Hvorfor læse geologi-geoscience? 

Du får viden om de processer, der forandrer og udvikler vores planet og er grundlag for vores eksistens. Du skal arbejde med voldsomme fænomener som vulkaner, jordskælv og istider, og du lærer om geologiske principper og processer, som bruges til at arbejde med grøn omstilling, klimaforandringer, søgning efter grundvand og mineraler og CO2-lagring.

Hvad kan jeg blive med geologi-geoscience? 

Som geolog kan du vise konsekvenserne, når mennesker griber ind i Jordens ressourcer. Den viden er god for virksomheder og organisationer, som arbejder med undergrunden, grundvand, energi, miljø og naturbeskyttelse. Du kan fx arbejde med indvinding af vand, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer og geoteknik, hvor du finder placering fx havvindmøller.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Geologi-geoscience er en alsidig uddannelse, hvor du kommer på ekskursioner og feltkurser i ind- og udland sammen med din årgang.

Du bliver primært undervist på tre måder:

 • Forelæsninger i auditorier med mange af dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.
 • Regneøvelser og praktiske øvelser, som du bruger til at gennemgå stof eller teoretiske opgaver. Desuden får du her mulighed for at arbejde praktisk med geologisk materiale som fx bjergartsprøver, mineraler og fossiler. Det fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med omkring 15 studerende og en underviser i et mindre lokale.
 • Feltkurser, ekskursioner og laboratorieøvelser er en undervisningsform, hvor du arbejder med teorien i praksis. Du kommer til at deltage i feltkurser og ekskursioner i både Danmark og i udlandet samt lave forskellige analyser i laboratorierne.

 

Opbygning

I løbet af det første års undervisning kommer du på en del praktiske feltekskursioner. Du bliver introduceret til forskellige fagdiscipliner, geologiske arbejdsmetoder og begreber. Du skal også arbejde i laboratoriet og foran computeren, hvor du skal analysere dine resultater fra felten. Og så får du samtidig træning i at formidle dine erfaringer både mundtligt og skriftligt.

Uddannelsen i geologi-geoscience er bygget op omkring en obligatorisk grundpakke, som alle studerende begynder med. Fra den sidste del af andet år får du mulighed for at vælge begrænset valgfrie og valgfrie kurser på geologi eller på relaterede uddannelser. På den måde kan du fokusere på de fagområder, som du synes er mest spændende og relevante for dig.

Du kan også vælge at bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt eller på et udlandsophold.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

 

Uddannelsen ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

 

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst et begrænset valgfrit kursus fra listen herunder. 

Udlandsophold eller virksomhedsprojekt

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få en anden faglig tilgang til dit studie samt forbedre dine sprogkundskaber? Eller kunne du tænke dig at anvende teorier og metoder i praksis i en erhvervsmæssig sammenhæng, mens du opbygger forståelse for hverdagen på en arbejdsplads og samarbejdet med andre faggrupper? Så er et udlandsophold eller en virksomhedspraktik måske noget for dig.

Studieordninger

Geologi - hele Jorden som arbejdsplads

Bliv klogere på bacheloruddannelsen i geologi-geoscience på Københavns Universitet. De studerende fortæller om uddannelsen, studielivet og feltturene, og du møder to færdiguddannede kandidater i job.

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i geologi-geoscience. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som geolog har du mange jobmuligheder i Danmark og i udlandet. Arbejdsgiverne efterspørger bl.a. dine evner til at analysere og formidle meget store mængder af data, som du ofte selv er med til at indsamle i felten eller i laboratorier. Behovet for en grøn omstilling gør desuden din viden om Jordens historie (fx dens klimahistorie og ressourcer) meget aktuel.

Som geolog bruger du dele af andre naturvidenskabelige discipliner. Du er derfor i stand til at forstå de lange og indviklede processer, der ligger forud for de geologiske materialer og fænomener, du ser på.

