Hvorfor læse økonomi? 

Økonomiske ressourcer og aktiviteter spiller en afgørende rolle i, hvordan vores samfund ser ud. På bacheloruddannelsen i økonomi lærer du om de fundamentale økonomiske principper og teorier, fra mikroøkonomi til makroøkonomi, hvilket giver dig evnen til at analysere økonomiske udfordringer fra forskellige perspektiver og vinkler.

Hvad kan jeg blive med økonomi? 

Den typiske økonomistuderende findes ikke – der er mange slags. Det betyder også, at du har mulighed for at beskæftige dig med de emner, du finder særligt spændende.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Bacheloruddannelsen i økonomi er bygget op om ni kerneområder: 1. Introduktion til økonomi, 2. Mikroøkonomi, 3. Makroøkonomi, 4. Økonometri og statistik, 5. Erhvervsøkonomi, 6. Matematik, 7. Beskrivende økonomi, 8. Økonomisk historie og 9. Videnskabsteori. Disse ni moduler har tilsammen til formål at give dig en helhed af faglige kvalifikationer inden for økonomi, anvendelse af økonomisk teori og metode samt økonometriske og videnskabelige metoder.

Opbygning - økonomi

Uddannelsen er opbygget af semestre og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i økonomi består af seks semestre, som du kan se i skemaet nedenfor.  Semestrene består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år

1. semester
2. semester

Økonomiske principper A (7,5 ECTS)

Økonomiske principper B (7,5 ECTS)

Samfundsbeskrivelse A (7,5 ECTS)

Samfundsbeskrivelse B (7,5 ECTS)

Økonomi i Samfundet (5 ECTS)

Erhvervsøkonomi (7,5 ECTS)

Matematik A (10 ECTS)

Matematik B (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Makroøkonom I (7,5 ECTS)

Makroøkonomi II (7,5 ECTS)

Mikroøkonomi I (7,5 ECTS)

Mikroøkonomi II (7,5 ECTS)

Sandsynlighedsteori & Statistik (7,5 ECTS)

Økonometri I (7,5 ECTS)

Valgfrit kursus (7,5 ECTS)

Videnskabsteori for økonomer (7,5 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester
Økonomisk historie (7,5 ECTS) Valgfrit kursus (7,5 ECTS)
Prioriteret valgfrit kursus (7,5 ECTS) Valgfrit kursus (7,5 ECTS)
Prioriteret valgfrit kursus (7,5 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)

Prioriteret valgfrit kursus (7,5 ECTS)

Undervisningen på bacheloruddannelsen i økonomi

På det første år af bacheloruddannelsen i økonomi har du undervisning cirka 21-24 timer om ugen. Det bliver dog færre antal timer jo længere du kommer på uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem store forelæsninger med cirka 250 studerende og holdundervisning med cirka 35 studerende. Holdundervisning foregår på dit stamhold, som de fleste følger igennem hele deres bacheloruddannelse. Til forelæsninger er det ofte professorer og lektorer, som underviser, og det er i høj grad envejskommunikation, hvor du lytter og tager noter. Hvorimod du til holdundervisningen vil have mulighed for at diskutere, analysere og stille spørgsmål til underviser sammen med de andre på dit hold. På nogle fag vil der også være små øvelser og fremlæggelser som en del af holdundervisningen.

 

 

 

 

Studieordninger

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i økonomi. Du kommer igennem 8 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Du får mange jobmuligheder som økonomistuderende. Det skyldes, at du kommer til at beskæftige dig med alle aspekter af samfundet: globalisering, social ulighed, aktiekurser, klima, udviklingsbistand osv. De fleste studerende fortsætter på kandidatuddannelsen, når de er færdige med deres bacheloruddannelse i økonomi.

FAQ Karrieremuligheder

 

På bacheloruddannelsen i økonomi udvikles det faglige udbud løbende, så det matcher den videnskabelige udvikling. Gennem fagområder som matematik, økonomi, økonometri, samt indføring i kvantitative metoder opnår du stærke analytiske færdigheder inden for økonomisk teori og analyse. Efter endt bacheloruddannelse vil du have en stærk faglig ballast, der sætter dig i stand til at analysere komplicerede problemstillinger inden for stort set alle aspekter af samfundet.

 

 

De fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i økonomi (cand.polit.) eller på et andet beslægtet fag. Eksempler på andre mulige kandidatuddannelser på Københavns Universitet er f.eks. Kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi eller Kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi.

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

Som økonom har du et væld af jobmuligheder, store chancer for hurtigt at få job - og som regel lønner det godt. Økonomi kan bruges til en masse, og som cand.polit. er du godt rustet til at påtage dig en lang række betydningsfulde og godt betalte stillinger i private og offentlige virksomheder. Her får du rig lejlighed til at bringe dine kompetencer inden for analyse og problemløsning i spil.

