Hvorfor læse statskundskab? 

Hvis du interesserer dig for samfundet omkring dig og for at se en sag fra flere forskellige vinkler, så er statskundskab måske noget for dig. Politik gennemsyrer vores samfund på alle niveauer og er helt afgørende for, hvordan vores samfund fungerer og udvikler sig. 

Hvad kan jeg blive med statskundskab? 

Med en uddannelse i statskundskab er du klædt på til at kunne begå dig såvel nationalt som internationalt med emner inden for administration, rådgivning, forvaltning og projektledelse. Mange får job i det private fx i NGO’erne eller konsulentbranchen men hovedparten finder beskæftigelse i det offentlige.       

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Bacheloruddannelsen i statskundskab består af obligatoriske kurser på både første og andet studieår. På tredje studieår vil du have et semester med obligatoriske kurser, valgfag og dit bachelorprojekt. Alle de obligatoriske kurser falder inden for emner, der er centrale i statskundskaben.

Opbygning - statskundskab

Uddannelsen er opbygget af semestre og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i statskundskab består af seks semestre, som du kan se i skemaet nedenfor.  Semestrene består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

Du kan læse mere om kursernes indhold på kurser.ku.dk

1. år

1. semester
2. semester

International Politik 1 (7,5 ECTS)

Sociologi (7,5 ECTS)

Dansk og Komparativ Politik 1 (7,5 ECTS)

Dansk og Komparativ Politik 2 (7,5 ECTS)

Introduktion til politologiske problemstillinger (3,75 ECTS)

Politisk teori 2 (7,5 ECTS)

Politisk teori 1 (3,75 ECTS)

Metode 1 (7,5 ECTS)

Videnskabsteori og metodologi (7,5 ECTS)

*Indgår i førsteårsprøven (i alt 45 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Offentlig forvaltning 1
(7,5 ECTS)

International Politik 2
(7,5 ECTS)

Offentlig forvaltning 2
(7,5 ECTS)

International Politik 3
(7,5 ECTS)

Økonomi 1
(7,5 ECTS)

Økonomi 2
(7,5 ECTS)

Metode 2
(7,5 ECTS)

Metode 3
(7,5 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester
Europæisk Politik
(7,5 ECTS)
Offentlig Politik
(10 ECTS)
Dansk og Komparativ Politik 3
(7,5 ECTS)

Bachelorprojekt

(20 ECTS)

Valgfag 1**
(7,5 ECTS)

Valgfag 2**
(7,5 ECTS)

**Fagene Valgfag 1 og Valgfag 2 (i alt 15 ECTS) udgør sammen med fagene Europæisk Politik og Komparativ Politik uddannelsens mobilitetsvindue.

Undervisningen på bacheloruddannelsen i statskundskab

På første studieår er der ca. 16 timers undervisning ugentligt og på andet samt tredje studieår er der ca. 12 timers undervisning ugentligt. Resten af tiden går med at forberede sig til undervisningen ved at læse pensum selv og mødes med ens studiegruppe. Man skal derfor være forberedt på at skulle arbejde en del selvstændigt og bruge meget tid på at læse pensumtekster.

Der er både holdundervisning og forelæsninger tilknyttet de forskellige kurser. Holdundervisning foregår på dit stamhold, som de fleste følger igennem hele deres bacheloruddannelse. Et stamhold består af ca. 45 studerende, og her vil du have mulighed for at diskutere, analysere og stille spørgsmål sammen med de andre på dit hold til underviser. Forelæsninger er for hele din årgang, og der vil derfor være ca. 250 studerende i en forelæsningssal. Til forelæsninger er det ofte professorer og lektorer, som underviser, og det er i høj grad envejskommunikation, hvor du lytter og tager noter.

 

 

 

 

Studieordninger

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i statskundskab. Du kommer igennem 11 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet statskundskaber er karrierevejene mange. Statskundskabere er ansat i stort set alle dele af det danske og internationale arbejdsmarked, som på den ene eller anden måde har med politologiske problemstillinger at gøre. Du kan arbejde så forskellige steder som den danske ambassade i Tanzania under Udenrigsministeriet, analysebureauet Rambøll, efterretningstjenester, EU-Kommissionen, Korsør Kommune eller konsulenthuset Accenture.

Arbejdsmarkedet for statskundskabere er dynamisk og altid i udvikling, så flere skifter i løbet af deres karriere imellem det private og det offentlige arbejdsmarked.

FAQ Karrieremuligheder

 

Du vil opnå omfattende viden inden for politologiens kerneområder samt grundlæggende forståelse for andre samfundsvidenskabelige discipliner. Dette vil gøre dig i stand til at identificere og analysere politiske og samfundsmæssige problemer samt formulere vidensbaserede løsninger. Du vil også udvikle metodiske, analytiske, kommunikative og administrative færdigheder, der giver dig mulighed for at håndtere komplekse organisatoriske og politiske udfordringer på tværs af discipliner.

 

 

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i statskundskab har du retskrav på:

Der er andre kandidatuddannelser, som du kan læse videre på. Du kan tage et kig på den engelsksprogede kandidatuddannelse ”Security Risk Management”, som inspiration til andre mulige kandidatuddannelser:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

De fleste bachelorer vælger at læse videre på en kandidatuddannelse.