Fordi du forstår Jordens stofkredsløb, kan du udpege konsekvenserne, når vi mennesker laver indgreb i Jordens ressourcer. De kompetencer er i høj kurs hos fx virksomheder, institutioner og organisationer, som arbejder med undergrunden, grundvand, energi, miljø og naturbeskyttelse.

 

 

Efter uddannelsen i geologi-geoscience har du fået:

 • solid viden om Jordens oprindelse, opbygning, processer og geologiske ressourcer, og en unik forståelse af hvordan planeten fungerer, fra indre kerne til ydre skorpe.
 • solid viden om livets opståen, udvikling og fremtidsmuligheder.

Du er også i stand til at:

 • forstå og formidle klimaforandringer gennem Jordens udviklingshistorie.
 • løse geologiske problemer ved at kombinere geologi med mange andre naturvidenskabelige discipliner og metoder – og med hele kloden som arbejdsplads.
 • indsamle materialer og data i felten, analysere dem og arbejde med meget store databaser og datamængder.
 • finde råstoffer i jorden, fx mineraler til den grønne omstilling, drikkevand, geotermi og naturgas.
 • udpege mulige placeringer til effektiv CO2-lagring og anlæg for grøn energi, fx havvindmølleparker.
 • kortlægge forurening og arbejde med beskyttelse og efterforskning af grundvand.
 • arbejde med infrastruktur som udformning af underjordisk transport (fx metroer), placering af broer eller oversvømmelsestruede områder.
 • håndtere store datasæt og uddrage essensen af data.
 • visualisere geologiske resultater ved hjælp af grafik.
 • samarbejde med mange forskellige faggrupper, fordi du har et bredt kendskab til andre fagdiscipliner og deres anvendelse i geologisk sammenhæng.

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologer har mange muligheder både i Danmark og i resten af verden. Du kan blive ansat i bl.a. miljø-, energi-, råstof-  og anlægsbranchen, kommuner og offentlige styrelser. Du kan også finde job i forskningsinstitutioner, ved højere læreanstalter eller som formidler inden for geologi og natur.

I de fleste jobs skal du analysere store datamængder, udføre feltarbejde og formidle resultater fra undersøgelser og forskning.

Som geolog kan du arbejde fx med indvinding af vand, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (fx med at finde gode placeringer til havvindmøller, broer eller metroer) og geotermisk energi. Du kan også arbejde med udviklingsprojekter og IT-teknologi. Flere og flere geologer arbejder med dyb og sikker lagring af CO2 og med oprydning efter råstofudnyttelse, fx efter minedrift.

 

 

 

 

 

 

 

Geologi - En verden af muligheder - Carsten Albrechtsen

Carsten Albrechtsen er ansat som geolog i Rambøll Danmarks geofysiske afdeling. Han er uddannet geolog fra Københavns Universitet. Han arbejder bl.a. med kortlægning af drikkevandssøer i forbindelse med forurening.

Geologi - En verden af muligheder - Charlotte Dyhr

Ph.d. og cand. scient i geologi Charlotte Dyhr, fortæller her om det bedste ved geologistudiet. Hun fremhæver de gode oplevelser i naturen bl.a. på feltarbejde i hele verden og det rare ved at være på et lille studie, hvor du kommer til at kende alle årgangene.

I dag er Charlotte ansat i Ørsted, hvor hun er med til at konstruere vindmølleparker over hele verden.

Studieliv

Geologi-geoscience ligger sammen med geografi-studiet helt for sig selv i det indre København. Det betyder, at du bliver en del af et fællesskab, hvor folk kender hinanden på kryds og tværs af årgange og studier, og hvor man hilser på hinanden på gangene.

Som ny studerende kan du få rigeligt med hjælp og støtte fra både ældre studerende der har prøvet det før, samt af underviserne, som kan fokusere på vejledning af de individuelle studerende.

Der foregår mange ting på instituttet, som uddannelserne hører til, især på grund af de mange studenterdrevne foreninger og råd. Det er dem, der sørger for, at hjulene kører rundt i den sociale mølle – og gennem dem får du rig mulighed for selv at sætte dit eget præg på studiet.

