Bachelor i statskundskab

Statskundskabsstuderende i auditorium. Foto: Sara Galbiati

Hvordan påvirker Kinas voksende interesse for Afrika den internationale magtbalance? Hvorledes indvirker Kvalitetsreformen på kommunernes selvstyre, og hvilke konsekvenser har de fire forbehold for Danmarks rolle i EU?

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere forskellige vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan vores samfund fungerer og udvikler sig.