. september
  • 15. oktober med studiestart 1. februar

Ansøgningsfristen for ansøgere med adgangsgivende eller anden bacheloruddannelse er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i statistik.

Læs om mulighederne for udlandsophold.