Råd, foreninger og aktiviteter for geologi-studerende 

 

Steno er geologi’s egen studenterforening, og har eksisteret i mere end 70 år. Steno er dem der står for nogle af de mest traditionsrige begivenheder for geologerne. Det er blandt andet russerfesten, geologisk symposium, madaftener, oplæg fra forskergrupperne, og hvad de ellers lige kan finde på. Bliv medlem af Facebook-gruppen Steno, hvor information om arrangementerne slås op.

 

 

Geofagrådet er for både geologi- og geografistuderende. Som studerende er du automatisk medlem og kan deltage i møder og arrangementer om studenterpolitik, uddannelseskvalitet, studiemiljø og fællesskabet på uddannelserne. Geofagrådet giver også støtte til de forskellige foreninger på studierne og er din kontakt til universitetets større råd og struktur.

Geofagrådet beskæftiger sig altså med alt, hvad der rører sig på geologi- og geografistudierne i et forsøg på at skabe så godt et studie og studieliv som muligt. Fagrådets skiftende formandskab kan kontaktes personligt eller på fagrådets facebookprofil, Geofagrådets Venner. Derudover administrerer fagrådet Geotavlen, en facebookgruppe hvor du kan få et overblik over det, der foregår på studierne.

 

 

Festudvalget består af frivillige studerende fra både geologi og geografi. Udvalget står for at udføre de fire store fester, vi har om året: Studiestartsfesten, Julefesten, Temafesten, og Pølsefesten, der på bedste vis runder året af med gratis pølser samt kolde fadøl og slushice. Hvis du har lyst til at være med, skal du holde øje med opslag på instituttet og Facebok-gruppen Geotavlen.

 

 

Geobaren er geologi og geografi’s helt egen fredagsbar, hvor man altid kan finde en studiekammerat bag bardisken. Der er billige drikkevarer, bordfodboldborde og desuden en hyggelig studiesal udenfor åbningstiden. Datoer og tidspunkter kan ses på Facebook-siden Geobar og plakater på instituttet. Geobaren administreres af frivillige studerende på geologi og geografi.

 

 

Geofodbold er det samlede fodboldhold fra geologi og geografi, som hvert år dyster i i fakultetets fodboldturnering SCIENCEcup’en.

 

 

Der er hvert år en skitur for geologer og geografer, som man kan melde sig til.

 

Læs interviews med studerende fra geologi-geoscience >>

Geologi – det faglige

Patricia læser bacheloruddannelsen i geologi-geoscience på Københavns Universitet. Her fortæller hun om det faglige indhold på uddannelsen.

Geologi – studiemiljøet

Patricia fortæller om studiemiljøet på geologiuddannelsen.

E studiestart for alle

Inden undervisningen starter, holder vi en studiestart i august for dig og dine nye medstuderende. Her står et hold af tutorer, der allerede går på din uddannelse, klar til at tage godt imod jer. Tutorerne har planlagt en række sociale og lærerige aktiviteter for alle, så du får en tryg og god start på din nye uddannelse.

Få indblik i, hvad der sker i din første tid på studiet – og hvornår du skal sætte kryds i kalenderen.

Mød de studerende

Geologi har for mig været en helt ny måde at opleve verden på.

Mathilde Lieberkind, læser geologi-geoscience

Besøg os

Du har flere muligheder for at besøge os på geologi-geoscience uddannelsen. Her kan du få en forsmag på uddannelsen og studiemiljøet.

Åbent hus

Kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du høre oplæg og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.

 

 

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 13:00-18:00 på

Nørre Campus
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Find vej til Nørre Campus

Fredag den 1. marts 2024 kl. 13:00-18:00 på

Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
1851 Frederiksberg C.