Med en statskundskabsuddannelse vil du have et bredt jobsigte, da din samfundsmæssige viden og tillærte kompetencer gør dig i stand til at varetage mange forskellige stillinger.

Sat på tal så ender ca. 1/3 af kandidater i Statskundskab med en stilling indenfor det private og 2/3 med en stilling i det offentlige. I det offentlige varetager statskundskabere ofte stillinger som embedsmænd, politiske rådgivere eller ledere. I det private er statskundskabere ofte ansat som konsulenter eller i lederstillinger.

En udtømmelig liste over mulige stillinger findes ikke, men tidligere kandidater har f.eks. fundet arbejde i:

 • Ministerier
 • Styrelser
 • Kommuner
 • EU
 • Efterretningstjenester
 • Uddannelsesinstitutioner (forskning, undervisning, administration)
 • Ambassader
 • Konsulenthuse
 • NGO’er
 • Interesseorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer og erhvervsorganisationer

 

 

Med en afsluttet kandidatuddannelse i statskundskab har du mulighed for at søge ind som ph.d.-studerende og dermed blive forsker.

Instituttet har cirka 45 ph.d.-studerende ad gangen. To-tredjedele er ansat på institutstipendier, mens resten har stipendier fra eksternt finansierede forskningsprojekter eller fra sektorforskningsinstitutioner. Der er stor konkurrence om stipendierne, så du skal forberede dig på en del benarbejde i udviklingen af et originalt forskningsprojekt, hvis du drømmer om at skrive ph.d. i statskundskab.

Du kan læse mere om ph.d.-studiet her samt instituttets forskning generelt her

 

Studieliv

Når du starter som studerende på statskundskab, bliver du en del af det levende miljø på Center for Sundhed og Samfund (CSS) under Københavns Universitet.

Du vil blive mødt af talrige sociale og faglige tilbud ved siden af studierne.

Mød de studerende

Man får nogle generelle problemløsningskompetencer særligt ift. det politiske arbejde - hvad end det er i kommuner eller i staten. Ligesom studiet er bredt, så er der også mange muligheder for at bruge uddannelsen.

Bertram, studerende på statskundskab, fra KU Studieliv podcasten
Bertram - statskundskab fra KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i statskundskab.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, studiemiljø eller karrieremuligheder skal du kontakte studievejledningen.

Her ligger uddannelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, City Campus, Øster Farimagsgade 5, 1357 København


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - statskundskab

 

Bacheloruddannelsen består af en lang række obligatoriske grundkurser. Men på kandidatuddannelsen er der rig mulighed for at specialisere sig i den del af statskundskaben, som man er allermest interesseret i.

 

 

Mange studerende vælger at søge job i løbet af deres bacheloruddannelse, men det kan være hårdt både at læse og have studiejob ved siden af. Mange venter til efter første år med at søge job, da mange især på første år har travlt med at vænne sig til læsebyrden og de nye udfordringer, som et universitetsstudie giver. Der er gode muligheder for at få et studierelevant arbejde, men ikke alle har overskud til det, når de samtidig passer deres studie.

 

 

På bacheloruddannelsen er det ikke muligt at komme i projektorienteret forløb som en del af studiet. Men på kandidatuddannelsen er der mulighed for at komme i projektorienteret forløb som en del af studiet.

 

 

GruppearbejdeAllerede når man starter på studiet, får man mulighed for at komme med i en studiegruppe. Mange benytter denne mulighed til at diskutere undervisningen, de tekster, man læser, og de opgaver, man skal skrive. For mange er det rart både fagligt og socialt at kunne mødes med de medstuderende på denne måde, og nogle vælger også at skrive opgaver sammen. Man kan være op til 3 studerende om at skrive opgave sammen, men ved mundtlige eksamener er det ikke muligt at gå op som en gruppe. Der er ikke noget krav om, at man skal arbejde i grupper, og nogen har slet ikke lyst til at indgå i gruppesamarbejde. Hvis man ønsker at arbejde alene, kan man sagtens det.

 

 

På første studieår er der ca. 16 timers undervisning ugentligt og på andet samt tredje studieår er der ca. 12 timers undervisning ugentligt. Resten af tiden går med at forberede sig til undervisningen ved at læse pensum selv og mødes med ens læsegruppe.

 

 

 

 

 

På bacheloruddannelsen i statskundskab har du mulighed for at komme på udveksling. Det kan du gøre på et semester i løbet af din uddannelse, hvor du skal finde kurser i udlandet, der svarer til dem, du skulle have på KU.

 

 

Bacheloruddannelsen består af en lang række obligatoriske grundkurser og to valgfag. Du kan bruge dine to valgfag til at arbejde med de emner, du synes er særligt interessante.

 

 

På første studieår er der ca. 16 timers undervisning ugentligt og på andet samt tredje studieår er der ca. 12 timers undervisning ugentligt. Resten af tiden går med at forberede sig til undervisningen ved at læse pensum selv og mødes med ens læsegruppe.

 

 

På Institut for statskundskab og på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet generelt er der et godt studiemiljø med rig mulighed for at engagere sig både socialt og fagligt. Hvad enten du er passioneret for internationale politiske debatter, film, journalistisk, studenterpolitik, politisk satire i revyen eller noget helt femte, så vil der være en studenterorganisation som passer til dig. 

Lignende uddannelser