Kandidat i geologi-geoscience – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i geologi-geoscience på Københavns Universitet

Kandidat i geologi-geoscience

Du skal læse en kandidat i geologi-geoscience, fordi du bl.a. kommer til at beskæftige dig med de processer, der er basis for vores eksistens - jordens skabelse og udvikling.

Uddannelsen er engelsksproget.

Tænder du på vulkaner, jordskælv og kontinentalplader? Hvad med Himalaya-bjergkædens opståen eller geologien bag Møns klint? Eller hvad med olieefterforskning? Rent drikkevand i Danmark og u-lande? Minedrift og materialeforskning? Forureningskortlægning? Hvad siger du til 540 millioner år gamle fossiler fra fx Nordgrønland, Sydaustralien eller Danmark? Hvordan er undergrunden opbygget, hvad er dannelseshistorien bag, og hvad sker der fremover? Hvordan udvikles havbunden og havstrømme - hvad betyder det for havspejlsniveauet og klimaet fremover og i fortiden?

Mulighederne er mange. Som kandidatstuderende i geologi-geoscience udbygger du din viden og lærer om nye metoder og resultater inden for geologi og relaterede fag f.eks. biologi, fysik, kemi, nanoteknologi og klimatologi. Tager du en kandidatuddannelse i geologi-geoscience, så har du en bred vifte af jobmuligheder - både herhjemme og i udlandet.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Frist for ansøgning og optagelse

Ansøgningsfrist for alle ansøgere er:

  • 1. marts med studiestart 1. september

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i geologi-geoscience.

Læs om mulighederne for udlandsophold.