  • Konsulent i den private sektor: find løsninger på problemer som: “skal vi investere i offentlig transport eller vejnettet” eller “Hvordan får vi forbrugerne til at købe flere iPhones?”
  • Embedsmand eller konsulent i staten: arbejd med løsninger af problemer som: “Hvordan øger vi handel med Kina?” eller “Hvordan får vi flere til at investere i grøn teknologi?”
  • Politiker: Politikerens rolle er at beslutte, hvilke love vi skal implementere for at imødekomme forslag fra embedsmænd, offentligheden og andre.
  • Finanssektoren: Arbejd i forsikrings- eller bankverdenen med problemer som: “Hvilke aktiver skal vi investere i”? eller” Hvordan måler vi risikoen”?
  • Forskning eller undervisning: Bliv underviser og/eller forsker. Vær med til at undervise kommende økonomer og bidrag til moderne økonomisk teori.

 

 

 

Studieliv

Når du starter som studerende på økonomi, bliver du en del af det levende miljø på Center for Sundhed og Samfund (CSS) under Københavns Universitet.

Du vil blive mødt af talrige sociale og faglige tilbud ved siden af studierne.

Mød de studerende

Når man læser økonomi, får man kendskab til samfundet og den politiske debat. Før var inflation noget, hvor jeg tænkte: Det er noget med priser, der stiger. Men nu forstår jeg meget mere processerne bag.

Ludvig, studerende på økonomi, fra KU Studieliv podcasten
Billede af økonomistuderende (fra KU Studieliv podcast)

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i økonomi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, studiemiljø eller karrieremuligheder skal du kontakte studievejledningen.

Her ligger uddannelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, City Campus, Øster Farimagsgade 5, 1357 København


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - økonomi

 

Bacheloruddannelsen består af en lang række obligatoriske grundkurser på de to første studieår. Men på det 3. studieår har du stor valgfrihed, hvor du har mulighed for at vælge de kurser, du synes er spændende, og som du har lyst til at beskæftige dig mere med. Da du har mange valgfrie kurser, har du derfor også mulighed for at tage flere kurser om samme emne og på den måde opnå en mere specialiseret viden. På kandidatuddannelsen i økonomi har du mulighed for at vælge en specialisering i finansiering.

 

 

Mange studerende vælger at søge job i løbet af deres bacheloruddannelse, men det kan være hårdt både at læse og have studiejob ved siden af. Mange venter til efter første år med at søge job, da mange især på første år har travlt med at vænne sig til læsebyrden og de nye udfordringer, som et universitetsstudie giver. Der er gode muligheder for at få et studierelevant arbejde, men ikke alle har overskud til det, når de samtidig passer deres studie.

 

 

På bacheloruddannelsen er det ikke muligt at komme i projektorienteret forløb som en del af studiet. Men på kandidatuddannelsen er der mulighed for at komme i projektorienteret forløb i udlandet som en del af studiet.

 

 

GruppearbejdeAllerede når man starter på studiet, får man mulighed for at komme med i en læsegruppe. Mange benytter denne mulighed til at diskutere undervisningen, de tekster, man læser, og de opgaver, man skal skrive. For mange er det rart både fagligt og socialt at kunne mødes med de medstuderende på denne måde, og nogle vælger også at skrive opgaver sammen. Man kan være op til 3 studerende om at skrive opgave sammen. Der er ikke noget krav om, at man skal arbejde i grupper, og nogen har slet ikke lyst til at indgå i gruppesamarbejde. Hvis man ønsker at arbejde alene, kan man sagtens det.

 

 

På det første år af bacheloruddannelsen i økonomi har du undervisning cirka 21-24 timer om ugen. Efter andet studieår får man gradvist færre undervisningstimer.

 

 

 

 

 

På bacheloruddannelsen i økonomi har du rig mulighed for at læse et semester i udlandet, da der på uddannelsens 3. år er stor valgfrihed. Et udlandsophold giver dig ikke bare nye udfordringer kulturelt og personligt, men også muligheden for at udvikle dig akademisk og udvide dine faglige kvalifikationer.

 

 

Du har stor valgfrihed på bacheloruddannelsen i økonomi – særligt på dit sidste studieår. Her har du mulighed for at dykke mere ned i nogle af de emner, du synes, er særligt spændende.

 

 

På økonomiuddannelsen er der generelt en stor pensummængde og dermed meget du skal læse. Det varierer fra uge til uge, hvor meget du skal læse per uge, men i gennemsnit er der 200-250 siders pensum

 

 

På Økonomisk institut og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet generelt er der et godt studiemiljø med rig mulighed for at engagere sig både socialt og fagligt. 

Lignende uddannelser