Find vej til Frederiksberg Campus

Skovskolen i Nødebo holder åbent hus bla. på uddannelserne Have- og parkingeniør, Urban Landskabsingeniør og Natur- og kulturformidler

Torsdag den 29. februar 2024

Skovskolen
Nødebovej 77A
Nødebo
3480 Fredensborg

 

 

Geologi - En verden af muligheder - Ida B. Karlsoon

Ida B. Karlsson er ph.d. i geologi og arbejder i dag som post. doc. i hydrogeologi, dvs. vandets kredsløb, på GEUS. Hun fortæller her om studietiden på uddannelsen, hvor hun især fremhæver samarbejdet mellem underviserne og de studerende.

Geologi - En verden af muligheder - Kasper H. Lundvig

Ph.d.-studerende Kasper H. Lundvig fortæller om sit studieforløb på geologi. Kasper er specialiseret i den faste jords geofysik. For Kasper er det bedste på geologistudiet blandingen af forelæsninger og øvelsestimer, hvor man sidder en-til-en med de allerbedste forskere i verden.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens undervisning og opbygning
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Frederiksberg Campus, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

Du vil opleve, at der er en række forskelle fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være bachelorstuderende på universitetet. Som studerende har du mere frihed – og også et større ansvar for selv at sætte kursen for din uddannelse.

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som kommende studerende ofte spørger om.

Studieåret er delt op i blokke:

 • Blok 1 og 2 i efteråret fra starten af september til slutningen af januar
 • Blok 3 og 4 i foråret fra starten af februar til slutningen af juni

Ud over de 4 blokke i foråret og efteråret er det også muligt at tage kurser i sommerferien (blok 5).

 

 

Hver blok består af ca. 8 ugers undervisning, en eksamensuge og en mellemuge. Du vil altså have kortere kurser og gå til eksamen oftere, end du er vant til fra din ungdomsuddannelse.

Det sker i undervisningsugerne

I undervisningsugerne har du skemalagt undervisning sammen med dine medstuderende. 

Det sker i eksamensugen

I eksamensugen har du eksamener. Afhængigt af hvornår på ugen dine eksamener ligger, skal du både bruge ugen til at

 • forberede dig til eksamen
 • deltage i eksamen.

Det sker i mellemugen

Mellemugen er skemafri. Det betyder, at der ikke er planlagt undervisning.

Du kan bruge ugen på at

 • gå til reeksamen, hvis der er et tidligere kursus, du ikke har bestået
 • forberede dig til dine næste kurser
 • deltage i studierelevante arrangementer, hvis du har tid og lyst
 • holde helt fri fra studiet og lade op til endnu en blok.

 

Studieårets opbygning i blokke betyder, at du får nyt skema op til 4 gange om året. Det skal de fleste nye studerende lige vænne sig til.

Dit skema ændrer sig fra blok til blok og er afhængig af, hvilken slags undervisning der er på dine kurser.

 

 

Alle kurser har en skemagruppe, alt efter hvilket tidsrum undervisningen ligger i. Ud fra skemagruppen kan du se, hvornår på ugen din undervisning kommer til at ligge.

På den måde kan du planlægge dine fritidsaktiviteter og evt. studiejob i god tid, før du får dit endelige skema.

Find skemagrupperne for de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning. Du finder skemagruppen til højre på kursets side.

Sådan er skemagrupperne fordelt

Undervisningsugen er opdelt i skemagruppe A, B, C og D.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kl. 8-10 B A C A B
Kl. 10-12
Kl. 12-13
Kl. 13-15 C B D
Kl. 15-17
Kl. 17-18

Eksempel: Har du et kursus der ligger i skemagruppe B, er undervisningen placeret inden for følgende tidspunkter:

 • Mandag kl. 8.00-12.00
 • Tirsdag kl. 13.00-18.00
 • Fredag kl. 8.00-13.00

Cirka en uge før du starter på uddannelsen, kan du se hvornår og hvor forelæsninger og øvelser er placeret. Du kan se dit skema på kunet.ku.dk eller i appen MyUCPH. Begge steder skal du bruge dit KU-login, som du modtager, inden du starter på uddannelsen.

