Erhvervskandidat i datalogi – Københavns Universitet

Erhvervskandidat i datalogi

Erhvervskandidat i datalogi

Nu kan du også læse en 4-årig erhvervskandidat i datalogi. Denne nye uddannelse, som er et alternativ til den klassiske to-årige kandidatuddannelse, skal skabe bedre kobling mellem uddannelsessystem og arbejdsmarked og er tilrettelagt til at løbe over 4 år, samtidig med at den studerende er i relevant beskæftigelse. Så hvis du har en bachelor i datalogi og har lyst til at fortsætte på kandidatuddannelsen, men samtidig ønsker at skabe eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet for at styrke dine professionelle kompetencer, så er erhvervskandidatuddannelsen i datalogi måske det rette valg for dig.

Datalogiuddannelsen og dermed også erhvervskandidatuddannelsen i Datalogi på Københavns Universitet giver dig et grundlæggende teoretisk og praktisk fundament inden for datalogiens mange discipliner. Du modtager forsknings-baseret undervisning, der udbydes i et internationalt studiemiljø med 50/50 fordeling af danske og udenlandske studerende.

Hvad er en 4-årig erhvervskandidatuddannelse på deltid?

  • Du får nøjagtig den samme uddannelse som den almindelige kandidatuddannelse i datalogi på fuldtid
  • Uddannelsen foregår i dagtimerne, men er tilrettelagt på deltid over 4 år, så du kan studere samtidig med, at du er i job
  • Du skal være i relevant job mens du studerer eller have en relevant iværksættervirksomhed – minimum 25 timer ugentlig i gennemsnit
  • Du får ikke SU til uddannelsen, men kan til gengæld få løn fra dit job
  • Uddannelsen er engelsksproget
  • Der er ingen deltagerbetaling med mindre du kommer fra lande uden for EU/EØS og Schweiz

Der undervises i nogle af de kernefag, der er Datalogisk Instituts (DIKU) særkende, nemlig algoritmik og datastrukturer, programmeringssprog, data science og maskinlæring, HCI (menneske-maskine interaktion), billedanalyse og datasyn (computer vision) samt softwareudvikling.

Som erhvervskandidatstuderende i datalogi har du en høj grad af fleksibilitet i sammensætningen af din uddannelse, dog under hensyntagen til studieordningens mix af obligatoriske og valgfri fag. Du kan sammensætte valgfrie kurser, så du kan tone din uddannelse i en bestemt retning. Beskæftigelsesmulighederne for dataloger er særdeles gode. Kandidater fra Københavns Universitet er meget efterspurgte.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.