 

 

 

 

 

Undervisningsformen er forskellig fra kursus til kursus. Noget undervisning har en anderledes form end den, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Undervisningen veksler mellem

 • forelæsninger for hele din årgang i et stort auditorium.
 • øvelsestimer, hvor du løser opgaver i grupper eller individuelt.
 • databehandling.
 • feltture og ekskursioner.

Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Det er dit ansvar at deltage i undervisningen

På universitetet bliver der generelt ikke registreret fravær. På de fleste kurser er det dit eget ansvar at dukke op til undervisningen.

På nogle kurser er der dog krav til, at du skal deltage i fx 80% af undervisningen.

 

Du vil typisk have ca. 12 timers undervisning om ugen.

Du har to mindre kurser samtidig per blok (et studieår består af fire blokke).

Kurserne er bygget forskelligt op, så din undervisningsuge kan både bestå af hele og halve undervisningsdage. Du kan også opleve at have en helt undervisningsfri dag.

I videoen herunder kan du høre tre studerende, Bothilde, Lise og Maria, fortælle om

 • hvor meget undervisning de har
 • hvordan de oplever, at det skifter fra blok til blok.

 

 

 

Det er forskelligt fra kursus til kursus, hvordan du får brug for at forberede dig for at være klædt bedst på til undervisningen.

Din forberedelse kan fx bestå i, at du

 • skriver opgaver
 • regner øvelser
 • læser undervisningsmateriale
 • skriver noter

Du får anbefalinger til, hvordan du kan forberede dig

Det er op til dig selv at beslutte, hvor meget du læser og forbereder dig til undervisningen. Der er altså ikke lektier på samme måde, som du kender det fra din ungdomsuddannelse.

Du får dog typisk en liste over litteratur og øvelser, der bliver gennemgået i løbet af hvert kursus. Se listen som et forslag til, hvad du kan læse og øve dig på.

På nogle kurser er der krav til, at du fx består et antal afleveringsopgaver i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen.

 

 

Mængden af gruppearbejde varierer fra kursus til kursus. På nogle kurser er der meget gruppearbejde som en del af undervisningen, mens du på andre kurser skal arbejde individuelt.

Det er beskrevet i kursusbeskrivelsen, hvis gruppearbejde en del af undervisningsformen. Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Vær med i en studiegruppe

Alle studerende bliver inddelt i studiegrupper, når de begynder på uddannelsen. På den måde har du nogen at sparre med fagligt og socialt fra starten. Du kan senere i uddannelsen også vælge at arbejde sammen med andre eller alene. Langt de fleste studerende vælger at fortsætte i en studiegruppe det meste af studietiden.

I din studiegruppe kan du

 • forberede dig til undervisningen
 • vende din tvivl om det faglige stof
 • samarbejde omkring opgaver på studiet.

Men din studiegruppe giver dig ikke kun sparring omkring det faglige. Den giver dig også et socialt tilhørsforhold og en masse vigtige erfaringer og nye redskaber, som du får brug for – både i dit studieliv og i dit kommende arbejdsliv.

 

Du kommer til at læse mange forskellige typer tekster i løbet af uddannelsen. Det kan både være kortere og længere tekster, fx artikler fra videnskabelige tidsskrifter og tekster fra lærebøger.

Noget læsestof vil være

 • svært, fordi det er helt nyt for dig
 • lettere, fordi det bygger videre på det faglige stof, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Du vænner dig til det engelske

Selvom bacheloruddannelsen er dansksproget, kommer du til at møde tekster på både dansk og engelsk. Det kan også være, at undervisningen på enkelte af dine kurser er på engelsk.

Husk, at dine medstuderende er i samme båd som dig, så du er ikke alene om at skulle vænne dig til engelsk indhold. Du bliver bedre til at læse og formulere dig på engelsk i løbet af uddannelsen.

 

Lignende uddannelser